26 mar 2020

Susanna Christina Møller

Danløn, Content Creator

Coronavirus: sådan håndterer du brug af feriedage fra det nye ferieår

Trepartsaftalen om lønkompensation i forbindelse med coronakrisen, som blev lanceret i forrige uge, forpligter blandt andet arbejdstagerne til at afholde fem ferie- eller afspadseringsdage. Hvis dette ikke er muligt, og hvis medarbejderen ikke ønsker at holde fri uden løn, skal dagene tages fra det kommende ferieår. Læs med her og få svar på dine spørgsmål om de fem dage - og se, hvordan du håndterer brugen af feriedage fra det nye ferieår i Danløn.

Alle skal yde et bidrag, for at Danmark kommer bedst muligt gennem coronakrisen, lød det fra statsministeren i forbindelse med lanceringen af trepartsaftalen om lønkompensation i forrige uge. Staten betaler 75 og 90 procent af lønnen for henholdsvis funktionærer og timelønnede, virksomheden betaler den fulde løn og kompenseres efterfølgende, og medarbejderne forpligter sig til at holde fem dages fri i kompensationsperioden.

Det er medarbejderen, som bestemmer, hvordan de fem fridage i lønkompensationsperioden skal finansieres, det vil sige, om dagene skal afholdes som ferie, afspadsering eller anden opsparet frihed.

Hvis medarbejderen ikke har opsparet ferie, afspadsering eller anden frihed, kan han vælge at tage feriedagene fra det nye ferieår og altså holde ferie 'på forskud'. Med andre ord: feriedagene, der ellers skulle afholdes i det forkortede ferieår, som løber fra 1. maj til 31. august 2020, afholdes i stedet før 1. maj 2020.

Medarbejdere på deltid afholder et forholdsmæssigt antal feriedage.

Placering af fridagene

Fridagene skal placeres forholdsmæssigt i perioden. Det vil sige, at hvis en medarbejder for eksempel er hjemsendt i tre måneder, skal de fem dage placeres jævnt over perioden. Det kan ske ved, at to af dagene placeres i den første måned, to af dagene i den anden måned og en enkelt dag i den sidste måned.

Virksomheden er forpligtet til at imødekomme medarbejderens ønske så vidt muligt og modtager ingen kompensation for de fem dage.

Sådan gør du i Danløn

Hvordan du håndterer brugen af feriedage fra det nye ferieår i Danløn afhænger af, hvilken ferieordning medarbejderen har.

Ferie med løn

For medarbejdere med ferieordningen Ferie med løn skal du under 'Lønberegning', 'Rettelser', 'Saldorettelser, ferie' flytte fem dage fra 2019 til 2018. Det gør du ved under 2019 at angive dem som afholdte dage og under 2018 som optjente dage. Under 'Lønberegning', 'Ferie & SH' kan du herefter registrere dagene som afholdte feriedage.

Feriekasse med løbende afregning

Medarbejdere med ferieordningen Løbende (feriekasse) har fra den 24. marts på borger.dk kunnet hæve feriepenge for fem dage fra det korte optjeningsår i 2019. 

Feriedagene registreres som afholdt, selvom de reelt endnu ikke er til rådighed, for at sikre, at fradraget i perioden reduceres korrekt. Ligeså skal du under 'Rettelser' angive fem afholdte dage under 2019, således at medarbejderens restsaldo svarer til saldoen hos Feriepengeinfo.

Du skal ikke afregne løn til medarbejderen for de afholdte feriedage.

Feriepenge i virksomheden med løbende afregning

Medarbejdere med ferieordningen Løbende (eget) har fra den 24. marts på borger.dk kunnet anmode om feriepenge for fem dage fra det korte optjeningsår i 2019.

For at feriepengene kan udbetales, skal du under 'Lønberegning', 'Rettelser' flytte feriedage og feriepenge fra 2019 til 2018.

Herefter kan du under 'Lønberegning', 'Ferie & S' udbetale feriepengene.

Du skal ikke afregne løn til medarbejderen for de afholdte feriedage.

Flere informationer

Du kan læse mere om trepartsaftalen og de fem medarbejderfinansierede dage her:

Vejledning i trepartsaftalen fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere fra Beskæftigelsesministeriet

Tags:

Corona Regler og love Lønadministration Ferielov

Relaterede indlæg