01 jan 2022

Ulrik Offersen

Content Specialist

Her er de nye satser for 2022

Så er 2022 en realitet, og her i januar er det altid lig med nye satser. Her får du det store overblik.

Så står der 2022 i kalenderen, og vi håber, at du kom godt ind i det nye år.

Et nyt år er lig med nye satser, og nu er alle satser for 2022 blevet offentliggjort.

Nogle af satserne opdaterer vi automatisk for dig, og andre skal du selv opdatere - hvis de er relevante for din virksomhed.

Her får du det totale overblik over satserne for 2022.

Satser, som Danløn har opdateret

 • satserne for skattefri kilometerpenge.

 • ATP-satsen for medarbejdere der har ATP-ordningen ”Ukendt arbejdstid”. 

 • satserne til brug for refusion fra DA Barsel er uændrede i forhold til oktober 2021.

Satser, som du selv skal opdatere

 • satserne for fri bil; i 2022 er satsen 24% for biler op til 300.000 kr. og 21% for biler over 300.000 kr. 

 • satserne for ledighedsdage; halv dagpengegodtgørelse udgør 447,00 kr., og hel dagpengegodtgørelse udgør 893,00 kr. Du indtaster ledighedsdage (også kaldet G-dage) under 'Lønberegning' og 'Andet fravær'.

 • satsen for sygedagpenge; satsen udgør 4.465,00 kr. pr. uge, svarende til en timesats på 120,67 kr. Denne sats angiver du i Danløn under 'Lønberegning' og 'Sygdom'.

 • bagatelgrænsen for personalegoder, der har konkret sammenhæng med arbejdet; beløbet er i 2022 6.600 kr. Denne type personalegode angiver du under 'Lønberegning', 'Personalegoder' i feltet 'Andre personalegoder med bundgrænse'.

 • satserne for fri telefon, computer og internet er uændrede i forhold til 2021. Det vil sige 3.000,00 kr., svarende til 250,00 kr. om måneden. Satsen indtastes under 'Lønberegning' og menupunktet 'Personalegoder' i feltet 'Fri telefon'.

Andre satser, som du måske også skal opdatere

I forbindelse med årsskiftet skal du måske også opdatere satserne for overenskomstbestemte ydelser. Det kan eksempelvis være:

 • SH-opsparingen.

 • opsparingen til fritvalgsordning.

 • betalinger til sundhedsforsikringer.

Som regel behøver du først opdatere dem, når en ny overenskomst træder i kraft. Men det afhænger helt af, hvilken overenskomst der er tale om. Det er derfor en god ide at få det tjekket.

Når alt er opdateret i tide, undgår du tidskrævende rettelser på et senere tidspunkt.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til Danløns support. Hvis du har tilkøbt Danløn Direkte, kan du også vælge at ringe til os.

Godt nytår!

Tags:

Lønadministration

Relaterede indlæg