10 jul 2019

Linda Holgaard

Danløn, Product manager

Danløn er klar til den nye ferielovs overgangsperiode

Teamet omkring Danløn har brugt de sidste par måneder på at gøre klar til at implementere overgangsordningen i forbindelse med den nye ferielov.

Vi er nu nået til slutspurten, så nu sættes alle sejl ind på at blive helt klar. Inden sommerferien slutter i august, forventer vi at være færdige med de tilpasninger, som skal gøre dig som arbejdsgiver klar.

Ny ferielov - nye begreber 

I Danløn er vores hovedfokus at sikre, at du kan skelne de forskellige år fra hinanden. Det betyder, at overskrifterne på vores rapporter med ferie samt indberetnings- og saldibillederne bliver tilpasset, så du kan se ferieårene. Fra august dukker et nyt begreb op i oversigten, nemlig: overgangsperiode. Dette symboliserer ferieåret for overgangsordningen. 

Udsøgningsmulighed i rapport 

Du får en ny udsøgningsmulighed for data i overgangsperioden. Udsøgningsmuligheden kommer til at ligge i en rapport og indeholder kun data over de feriemidler som hensættes i overgangsordningen til senere udbetaling, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension, emigrerer eller lignende. Derudover tilpasser vi nogle af vores eksisterende rapporter, så det tydeligt fremgår, hvilke feriepenge der er optjent og afholdt hvornår. 

Tilpasset lønseddel 

Du vil opleve, at nogle af ferierapporterne forsvinder, mens vi forbedrer nogle af de andre. Lønsedlen bliver tilpasset, så det er overskueligt for medarbejderne at se, hvor meget der hensættes i overgangsperioden. Du kan naturligvis fortsat følge de forskellige ferieår som altid, og ferieregnskabet ser ud som det plejer, dog med angivelse af overgangsperioden. 

Stadigvæk intuitivt og brugervenligt system 

Det er meget vigtigt for os, at Danløn forbliver brugervenligt og simpelt at benytte, når du skal håndtere dine medarbejderes feriepenge. Derfor tilpasser vi eksisterende funktioner, så det matcher den nye ferielov. Det synes vi er mest brugervenligt og intuitivt. På den måde kan du være professionel og tryg, når du vejleder dine medarbejdere og håndterer deres data. 

Tags:

Ferielov

Relaterede indlæg