30 mar 2020

Susanna Christina Møller

Danløn, Content Creator

Loftet for lønkompensation øges til 30.000 kr.

Det er en svær tid for mange danske virksomheder i øjeblikket. Nedlukningen af landet som følge af coronavirus har allerede sendt arbejdsløshedstallene i vejret, og betalingsstandsninger og konkurser synes uundgåelige. I et forsøg på at styrke likviditeten i virksomhederne yderligere og forhindre flere afskedigelser har regeringen og arbejdsmarkedets parter forbedret aftalen om lønkompensation, som blev indgået allerede i forrige uge.

I den oprindelige aftale om lønkompensation i forbindelse med COVID-19, der blev indgået den 14. marts mellem regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne, kunne virksomhederne modtage kompensation på op til 23.000 kr. for fuldtidsansatte funktionærer og 26.000 kr. for fuldtidsansatte timelønnede om måneden. Disse beløb er nu hævet til 30.000 kr. for begge medarbejdertyper.

Andelen af lønnen, som virksomhederne kan modtage kompensation for, er uændret. Det vil sige, at staten fortsat dækker 75 procent af lønudgifterne til funktionærer og 90 procent af lønudgifterne til timelønnede. Det er udelukkende loftet for de beløb, virksomheden kan modtage, der er ændret. De øvrige betingelser for modtagelse af lønkompensation er også de samme. 

Beløbsgrænserne gælder med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, også er omfattet af det højere støtteniveau.

Ordningen er midlertidig og udløber indtil videre den 9. juni 2020.

Det er nemt i Danløn

Betingelsen for at modtage kompensation for lønnen er, at din virksomhed sender medarbejderen hjem med fuld løn. Du skal med andre ord betale medarbejderen den sædvanlige løn - altså på helt almindelig vis - som du plejer at gøre i Danløn. Herefter kan du søge om kompensation.

Du søger om lønkompensation på virk.dk - det vil sige helt uden om lønsystemet.

Hold dig opdateret

At holde sig opdateret er måske vigtigere i dag end nogensinde. Danløn anbefaler blandt andet disse sider:

Virksomhedsguiden med et overblik over hjælpen til virksomheder

Samlet information om COVID-19 fra de danske myndigheder

Tags:

Corona Regler og love Lønbogholder Lønadministration

Relaterede indlæg