03 feb 2021

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Mere corona-hjælp på vej

Vi har siden marts sidste år flittigt skrevet om kompensations- og støtteordninger, hjælpepakker og andre økonomiske corona-tiltag her på bloggen. Og vi er ikke færdige, før den sidste hjælpende hånd er givet. Du kan med andre ord altid følge med her. Foreløbig tyder meget på, at det kommer til at vare et stykke tid endnu, før det sidste corona-relaterede blog-indlæg er skrevet.

To gange inden for ganske få dage har regeringen meddelt, at der nu er mere corona-hjælp på vej. Dels til de små og mellemstore virksomheder, som kan gøre brug af nye låneordninger for at sikre likviditeten, og dels til minkavlerne og følgeerhvervene, som nu kan se frem til erstatning, efter at de i november blev tvunget til at slå deres besætninger ned.

Låneordninger og udskydelse af betalingsfristerne for SMV'er

Tre konkrete tiltag, svarende til i alt 170 milliarder kroner, skal hjælpe din virksomhed med fortsat at klare sig gennem den økonomiske del af corona-krisen. Det drejer sig om

  • rentefri lån til A-skat og AM-bidrag

For dig betyder det, at du kan rentefrit kan låne et beløb, der svarer til den A-skat og det AM-bidrag, du har indberettet for perioderne august og december 2020. Lånet skal betales tilbage senest den 1. november 2021. Du kan ansøge om lånet fra den 3. februar frem til den 31. marts 2021. 

Samtidig kan du få tilbagebetalt den A-skat og det AM-bidrag, som du skal betale i februar og marts 2021. Dette sker også i form af et rentefrit lån. Lånet skal betales tilbage senest den 1. februar 2022.

  • udskydelse af A-skat og AM-bidrag

For dig betyder det, at A-skatten og AM-bidraget, der skulle være betalt den 10. maj 2021, først skal betales den 27. september 2021.

  • rentefri lån til betaling af moms

For dig betyder det, at du rentefrit kan låne et beløb, der svarer til den moms, du skal afregne 1. marts 2021. Det gælder både den moms, som du normalt skal betale den 1. marts, og eventuel udskudt moms fra tidligere hjælpepakker. Hvis du gerne vil låne beløbet, behøver du ikke først indbetale det. Lånet skal betales tilbage senest den 1. februar 2022. Du kan forvente at kunne ansøge fra midten af marts måned. 

Erstatning til minkavlere og følgeerhverv

Minkavlere og følgeerhverv kan modtage

  • erstatning for mink, der er slået ned i 2020, men som ikke er pelset, og derfor ikke kan sælges i 2021
  • erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030
  • den forventede restværdi af for eksempel stalde og bure

Alt i alt vil den enkelte minkavler i gennemsnit modtage mellem 11 og 12 millioner kroner i direkte erstatning. 

De minkavlere, der gerne vil fortsætte avlen i 2022, når forbuddet mod hold af mink udløber, kan gøre brug af en dvaleordning, som der er afsat 60 millioner kroner til.

Følgeerhverv som fodercentraler, pelserier eller minkauktionshuse, som er afhængige af minkavl for at drive forretning, kan også få erstatning, hvis 

  • over halvdelen af omsætningen er baseret på minkavl
  • produktionen ikke umiddelbart kan omlægges

Behov for detaljerede oplysninger?

Vil du vide mere om hjælpen til små og mellemstore virksomheder, kan du kigge forbi i Skatteministeriet.

Er du interesseret i detaljerede oplysninger om hjælpen til minkavlerne og følgeerhvervene, kan du finde mere information i både Finansministeriet og i Fødevarestyrelsen.

Tags:

Corona Regler og love

Relaterede indlæg