15 apr 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

Afstemning af feriepenge i overgangsperioden

Her i overgangsperioden har dine medarbejdere både feriepenge, der skal udbetales og feriepenge, der skal overføres til Lønmodtagernes Feriemidler. Det kan du hurtigt få et overblik over i bilagene i Danløn.

De feriepenge, som dine medarbejdere optjente fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, udbetales, når de skal holde ferie mellem 1. maj 2020 og 1. september 2020 – i den såkaldte overgangsperiode. Denne del af optakten til den ny ferielov kører altså på mange måder som den gamle.

Men på et vigtigt punkt adskiller den sig fra tidligere. De feriepenge, der blev optjent fra 1. oktober 2019 til 1. maj 2020, skal nemlig ikke udbetales i det kommende ferieår, der starter 1. maj 2020. I stedet skal de overføres til FerieKonto eller beholdes i firmaet, indtil Lønmodtagernes Feriemidler beder om at modtage dem, og først udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

I overgangsperioden har dine medarbejdere derfor både feriepenge, der skal udbetales, og feriepenge, der skal hensættes. Og det kan vi i Danløn hjælpe dig med at holde styr på.

Sådan afstemmer du feriepenge i overgangsperioden

For at få en oversigt over, hvad dine medarbejdere skal have udbetalt i feriepenge, og hvor meget, der skal lægges til side, kan du kigge i bogføringsbilaget i Danløn. Det finder du ved at gå til menuen ’Lønafregning’, vælge ’Tidligere lønafregninger’ og trykke på den periode, du gerne vil se bilag for øverst på siden.

I bilaget ’Bogføringsliste, medarbejdere’ kan du se det samlede beløb for, hvad en lønafregning har kostet firmaet fordelt på medarbejdere. Her finder du også kontoerne ’Hensatte/skyldige feriepenge – brutto’ og ’Hensatte/skyldige feriepenge – netto’. Det er disse, du skal tage udgangspunkt i, når du skal afstemme dine medarbejderes feriepenge i overgangsperioden.

’Hensatte/skyldige feriepenge – brutto’ skal afstemmes med kontoen ’Ferie med løn – brutto’, og her ser du, hvor meget medarbejderen har optjent i feriepenge i den valgte periode. Beløbet i ’Hensatte/skyldige feriepenge – netto’ er det faktiske beløb, som medarbejderen skal have udbetalt i feriepenge.  

AM-indkomst

I bogføringslisten kan du også se AM-indkomsten i den valgte periode. Normalt viser denne post medarbejdernes bruttoløn fratrukket ATP og andre beløb, der ikke er AM-bidragspligtige. 

I overgangsperioden bliver bruttoferiepengene også inkluderet i denne konto, og derfor er beløbet højere end normalt. Når vi er kommet ind i samtidighedsferien efter den 1. september, vil beløbet i AM-indkomst gå tilbage til kun at inkludere bruttoløn fratrukket de AM-bidragspligtige beløb.

Her kan du se skyldige og hensatte feriepenge

I bogføringslisten kan du altså se, hvor meget medarbejderne har optjent i feriepenge. Hvordan ser du så, hvor stor del af feriepengene, der skal udbetales, og hvor meget, der skal gemmes til Lønmodtagernes Feriemidler i overgangsperioden?

Det gør du i ’Ferieregnskab’, som du finder under menuen ’Ferie’. Her kan du se de feriepenge, som hver af dine medarbejdere har optjent i 2019. Øverst på siden kan du vælge, om du vil se ferieregnskab for alle medarbejdere, eller sortere det efter dem, der har ferie med løn, fratrådte medarbejdere eller dem med løbende feriepengeopsparing.

Under ferieregnskabet for 2019 ser du, hvad medarbejderen har optjent i feriepenge fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. Når medarbejderen begynder at bruge af disse feriepenge fra 1. maj 2020, bliver beløbet nedskrevet og vist i kolonnen ’Hensættes’.

I feltet, der viser feriepenge i overgangsperioden, er der ikke en kolonne, der hedder ’Hensættes’. Her er der derimod en kolonne for optjente og skyldige feriepenge. Det beløb, der ligger under ’Skyldige’, er det, du skal gemme, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Det kan du gøre enten ved at sætte det ind på FerieKonto eller beholde opsparingen i firmaet og selv udbetale det til medarbejderne, når de forlader arbejdsmarkedet.

Tags:

Overgangsperioden Afstemning Feriepenge Ferielov

Relaterede indlæg