27 okt 2021

Susanna Christina Møller

Content Creator, Danløn

Meget mere barsel til fædre - de nye barselsregler er nu på plads

Et stort flertal af partierne i Folketinget er nu blevet enige om de barselsregler, som et EU-direktiv har pålagt medlemslandene at implementere. Reglerne vil være gældende fra august 2022 og øremærker langt mere barsel til fædrene. Få et overblik her - og et bud på, hvad de vil komme til at betyde for dig og din virksomhed.

Reglerne for barsel står til at blive ændret. Et EU-direktiv har pålagt medlemslandene at sikre mindst to måneders øremærket barsel til fædrene.

Det ligger nu fast, hvordan direktivet skal gennemføres i Danmark. Partierne bag de nye regler har valgt at følge anbefalingerne fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Sådan kommer de nye barselsregler til at se ud

Med de nye barselsregler

  • har alle gravide ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen
  • har begge forældre ret til 11 ugers øremærket orlov efter fødslen
  • kan begge forældre frit fordele yderligere 26 ugers orlov mellem sig

Vær opmærksom på, at

  • forældrene under de i alt 48 ugers orlov (11+11+26) vil have ret til at modtage barselsdagpenge, hvis de er lønmodtagere
  • den øremærkede orlov kan ikke overføres fra den ene forældrepart til den anden; hvis orloven ikke afholdes, vil den bortfalde
  • reglerne træder i kraft i august 2022

Forskellene på de nuværende og kommende barselsregler

Forskellene på de nuværende og kommende barselsregler kan illustreres som på grafikken her:

Som du kan se, er den mest markante forskel, at mødrene og fædrene med de nye regler hver vil have 11 ugers øremærket orlov, hvor de i dag har henholdsvis 14 og 2 uger.

En anden forskel er, at de sidste uger af orloven, som forældrene frit kan dele mellem sig, er ændret fra 32 til 26 uger.

Betydningen af de nye barselsregler for dig med en mindre virksomhed

Der er nok ingen tvivl om, at de nye barselsregler vil betyde, at fædre med barnevogne vil blive et mere almindeligt syn i gadebilledet i Danmark.

Mødre holdt i 2019 i gennemsnit 280 dages barselsorlov, mens mændene kun holdt 34 dage. Mødrene holdt med andre ord 8 gange mere orlov end fædrene. Med de nye barselsregler, der har skabt komplet ligestilling mellem kønnene, vil dette ikke længere være muligt. Derimod må vi forvente, at mødrene holder mindre orlov, og at fædrene holder mere.

Undersøgelser viser, at der for små og mellemstore virksomheder ikke er meget store omkostninger forbundet med at sende medarbejderne på barsel. Forskellige refusionsordninger dækker en stor del af udgiften.

Den største udfordring ser ud til at være, at der skal hentes ny arbejdskraft. Det sker normalt enten ved at ansætte vikarer eller ved at sætte kollegerne til også at løse den fraværende medarbejders opgaver. Uanset hvad der besluttes, er rekruttering og oplæring af medarbejdere tidskrævende og på den måde forbundet med omkostninger.   

Selvstændige er undtaget de nye regler

Barselsdirektivet fra EU omfatter kun lønmodtagere, og Folketinget har valgt at undtage selvstændige fra de nye regler. Det betyder, at en selvstændig mor eller en selvstændig far kan overdrage 9 af de 11 ugers øremærkede barsel til den anden forældrepart.

Fritagelsen gælder for enkeltmandsejede virksomheder og APS’er, hvis ejeren ejer 100 procent af virksomheden.

Regler for overgangen fra den nuværende til den kommende model

Der vil gælde særlige regler for overgangen fra den nuværende til den kommende barselsmodel. Et forslag til reglerne vil blive fremsat inden årsskiftet.

Tags:

HR Regler og love

Relaterede indlæg