04 dec 2022

Susanna Christina Møller

Content Creator

Sådan afslutter du lønåret 2022 i Danløn

Juletiden er for de fleste lig med ekstra travlhed og alarm. Men det behøver slet ikke gælde for din årsafslutning i Danløn. For du kan finde hjælp flere steder, så du kan afslutte året med ro i maven. Her får du en tjekliste med 10 gode tips, så du kommer godt rundt om det hele.

Ud over tjeklisten kan du altid finde et væld af informationer om lønafregning i Danløn. Du skal bare klikke på det felt i Danløn, som du ønsker at vide mere om. Ved at klikke på 'Hjælp' i højre hjørne kan du også finde vejledninger. Her findes også et afsnit om årsafslutningen - blandt andet med en video om årsafslutningen.

Sidst, men ikke mindst, kan du naturligvis også få hjælp fra vores support. Teamet sidder som altid klar ved tasterne med hurtigt svar - og på telefonen for dig, der bruger Danløn Direkte.

Her er de 10 tips til at afslutte lønåret 2022:

1. Lav lønnen i god tid

I år er den sidste dispositionsdag fredag den 30. december. Det betyder, at du skal godkende sidste lønafregning i 2022 inden torsdag den 29. december kl. 10.

Husk, at dispositionsdatoen for december-lønnen skal være i december, for at AM-indkomsten tilhører indkomståret 2022. Hvis lønperioden er december 2022, men dispositionsdatoen først ligger i januar 2023, vil ferieoptjeningen tilhøre december, mens AM-indkomsten vil tilhøre januar og indkomståret 2023.

Det er vigtigt at afregne skattefrie kilometerpenge for 2022 inden årsskiftet. Hvis satserne er lavere i 2023, vil en afregning efter årsskiftet spærre for udbetaling til 2022-satsen, og de kørte kilometer vil indgå i 2023-regnskabet med en højere sats for de første 20.000 kilometer.

2. Kontroller SH- og fritvalgsopsparing

Har du medarbejdere med SH- og/eller fritvalgsopsparing?

I de fleste overenskomster skal resterende SH-opsparing udbetales med årets sidste løn. Du bør derfor tjekke, om det også gælder for dine medarbejdere.

Hvis du ikke afregner SH-saldoen i 2022, vil den følge med over i 2023.

Du kan på kontrollisten se, om du har én eller flere inaktive medarbejdere med en uafregnet SH-saldo, hvis du markerer feltet 'Udbetal SH-saldo' under ’Lønafregning’ og ’Næste lønafregning’.

Husk, at du skal aktivere de inaktive medarbejdere, så de kan få afregnet deres SH-saldo.

3. Udskriv og tjek alle kladdelønsedler

Det er vigtigt at tjekke, at alt i lønberegningen ser ud, som det skal.

Det kan være en god idé at åbne alle lønsedler for december i kladdeversion. Så kan du kigge det hele igennem i fred og ro og sikre dig, at alt er, som det skal være.

Du finder kladdelønsedlerne under ’Lønafregning’, ’Næste lønafregning' og 'Udskrifter'.

4. Afstemning

Inden du godkender årets sidste løn, bør du afstemme alle beløb, der er registreret i lønsystemet. Det gælder især de beløb, der er blevet indberettet på skat.dk som AM-indkomst, A-skat og ATP.

Den nemmeste måde at gøre det på er at gå til ’Løn’ og herefter vælge 'Afstemning ' i menuen. Her kan du se totaler for alle medarbejdere, beløb pr. medarbejder, beløb pr. måned og beløb i alt for 2022. På skat.dk kan du trække en tilsvarende liste, så du kan afstemme alle beløb direkte op mod hinanden pr. feltnummer.

Er der forskudt regnskabsår i din virksomhed, kan du i stedet gå til ’Løn’, ’Lønafregning’, ’Tidligere lønafregninger’ og herunder 'Udskrifter' og 'Lønseddelsum'. Her kan du hente en udskrift, som indeholder løndata om alle medarbejdere. Du kan selv vælge fra- og til-periode.

Eventuelt indtastede startsaldi på medarbejdere indgår hverken under 'Afstemning' eller ’Lønseddelsum’, men medgår i saldo på lønsedler. Du kan se, om der er indtastet startsaldi på medarbejderne under 'Medarbejder' og 'Startsaldi'.

Hvis du finder en fejl, skal du rette den, inden du godkender december-lønnen for 2022.

5. Godkend årets sidste lønafregninger

Så til et af de vigtigste punkter på listen – godkendelse. Når du har sikret dig, at det hele ser ud, som det skal, skal du godkende årets sidste lønafregning.

Hvis du er i tvivl om noget, bør du undersøge det med din revisor, så du er helt sikker på, at alt bliver rigtigt.

6. Kontrollér indberetningerne

Kontrollér alle indberetninger til eIndkomst. Det gør du under 'Indberetninger' og 'eIndkomst'.

