19 jul 2021

Mette Nørlem

Juridisk ekspert

Vær opmærksom på dine og andres forpligtelser, når en medarbejder bliver syg

Fravær fra arbejdspladsen er helt uundgåeligt. Alle kan fra tid til anden blive ramt af influenza, nogle brækker et ben på skituren, mens andre oplever et mere alvorligt sygeforløb. De forudsigelige sygdomsforløb udgør dog kun en mindre del af det samlede sygefravær.

Den største del af sygefraværet handler om stress, overbelastningsskader, problemer på hjemmefronten eller noget helt andet. Og det er denne type fravær, der koster. Både økonomisk og menneskeligt. Af den grund er det ikke kun medarbejderen, der har forpligtelser, når han eller hun bliver syg.

Faktisk spiller ikke mindre end tre parter en rolle i forbindelse med længerevarende sygemelding. De tre parter er:

 • Medarbejderen
 • Arbejdsgiveren
 • Kommunen, som medarbejderen bor i

De tre parter har pligt til at samarbejde. Og her handler det ikke om kontrol, men derimod om at søge løsninger, så medarbejderen kommer så godt og hurtigt tilbage i jobbet som muligt.

Hvad er det så for opgaver og pligter, hver af de tre parter har?

Medarbejderens forpligtelser

Medarbejderen skal:

 • Sygemelde sig efter virksomhedens gældende regler
 • Dokumentere sygemeldingen, hvis du som arbejdsgiver kræver det
 • Deltage i sygesamtale med arbejdsgiver
 • Komme med løsninger på, hvad der skal til for at vende tilbage helt eller delvist (eventuelt fremsætte ønske om fastholdelsesplan)
 • Deltage i opfølgningssamtaler med kommunen

Dine forpligtelser som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver skal du:

 • Indkalde til og gennemføre en sygesamtale inden for de første 4 ugers sygdom
 • Søge løsning på, hvordan medarbejderen kan vende helt eller delvist tilbage
 • Tage stilling til, om virksomheden vil lave en fastholdelsesplan, hvis medarbejderen foreslår det
 • Sende en kopi af fastholdelsesplanen til kommunen, hvis der laves en plan

Kommunens forpligtelser

Kommunen skal:

 • Fremsende et oplysningsskema til medarbejderen inden udgangen af 8. uge efter 1. sygedag
 • Indkalde medarbejderen til løbende opfølgningssamtaler 

Dine muligheder som arbejdsgiver

Alle kan blive syge, og sygdom er derfor lovligt forfald. Det betyder også, at du som udgangspunkt ikke kan afskedige en medarbejder på grund af sygdom. Hvis din medarbejder imidlertid ikke ønsker at samarbejde om at vende tilbage, så har du mulighed for - nemmere end normalt - at afskedige medarbejderen med begrundelse i sygefraværet.

Du skal dog være opmærksom på, at denne mulighed kun gælder, hvis medarbejderen ikke viser vilje til at samarbejde. Er medarbejderen ikke i stand til at samarbejde på grund af sygdommen, er det selvfølgelig en anden situation.

Få helt styr på reglerne om sygdom

Vil du vide mere om reglerne i forbindelse med sygdom, få styr på begreber som mulighedserklæring og friattest eller blot få gode råd til, hvordan du kan arbejde med at få medarbejderne tilbage i jobbet?

Så tilmeld dig Lønskolens halvdagskursus Når en medarbejder bliver syg.

Her får du blandt meget andet overblik over

 • kravene til en sygemelding
 • dokumentationskravene
 • kravene til både dig som arbejdsgiver og medarbejderen
 • hvordan du opsiger syge medarbejdere

Tags:

HR Regler og love

Relaterede indlæg