09 dec 2021

Susanna Christina Møller

Content Creator

Refusion fra første fraværsdag for corona-syge medarbejdere

Du kan nu søge refusion fra første sygedag, hvis dine medarbejdere er smittet med corona. Samtidig kan forældre, der skal passe et barn, som er smittet eller hjemsendt på grund af corona, modtage barselsdagpenge.

Det er resultatet af en aftale, som er indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter, kommunerne og regionerne. Aftalen er vedtaget den 9. december og vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 og frem til den 28. februar 2022. 

Ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag

Aftalen giver din virksomhed ret til at søge om sygedagpengerefusion allerede fra første fraværsdag for medarbejdere, som er smittede med COVID-19, eller som skal gå i selvisolation som nær kontakt til en smittet. Det er dog et krav, at den nære kontakt ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra.

Ret til barselsdagpenge til forældre med smittede børn

Aftalen giver desuden forældre til børn, der er smittede med COVID-19, eller som er hjemsendt fra skolen eller institutionen som følge af smittetilfælde, ret til at modtage barselsdagpenge fra første dag.

Ordningen gælder forældre til børn til og med 13 år og forudsætter, at du ikke udbetaler løn til medarbejderen under fraværet.

Som arbejdsgiver skal du anmelde fraværet via NemRefusion.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om de specifikke krav og regler, der knytter sig til de to ordninger, kan du med fordel kigge forbi i Beskæftigelsesministeriet.

Vær også opmærksom på, at hjælpeordningerne er genåbnet for de virksomheder, der er ramt af de nye restriktioner, og at det nu igen er muligt at søge om lønkompensation.

Tags:

Corona Regler og love

Relaterede indlæg