18 sep 2022

Ulrik Offersen

Content Specialist

Her er 4 ting, du skal vide om ferieåret 2022

Den 31. august 2022 sluttede ferieåret 2021, og den 1. september 2022 begyndte ferieåret 2022. Og det er vigtig viden for alle, der arbejder med løn.

Fra 1. september og indtil du godkender den første løn i september, kan du redigere bestemte felter i Danløn, der handler om ferie.

Her er de 4 ting, du skal vide.

Nr. 1 – Tildeling af feriedage 

Ifølge ferieloven har alle medarbejdere ret til at optjene 25 feriedage i løbet af ferieåret. 

Men som arbejdsgiver kan du sagtens vælge, at nogle medarbejdere skal optjene flere end 25 feriedage.  

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis:  

 • du vil belønne en medarbejder med flere feriedage. 
 • medarbejderen har forhandlet sig til flere feriedage. 
 • medarbejderens overenskomst bestemmer, at medarbejderen har krav på 6 ugers ferie. 

For de fleste arbejdsgivere vil det gælde, at ekstra feriedage tildeles som feriefridage.

Det betyder, at du som arbejdsgiver selv kan fastlægge de nærmere betingelser om afholdelse, tildeling, udbetaling eller overførsel af ikke-afholdte dage og så videre. De detaljer kan eventuelt skrives ned i personalehåndbogen.

Er dine medarbejdere derimod omfattet af en overenskomst, hvori der er tildelt ekstra feriedage med forhøjet feriepenge-procent, kan man gøre det direkte i Danløn. 

Hvis du skal tildele en medarbejder flere end 25 feriedage, skal du ændre det, inden du godkender den første lønafregning i ferieåret 2022. 

Sådan gør du: 

 • Gå til ‘Medarbejder’ og ‘Ferie & SH’. 
 • I feltet ‘Ferie pr. år' ændrer du antal feriedage til for eksempel 30. 
 • Hvis din medarbejder skal have 30 feriedage, skal feltet ‘Feriepenge %’ i nogle tilfælde ændres fra 12,5 % til 15 %. 
 • Tryk Gem. 

Nr. 2 – Skal nogle medarbejdere ændre status? 

Arbejder nogle af dine medarbejdere hos dig meget sporadisk, få timer eller har de flere arbejdsgivere? 

I så fald kan du ændre medarbejdernes status fra ‘Almindelig’ til ‘Løsarbejder’, for så optjener de kun 0,07 feriedag pr. arbejdsdag i stedet for 2,08 feriedage pr. måned. Det kan være en fordel, da optjente feriepenge så bedre modsvarer optjente feriedage. 

Denne ændring skal du lave på alle nuværende, relevante medarbejdere, inden du godkender den første løn i ferieåret 2022. 

Sådan gør du: 

 • Gå til ‘Medarbejder’ og ‘Ferie & SH’. 
 • Under ‘Ferieoptjening’ vælges ‘Løsarbejder’, og under ‘Ferie pr. år’ ændres tallet til 0. Husk at gemme herefter. 
 • Under ‘Løn’ og ‘Timeløn m.m.’ finder du nu feltet ‘Arbejdsdage med ferieoptjening i perioden’. Her indtaster du for hver lønafregning hvor mange dage, medarbejderen har været på arbejde. 

Hvis en ny medarbejder skal oprettes som ‘Løsarbejder’, vælger du det under ‘Medarbejder’ og ‘Ferie & SH’, når du opretter medarbejderen. Du opretter medarbejdere under ‘Medarbejder’, ‘Generelt’ og ‘Ny medarbejder’. 

Skal en  medarbejder overgå til en ny ferieordning, skal du blot klikke på ‘Kopier medarbejder’ under ‘Medarbejder’ og ‘Generelt’. Derefter vælger du ny ferieordning og feriekasse.

Nr. 3 – Læg en plan for medarbejdernes restferie 

Måske har nogle af dine medarbejdere stadig restferie, som de skal have afholdt i ferieåret 2021. I så fald skal feriedagene senest afholdes den 31. december 2022. 

Er 5. ferieuge ikke afholdt inden 31. december 2022, må op til 5 dage blive overført til ferieåret 2022. Bliver de ikke det, så skal de udbetales. 

Har en medarbejder været lovligt feriehindret i ferieåret 2021 - eksempelvis på grund af barsel -  så skal alle feriedage overføres til ferieåret 2022. 

Det er derfor en god idé at tale med de relevante medarbejdere hurtigst muligt og få lagt en god plan, der både passer medarbejderne og virksomhed. 

Hvis dine medarbejdere er nysgerrige, kan de nemt få overblik på deres lønseddel.

Under afsnittet ‘Ferieregnskab’ kan de se, hvor mange feriedage de har tilbage, og hvornår de senest skal være afholdt.   

Sådan får du overblik over medarbejdernes restferie: 

Ferie med løn: 

 • Gå til menuen 'Løn’, ‘Ferie’ og ‘Feriepengeforpligtelse’. 
 • Her ser du en oversigt over alle medarbejdernes optjente og afholdte feriedage. 
 • Differencen mellem de to tal er derfor de feriedage, som medarbejderne endnu ikke har afholdt.  

Løbende til feriekonto: 

 • Gå til menuen 'Medarbejder’ og ‘Saldo ferie & SH’.  
 • Her får du for hver medarbejder overblik over optjente og afholdte feriedage i indeværende og sidste ferieår. 
 • Differencen mellem de to tal er derfor de feriedage, som medarbejderne endnu ikke har afholdt. 

Nr. 4 – Husk at registrere afholdte feriedage 

Det er vigtigt, at du får registreret medarbejdernes afholdte feriedage korrekt.  

Det er specielt vigtigt for dine medarbejdere, der har ferie med løn. Det er der flere årsager til: 

 • Du får en reel oversigt over, hvor mange feriedage medarbejderne har til gode. 
 • Saldoen for feriepenge og ferietillæg bliver korrekt, da der automatisk sker en reduktion af ferieberettiget løn, når du registrerer afholdte feriedage. Det kræver, at du indtaster lønnen på den rigtige måde. Gør det under menuen ‘Løn’, ‘Lønberegning’ og ‘Gage m.m.’. Indtast her medarbejderens løn i feltet ‘Gage’.  
 • Feriepengeforpligtelsen bliver korrekt, så du får et reelt billede af hvor mange feriepenge, du skal hensætte.  
 • Når en medarbejder fratræder, vil feriepengene for ikke afholdte feriedage bliver afregnet korrekt. 

Du angiver afholdte feriedage under ‘Lønberegning’ og ‘Ferie & SH’ for alle typer medarbejdere. Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte Danløns support. 

Tags:

Ferielov

Relaterede indlæg