09 mar 2019

Kristina Loncar

Danløn, Content Creator

Sådan håndterer du sygefravær

Ved du, hvad du skal gøre, hvis din medarbejder bliver ramt af influenza og må blive væk fra arbejde?

Hvis din medarbejder bliver syg, har han ret til at være fraværende, men ansættelsesforholdet eller overenskomsten afgør, hvornår og hvor længe. 

 Vi giver dig en guide til, hvordan du håndterer sygefravær. 

Løn under sygdom for en funktionær

Funktionærloven fastslår, at en medarbejder, der er omfattet af loven, har ret til sin sædvanlige løn under sygdom.

Retten til løn under sygdom gælder fra 1. sygedag og frem til sidste, eller frem til den dag, hvor din medarbejder fratræder og ikke kan gøres betinget af en karensperiode eller prøveperiode.

I Danløn kan du, under menupunktet ’Lønberegning’, ’Sygdom’ i feltet ’Sygedage’, oplyse antal sygedage.

Du skal dog kun oplyse dette, hvis du skal indsende statistik til Dansk Arbejdsgiverforening (DA) eller Danmarks Statistik (DS).

Løn under sygdom for en timelønnet

Hvis din medarbejder ikke får almindelig timeløn under sygdom, har han ret til sygedagpenge eller sygeløn.

Som arbejdsgiver skal du som regel udbetale sygedagpenge de første 30 kalenderdage.

For at din medarbejder har ret til sygedagpengene, skal han have været ansat uafbrudt i 8 uger og arbejdet 74 timer inden for de 8 uger.

For 2019 er beløbet per uge 4.355,00 kroner, hvilket svarer til en timesats på 117,70 kroner. 

Løn under sygdom for en timelønnet

Det er ikke et lovkrav, at du som arbejdsgiver skal betale løn under sygdom for en timelønnet, men forholdene er enten betinget af en overenskomst eller din medarbejders ansættelseskontrakt.

Sygedagpenge i stedet for løn under sygdom

Din medarbejder har ret til sygedagpenge, hvis han ikke får løn under sygdom, så længe han opfylder kravene om tidligere beskæftigelse.  

Har din medarbejder ikke ret til sygedagpenge fra dig, eller perioden med sygedagpenge fra arbejdsgiver er ophørt, kan han få sygedagpenge fra din kommune.

Det kræver dog, at din medarbejder opfylder følgende krav:

  • Medarbejder skal være i beskæftigelse og have haft mindst 240 timers beskæftigelse inden for 6 afsluttede måneder, og have minimum 40 timers beskæftigelse hver måned.
  • Medarbejder skal have ret til arbejdsløshedsdagpenge.
  • Medarbejer skal have afsluttet en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder inden for sidste måned.
  • Medarbejder skal være elev i praktik med løn som led i en anerkendt uddannelse.
  • Medarbejder er ansat i fleksjob.
  • Medarbejder er sygemeldt på grund af arbejdsskade.

Nye regler for sygeferiepenge

Fra og med 1. januar 2015 har medarbejdere, der ikke får fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Der er ikke længere en grænse for, hvor længe der skal beregnes sygeferiepenge. Det betyder, at du skal beregne sygeferiepenge fra din medarbejders 2. sygedag og indtil han bliver rask igen.

Hvis din medarbejder eksempelvis er syg i fire dage, skal du beregne sygeferiepenge for 3 sygedage. Er han kun syg en enkelt dag, skal du ikke beregne sygeferiepenge.

Hos Danløn bliver der ikke beregnet automatisk feriepenge ved udbetaling af sygedagpenge, så du skal selv sørge for at beregne og indsætte beløb for sygeferiepenge.

Det gør du under menupunktet ’Lønberegning’, ’Sygdom’ i feltet ’Sygedagpenge’.

Sygeferiegodtgørelsen ligger på 12,5 % og bliver beregnet ud fra medarbejderens sædvanlige løn i de sidste fire uger før sygefraværet, medmindre din virksomhed er underlagt en overenskomst.

Husk derfor at tjekke, hvad der står i bestemmelserne, så du er sikker på, at du overholder reglerne og beregner sygeferiepengene korrekt.

Tags:

Lønadministration

Relaterede indlæg