Hvis der er helt eller delvist afviste indberetninger, er det vigtigt, at du får undersøgt fejlen og indberettet eventuelt afviste beløb manuelt til eIndkomst.

7. Hvis du opdager fejl, efter du har godkendt lønnen for december

Hvis du finder en fejl, skal du lave en tilbageførsel af den forkerte lønseddel og derefter en ny korrekt lønseddel – begge dele med december som lønperiode og en dispositionsdato i december.

Gå til ’Lønafregning’ og ’Tidligere lønafregninger’. Klik på ’Tilbagefør lønafregning’ og marker de medarbejderes lønsedler, der skal tilbageføres. Afslut med klik på ’Tilbagefør’.

Gå til 'Medarbejder' og 'Aktive/Inaktive'. Marker de pågældende medarbejdere igen, vælg 'Aktiver de valgte til en ekstra lønafregning (rettelser)' og klik 'Udfør'. Indtast korrekt løn, som skal afregnes, og fratræk eventuelt allerede udbetalt nettoløn fra forkert lønseddel under ’Lønberegning’ og ’Periodisk fradrag’.

Nu er du klar til at godkende den ekstra lønafregning. Her er det vigtigt at huske på, at dispositionsdatoen skal ligge i 2022, hvis rettelsen skal gælde for 2022. Når du har lavet de nødvendige rettelser, kan du godkende lønafregningen.

Sidste frist for rettelser og godkendelse af løn for indkomståret 2022 er den 6. januar 2023. Herefter er det ikke længere muligt at indberette til eIndkomst for 2022. Hvis du efter den 6. januar alligevel skal rette noget, skal du gøre det manuelt hos eIndkomst.

8. Overførsel af ferie

Har nogle af dine medarbejdere restferie?

Som hovedregel kan kun 5. ferieuge overføres til det nye år - og kun, hvis du som arbejdsgiver laver en skriftlig aftale med medarbejderen om overførsel af feriedagene. Aftalen skal indgås senest den 31. december.

9. Nye skattekort

Danløn har modtaget de nye eSkattekort for 2023 i november måned og lagt dem ind under de relevante medarbejdere.

Du bør dobbelttjekke, at alle medarbejdere står med det det korrekte skattekort, inden du afregner den første løn i 2023. Kend forskel på hovedkort, frikort eller bikort.

Det er medarbejderens ansvar at give dig besked om, om der skal bruges hovedkort eller bikort. Hvis medarbejderen har forskudsregistreret sig med frikort, kan du kun modtage og bruge det. Medarbejderen skal ændre i sin forskudsregistrering på skat.dk, hvis han eller hun i stedet ønsker at bruge hovedkort eller bikort.

Hvis der står 'Intet skattekort' på en af dine medarbejdere, betyder det, at han eller hun ikke har lavet sin forskudsopgørelse endnu. I så fald vil han eller hun blive trukket 55% i skat uden fradrag for lønnen i 2023.

Du finder de enkelte skattekort under 'Medarbejder' og 'Skattekort' for de medarbejdere, som du har lønafregnet i løbet af 2022. Det er også her, du kan rekvirere en anden type skattekort for medarbejderen.

Under 'Virksomhed' og 'Skattekort oversigt' kan du nemt få et overblik over alle medarbejdernes skattekort. Hvis du vælger '2023', kan du tjekke, at alle dem, du forventer at lønafregne til i det nye år, har fået et skattekort.

Hvis der er medarbejdere, der ikke skal afregnes i 2023, skal du huske at afmelde dem hos eIndkomst.

10. Tips til mere oprydning

Det er altid godt at starte et nyt år med en ren tavle. Derfor er årsafslutningen også et godt tidspunkt til at rydde op i medarbejderkartoteket.

Du bør for eksempel afmelde de medarbejdere fra eIndkomst, som er fratrådt, og som du ikke skal afregne løn til i 2023.

Du kan også tjekke, om medarbejderne har den korrekte ferieordning og optjening af feriepenge.

Hvis du vil slette fratrådte medarbejdere, der er afregnet i 2022, kan du gøre det efter den 15. januar 2023. Du kan læse mere om det i vores online hjælpesektion, hvor du finder den relevante artikel ved at søge på 'Slet medarbejder’.

Når du sletter en medarbejder, overføres medarbejderen til 'Arkiverede medarbejdere', idet data i henhold til bogføringsloven skal gemmes i fem år. Først efter fem år kan en medarbejder slettes helt fra Danløn.

Sådan får du det fulde udbytte af Danløn

For at få det fulde udbytte af Danløn kan du også

  • bruge de 7 vigtige genveje
  • få lønsedlerne fra Danløn på e-mail; slå funktionen til under 'Konto' og 'Betaling for Danløn'
  • aktivere to-faktor-login; slå funktionen til under 'Konto' og 'Adgangskoder' og aktiver via SMS eller e-mail
  • bruge Danløn app
  • bruge Danløn HR
  • integrere Danløn med andre systemer

Tags:

Lønbogholder Lønadministration

Relaterede indlæg