06 apr 2020

Susanna Christina Møller

Danløn, Content Creator

Coronavirus: Nu også kompensation til kulturlivet

Samtidig med at Danmark formentlig så småt begynder at genåbne, har Folketinget vedtaget en ordning, der giver musikere, skuespillere og forfattere mulighed for at søge kompensation for tabt indtægt på grund af manglende salg af værker og bøger, aflyste koncerter, optrædener, workshops, undervisning og foredrag. Al den kunst, der ville være skabt, hvis ikke coronavirussen havde holdt kunstnerne og publikum væk fra hinanden, skal støttes, lyder det fra kulturministeren. Danmark har brug for, at kulturen også er til stede i samfundet, når krisen er overstået.

Støtteordningen tilgodeser den gruppe af kunstnere, som har indtægter fra forskellige småjobs, og som ikke har kunnet få del i de andre hjælpepakker. Og kun de kunstere, der ikke allerede har modtaget kompensation, kan søge.

Med ordningen forsøger Folketinget at holde hånden under kunst med rod i en viden, en uddannelse eller et virke, der handler om kunst i bred forstand, forlyder det fra Christiansborg. Kunst og kultur er med andre ord et område, som er åben for bred fortolkning. I midten af maj vil politikerne da også gøre status over ordningen, og der vil sandsynligvis ske nogle justeringer.

Mere konkret retter kunststøtteordningen sig mod kunstnere med både A- og B-indkomst og et skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr. om året - svarende til mindst 8.333 kr. om måneden i gennemsnit og højst 66.667 kr. om måneden i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

For at kunne søge skal du forvente et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 30 pct. i perioden, hvor ordningen gælder. Du kan få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog ikke mere end 23.000 kr. om måneden.

Det er ikke muligt at få støtte til udgifter, som dækkes af forsikringen eller en anden offentlig støtte som for eksempel arbejdsløshedsunderstøttelse.

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts og løber foreløbigt frem til og med den 8. juni 2020. Og er der behov for mere hjælp efter denne dato, er der mulighed for forlængelse, forlyder det.  

Flere informationer

Har du brug for flere informationer om kunststøtteordningen, kan du blandt andet finde dem her:

Ny kunststøtteordning skal hjælpe kunstnerne fra Kulturministeriet

Læs også

Samlet information om COVID-19 fra de danske myndigheder for at være helt opdateret om coronasituationen.

Hvis du som ansøger har spørgsmål til kunststøtteordningen eller andre ordninger, kan du også ringe til den nyoprettede corona-hotline på telefonnummer 3374 5000. Telefonen er åben alle hverdage.

Tags:

Corona Regler og love Lønbogholder Lønadministration

Relaterede indlæg