11 maj 2021

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Slutafregning af kompensation for virksomheder, selvstændige og freelancere

Efter en historisk hård nedlukning, åbner Danmark nu endelig op igen. Restauranter og caféer har allerede budt gæsterne indenfor, og det samme gælder for fitnesscentrene, biograferne og kulturinstitutionerne i det hele taget. I samme takt som genåbningen skrider frem, udfases ordningerne om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger og tabt omsætning. For mange virksomheder, selvstændige og freelancere er det derfor nu tid til slutafregning.

Kompensationen, du har modtaget, er udbetalt på baggrund af en forventning til omsætningen i den periode, du har søgt kompensation for. Det betyder, at du måske har modtaget for meget og måske for lidt. Du skal derfor nu indberette oplysninger om de faktiske forhold for perioden - så Erhvervsstyrelsen kan beregne præcis det kompensationsbeløb, du har ret til at modtage. Så snart du har indberettet, vil du få en foreløbig opgørelse, der viser, om du skal tilbagebetale en del af kompensationen eller har ret til mere kompensation.

Sådan foregår indberetningen og slutafregningen

Indberetningen af dokumentation og selve slutafregningen, som Erhvervsstyrelsen står for, foregår i tre simple trin.

  • Du modtager et brev fra Erhvervsstyrelsen i din digitale postkasse. I brevet kan du læse, nøjagtigt hvilken dokumentation du skal indberette.
  • Du indberetter oplysninger om de faktiske forhold i den periode, du har søgt kompensation for. Det kan for eksempel være oplysninger om din omsætning, dine faste omkostninger eller oplysninger om, hvor længe dine medarbejdere har været hjemsendt. Du skal lave indberetningen senest den 30. juni 2021.
  • Erhvervsstyrelsen modtager din indberetning, laver den endelige slutafregning og sender den til din virksomheds digitale postkasse.  

Selve indberetningen skal du lave på virk.dk, hvor du tydeligt kan se, hvilke perioder indberetningen skal dække, og hvor du indberetter for de forskellige typer kompensation.

Vores anbefaling til dig, inden du laver slutafregningen

Inden du laver den endelige slutafregning, anbefaler vi dig et besøg på Virksomhedsguiden, hvor du blandt andet får svar på spørgsmål om udskudt skat og moms, rentebetaling og meget andet i forbindelse med modtagelse af kompensation. Du kan også deltage i et webinar om, hvordan du kommer godt i gang med indberetning af dokumentation.

Tags:

Corona Regler og love

Relaterede indlæg