27 maj 2021

Mette Nørlem

Juridisk ekspert

Her er 10 obligatoriske punkter til ansættelseskontrakten

Hvis du ejer en virksomhed og har medarbejdere ansat, har du brug for at sætte dig ind i reglerne for ansættelseskontrakter. For at en ansættelseskontrakt er juridisk bindende og korrekt, skal den som minimum indeholde 10 punkter. Dem gennemgår jeg i detaljer i dette blogindlæg.

Men før vi kommer så langt, skal vi lige have nogle fakta på plads:

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er en juridisk bindende kontrakt, der indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder. Kort fortalt beskriver en ansættelseskontrakt de forhold og vilkår, der skal gælde for medarbejderens ansættelse.

Det drejer sig blandt andet om arbejdets indhold, arbejdstiden, arbejdsstedet, opsigelsesvarsler, løn og meget andet.

Skal alle medarbejdere have en ansættelseskontrakt? Faktisk ikke.

Men hvis medarbejderen arbejder mere end otte timer om ugen og skal være ansat i mere end en måned, har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at medarbejderen har en ansættelseskontrakt.

Når det nu er på plads, er det tid til at gennemgå mine 10 obligatoriske punkter til alle ansættelseskontrakter:

Nr. 1 – Navn og adresse

Det er et krav, at du skriver både arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse ind i kontrakten. Hvis arbejdsgiveren er et selskab, skal du anføre selskabets navn og adresse.

Nr. 2 – Hvor arbejdet foregår

Det skal fremgå tydeligt, hvor arbejdet foregår. Og hvis medarbejderen har flere arbejdssteder, skal de alle anføres så detaljeret som muligt.

Et eksempel: En jurist får arbejde hos et firma, der har hovedkontor i København, men også et kontor i Helsingør. Juristen skal arbejde skiftevis på begge kontorer.

I ansættelseskontrakten skal adresserne på begge kontorer fremgå. Og det skal stå klart, at juristen skal arbejde på begge kontorer.

Nr. 3 – Beskrivelse af arbejdet

En ansættelseskontrakt skal også give medarbejderen et overblik over pligter og rettigheder i arbejdet. Det omfatter blandt andet en beskrivelse af arbejdet og en angivelse af medarbejderens titel, rang, stilling eller jobkategori.

Du skal altså gøre det klart, hvilke forventninger du som arbejdsgiver har til medarbejderen. Og det er vigtigt, hvad du skriver her, da det kan bruges i en eventuel diskussion om, hvorvidt medarbejderen har leveret det, der kunne forventes.  

Nr. 4 – Ansættelsesforholdets begyndelse

Det skal fremgå, hvornår ansættelsesforholdet er begyndt.

Nr. 5 – Ansættelsesforholdets afslutning

Ansættelsesforholdets afslutning skal også fremgå, hvis der er tale om en tidsbegrænset kontrakt. Er der tale om en fast stilling, skriver du i stedet, at der er tale om en tidsubestemt ansættelse.

Det betyder, at ansættelsen først ophører, når enten arbejdsgiver eller medarbejder ønsker det.

Nr. 6 – Beskrivelse af ferieforhold

Alle medarbejdere har krav på ferie. Og hvis din virksomhed følger ferieloven, skal du skrive i kontrakten, at medarbejderen har ret til ferie i henhold til ferieloven. Har dine medarbejdere derudover nogle ekstra feriedage, som ikke er omfattet af ferieloven, så skal du også skrive det.

Nr. 7 – Opsigelsesvarsler i ansættelseskontrakten

Du skal også beskrive medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler. Er det bestemt i lov eller overenskomst, er det nok at henvise til disse.

Nr. 8 – Løn og andre goder

Det skal også fremgå, hvad medarbejderen får i løn, og hvilke andre goder der er del af ansættelsen. Et par klassiske eksempler er arbejdsgiverbetalt pension, fri telefon eller fri firmabil. Det skal også fremgå, hvor tit og hvornår man får lønnen udbetalt.

Nr. 9 – Arbejdstid

Medarbejderen har krav på at vide, hvad vedkommende kan forvente af arbejdstid. Som arbejdsgiver skal du enten beskrive den daglige eller den ugentlige arbejdstid.

Nr. 10 – Eventuel overenskomst

I det sidste punkt skal du skrive, om ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst. Er det tilfældet, skal du angive, hvilken overenskomst medarbejderen er omfattet af.

Husk andre væsentlige forhold

Det var de 10 obligatoriske punkter, der skal være med i alle ansættelseskontrakter. Dog skal du ikke stirre dig blind på de 10 punkter og glemme alt andet.

For en ansættelseskontrakt skal selvfølgelig også indeholde andre væsentlige forhold, der gør sig gældende i den givne stilling.

Det kan for eksempel være:

  • Overarbejde: Forventes der overarbejde i stillingen? Hvor mange overarbejdstimer kan medarbejderen forvente på ugentlig eller månedlig basis?

  • Kørekort: Er det et krav, at medarbejderen har en bestemt type kørekort? Og hvis kørsel er en fast del af jobbet, hvor mange timers kørsel anslås så at være del af arbejdstiden?

  • Uddannelse: Er det et krav, at medarbejderen har gennemført en bestemt uddannelse eller kursus, før ansættelsen starter? Eller er det et krav, at medarbejderen gennemfører et bestemt kursus i løbet af eksempelvis de første tre måneder efter ansættelse? I så fald skal det også klart skrives ind i ansættelseskontrakten.

Få helt styr på ansættelseskontrakten

Vil du have det store kørekort i ansættelseskontrakter? Få helt styr på love og regler? Høre mere om de stramninger, der efter alt at dømme er på vej i lovgivningen? Og vil du sikre dig, at du aldrig får en bøde på grund af rod i dine ansættelseskontrakter?

Så deltag i Lønskolens halvdagskursus Få styr på ansættelseskontrakten.

Her vil jeg gennemgå alt, der er værd at vide om ansættelseskontrakter, og jeg garanterer for et lærerigt kursus.

Når du går ud ad døren, vil du være 100 % rustet og klar til at ansætte alle de medarbejdere, din virksomhed har brug for.  

 

Tags:

HR

Relaterede indlæg