21 jun 2020

Susanna Christina Møller

Danløn, Content Creator

Udfasning af hjælpepakker og udbetaling af indefrosne feriepenge - få overblikket her

Den værste del af coronakrisen lader til at være overstået, og Danmark er ved at åbne op igen. Det betyder, at de mange hjælpepakker kan udfases, men også at danskernes forbrug skal i gang igen. Vi skal ud og købe møbler, tøj og biografbilletter, vi skal rejse ud i sommerlandet, og vi skal gå på restaurant og café. Regeringen har nu sammen et flertal i Folketinget indgået en samlet aftale om udfasning af hjælpeordningerne og stimulering af forbruget ved give både borgere og virksomheder flere penge mellem hænderne.

Overblik over forlængelse og udfasning af hjælpeordningerne

  • Ansøgningsfristen på garantiordninger, der yder statsgaranti for udlån til virksomheder, udløber nu først i slutningen af 2020.
  • Ordningen om lønkompensation gælder nu frem til den 29. august, hvorefter den udløber.
  • Ordningen om kompensation for faste omkostninger udløber den 8. juli 2020.
  • Kompensationsordningerne for selvstændige og freelancere gælder nu frem til den 8. august 2020, hvorefter de udløber.
  • Suspenderingen af arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser gælder nu frem til den 31. august 2020.
  • Fristerne for betaling af A-skat, AM-bidrag og moms vil stadig være lempelige.
  • En række af kompensationsordningerne til kulturen gælder nu frem til den 8. august.

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Sammen med udfasningen af hjælpeordningerne har aftaleparterne taget flere initiativer til at øge privatforbruget. De har blandt andet besluttet at udbetale tre ugers indefrosne feriepenge til lønmodtagerne i oktober 2020. Det er dog endnu ikke afgjort, om ordningen skal være frivillig eller obligatorisk. Ved udbetaling skal feriepengene beskattes som personlig indkomst. 

Hvordan udbetalingen skal administreres, og hvordan feriepengene opgøres, vil regeringen gå i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om.

Hjælp til din virksomhed

Initiativerne til at stimulere dansk økonomi retter sig ikke kun mod privatforbrugerne, men også direkte mod virksomhederne.   

Din virksomhed kan blandt andet få glæde af et forhøjet fradraget for udgifter til udvikling og forskning på 130 procent i perioden 2020-2021 eller de penge, som aftaleparterne har afsat til en sommerpakke, der skal skabe gode rammer for sommer på landet og på øerne – eller måske af styrkelsen af turismemarkedsføringen af Danmark internationalt.

Du kan læse meget mere om både udfasningen af hjælpepakkerne og initiativerne til at stimulere økonomien på Finansministeriets website.

Tags:

Corona Feriepenge Regler og love Lønbogholder

Relaterede indlæg