11 mar 2020

Susanna Christina Møller

Danløn, Content Creator

Coronavirus: Danløn hjælper dig med at være opdateret

Coronavirussen og dens konsekvenser i form af blandt andet karantæne, forbud og påbud af forskellig art griber nu ind i stort set alle dele af samfundet. For mange virksomheder er situationen ensbetydende med store fald i omsætning og indtjening. Myndighederne står nu klar med en række hjælpepakker, hvoraf den første allerede er fremlagt. Da situationen udvikler sig dag for dag - og det, der i går syntes uvirkeligt, er realiteter i dag - er det allervigtigste at holde sig orienteret. Danløn giver dig her et par tips til, hvordan du hele tiden kan holde dig opdateret.

Uddannelsessteder lukkes, koncerter og sportsarrangementer aflyses, rejser udsættes, og selv mindre begivenheder som kurser og seminarer sættes på hold. Coronavirussen må påtage sig skylden for meget. For virksomhederne betyder det selvsagt store og uventede fald i omsætning og indtjening, mens udgifterne ofte er uændrede. Fyringer og måske endda virksomhedslukninger kan desværre blive konsekvensen. De danske myndigheder er klar over situationens alvor og har derfor iværksat en række tiltag til at give erhvervslivet en hjælpende hånd. Danløn giver dig her et overblik - både over de nyeste tiltag, og over hvor du løbende kan holde dig orienteret.

Formålet med regeringens hjælpepakke er først og fremmest at modvirke likviditetsproblemer i virksomhederne og de konsekvenser, som en lav kassebeholding kan få i form af for eksempel lønnedgang, fyringer og lukninger. Særligt små virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende med hjemsendte medarbejdere kan blive hårdt ramt af den lavere aktivitet.

Der er taget i alt fire konkrete initiativer:

  • Kompensation, når et arrangement med mere end 1000 deltagere aflyses, ændres væsentligt eller udskydes; ordningen giver kompensation for tabte indtægter eller merudgifter
  • Nedsættelse af acontoskat vedrørende selskabsskat; hvis en virksomhed forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra det, der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan virksomheden selv nedsætte
    betalingen
  • Forlængelse af betalingsfristen for momsafregning midlertidigt; betalingsfristen for virksomheder med en momspligtig omsætning over 50 mio. kr. forlænges for 3 månedlige rater (betalingerne for marts, april og maj) med 30 dage
  • Forlængelse af betalingsfrister vedrørende indeholdt AM-bidrag
    og A-skat; betalingsfristerne forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4 måneder; ændringen vedr. AM-bidrag og A-skat får første gang virkning for store virksomheders betalingsfrist fra den 30. april 2020 og for små og mellemstore virksomheders betalingsfrist den 11. maj 2020

Det vigtigste er at holde sig orienteret

Da situationen med coronavirus udvikler sig ikke blot dag for dag, men time for time, er den vigtigste disciplin hele tiden at holde sig orienteret.

Du kan få information og svar på en lang række både virksomhedsrelaterede og generelle spørgsmål om coronavirus på blandt andet disse sider:

Spørgsmål og svar om coronavirus og din virksomhed i virksomhedsguiden

Initativer til hjælp for dansk økonomi fra Finansministeret

Myndighedernes fællesside om coronavirus med telefonnummer til hotline

Tags:

Regler og love Lønadministration Corona

Relaterede indlæg