11 jul 2021

Mette Nørlem

Juridisk ekspert

Få det bedste ud af sygesamtalen med din medarbejder

Hvis du har oplevet, at en af dine medarbejdere har været sygemeldt i en længere periode, er du allerede helt klar over, at det vigtigste - for jer begge - er at få medarbejderen tilbage på jobbet så hurtigt som muligt. Normalt sker det bedst i et samarbejde mellem dig som arbejdsgiver og den sygemeldte medarbejder. Derfor er det også et krav fra myndighedernes side, at arbejdsgiveren indkalder til en sygesamtale inden for de første 4 uger efter sygemeldingen.

Indkaldelse til samtalen skal ske med mindst et par dages varsel. Og på samme måde, som du som arbejdsgiver har pligt til at indkalde til samtalen - ja, så har medarbejderen også pligt til at deltage, forudsat selvfølgelig at han eller hun både fysisk og mentalt er i stand til at deltage.

Samtalen viser sig i de fleste tilfælde at være et fantastisk værktøj til at få en god dialog startet op med medarbejderen, hvor I kan få en snak om, hvordan og hvornår den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet.

Sygesamtalen - hvor, hvordan og om hvad

Bortset fra kravet om, at samtalen skal holdes, så er der ingen øvrige krav til, hvor I holder samtalen, hvordan I holder den, og hvad I taler om. Det betyder altså, at I kan holde samtalen på kontoret eller et neutralt sted, og I kan også gøre det online eller over telefonen.

Samtalen skal fokusere på, hvordan medarbejderen kan vende tilbage til jobbet. I den forbindelse er det vigtigt at vide, at du som arbejdsgiver ikke må spørge ind til, hvad din medarbejder fejler, da sygdommen er af privat karakter.  

Læs mere om dine forpligtelser som arbejdsgiver i tilfælde af sygdom her.

Disse spørgsmål må du gerne stille

Men hvordan kan I så snakke om tilbagevenden, hvis I ikke må tale om sygdommen? Faktisk er der masser af ting, I kan vende, og du kan som arbejdsgiver sagtens stille spørgsmål som for eksempel:

  • Hvad kan vi i virksomheden gøre, for at du vender hurtigere tilbage - enten helt eller delvist?
  • Er der arbejdsopgaver, som det ikke længere er hensigtsmæssigt, at du har?
  • Hvor længe tror du, at du er væk fra jobbet?
  • Kunne hjælpemidler gøre en forskel for dig?
  • Er der planlagt behandlingsforløb, som betyder, at du ikke kan arbejde i visse perioder?

Husk at lave et referat af samtalen

Når vi skal afholde sygesamtaler, så er det jo, fordi der er en risiko for, at der bliver tale om et længerevarende forløb. Længerevarende forløb har tit mange aspekter, og det kan være svært at huske datoer, aftaler, opgaver og andet. Derfor er det en god idé, at du efter sygesamtalen laver et kort referat af, hvad I har talt om, og hvad I har aftalt.

Tilmeld dig et kursus og bliv helt opdateret på reglerne

Vil du vil vide mere om reglerne i forbindelse med medarbejderes sygdom og få gode råd til, hvordan du kan arbejde med at få den sygemeldte medarbejder tilbage i jobbet igen hurtigst muligt? Så kan du med fordel tilmelde dig halvdagskurset Når en medarbejder bliver syg på Lønskolen.

Tags:

HR Regler og love

Relaterede indlæg