18 mar 2020

Susanna Christina Møller

Danløn, Content Creator

Coronavirus: støtte til små og mellemstore virksomheder

Regeringen præsenterede allerede i sidste uge en række tiltag om udskydelse af A-skat, AM-bidrag og moms. Nu følger lignende tiltag, der særligt tilgodeser de små og mellemstore virksomheder. Hovedformålet med alle initiativerne er stadig at sikre likviditeten og driften i de virksomheder, der som følge af corona-krisen har det svært.

Sikkerhedsnettet, der spændes ud under dansk erhvervsliv, bliver større og større. Hvor sidste uges økonomiske håndsrækninger først og fremmest var rettet mod større virksomheder, har en række nye tiltag særlig fokus på de små og mellemstore virksomheder. Danløn giver dig her et overblik over mulighederne. Alle lovforslag er vedtaget - det seneste her til formiddag.

Kompensation for omsætningstab og faste udgifter

Små og mellemstore virksomheder får nu mulighed for at blive kompenseret for både omsætningstab og faste udgifter.

For at få del i kompensationen for omsætningstab skal disse betingelser være opfyldt:

  • Virksomheden må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte
  • Faldet i omsætningen under coronakrisen skal være på mere end 30 %

Kompensationen vil svare til 75 % af omsætningstabet, dog højst 23.000 kr. om måneden og 70.000 kr. i den samlede periode, som løber fra den 9. marts til den 9. juni.

For at få del i kompensationen for faste udgifter skal faldet i omsætningen under coronakrisen skal være på mere end 40 %.

Kompensationen retter sig mod faste udgifter til husleje eller uopsigelige kontrakter og vil ligge på mellem 25 og 80 % af udgifterne.

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 % af de faste udgifter.

Beløbet dækker i op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt. Din virksomhed kan sagtens gøre brug af begge ordninger, men naturligvis ikke få dækket samme udgift to gange.

Du kan ansøge på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk for begge typer kompensation.

Lovforslaget er vedtaget den 19. marts 2020.

Udskydelse af momsindbetaling

Din virksomhed får nu også mulighed for at udskyde momsindbetalingen.

  • Fristen den 2. juni 2020 er udskudt til den 1. september 2020
  • Fristen den 1. september 2020 er udskudt til 1. marts 2021

Udskydelsen af momsindbetalingen er sket ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Det betyder, at betalingsfristen for den første periode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Små virksomheder skal derfor først betale moms den 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder skal betale den 1. september i år.

Lovforslaget er vedtaget den 17. marts 2020.

Udskydelse af betalingsfristen for B-skat

Fristen for betaling af B-skat flyttes fra den 20. april 2020 til den 22. juni 2020, mens fristen den 20. maj 2020 udskydes til den 21. december 2020. Det betyder, at april og maj bliver helt fri for betaling af B-skat.

Lovforslaget er vedtaget den 17. marts 2020.

Udskydelse af fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat i april, maj og juni forlænges med fire måneder.

  • Fristen den 11. maj 2020 rykkes til 10. september 2020
  • Fristen den 10. juni 2020 rykkes til 12. oktober 2020
  • Fristen den 10. juli rykkes til 10. november 2020

Vær opmærksom på, at forlængelsen af fristerne kun gælder for betalingen - ikke indberetningen til eIndkomst.

Lovforslaget er vedtaget den 17. marts 2020.

Ret til refusion fra første sygedag

Arbejdsgivere kan nu få refusion for løn eller sygedagpenge fra første sygedag for medarbejdere, der er ramt af corona eller er sat i karantæne af sundhedsmyndighederne. Arbejdgiverperioden er dermed suspenderet.

Loven har virkning fra 27. februar 2020, hvor den første smitte blev konstateret i Danmark, og løber frem til 1. januar 2021.

Lovforslaget er vedtaget den 17. marts 2020.

Øget adgang til eksportkredit

Der oprettes en ny likviditetskaution i Danmarks Eksportkredit. Kautionen baner vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

Lovforslaget er vedtaget den 19. marts 2020.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger

Rammen for statsgaranterede låneordninger for alle størrelser virksomheder forhøjes. For små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr.

Lovforslaget er vedtaget den 19. marts 2020.

Flere informationer

Har du behov for flere informationer om de økonomiske tiltag i relation til registrering og lønkørsel i Danløn, er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive til vores support  - eller at ringe til os, hvis du har valgt Danløn Direkte.

Du kan også få flere informationer om de økonomiske tiltag her:

Information til virksomheder om coronavirus fra Dansk Erhverv

Præsentation af støttepakke til dansk erhvervsliv fra Finansministeriet

Samlet information om COVID-19 fra de danske myndigheder

Tags:

Regler og love Lønbogholder Lønadministration Corona

Relaterede indlæg