26 jun 2020

Mette Nørlem

Juridisk ekspert

Derfor skal du planlægge medarbejderes ferie

Mange medarbejdere og arbejdsgivere tror, at ferie er medarbejderens ret, og at medarbejderen selv bestemmer om og hvornår, de vil holde deres ferie. Men det er ikke helt rigtigt.

Ferieloven har nemlig et rekreativt formål, og derfor bærer både medarbejder og arbejdsgiver et ansvar for, at ferien bliver holdt. Derfor er der lavet flere regler, der sikrer, at medarbejdere får holdt sin ferie – og hvis ikke det sker, så ender I begge med at bøde for det. Lad mig forklare dig hvorfor.

Så meget ferie skal din medarbejder holde

Din medarbejder opsparer 25 feriedage på et år, og den ferie har medarbejderen ret til at holde i løbet af ferieåret. Men faktisk må en medarbejder altid holde 25 feriedage om året – uanset om vedkommende har optjent feriedage eller ej.

Så langt, så godt.

Men en medarbejder har ikke pligt til at holde ferie, hvis der ikke er optjent ferie med løn eller feriegodtgørelse. I de tilfælde ville medarbejderen nemlig være nødt til at holde sin ferie uden løn.

Men hvad så, hvis du har en medarbejder, der bare elsker at arbejde og ikke får holdt sin ferie?

En medarbejder kan ikke bare lade være med at holde sin opsparede ferie. Reglerne siger, at han eller hun skal holde mindst fire ugers ferie i løbet af året. Men da man jo optjener fem ugers ferie, giver denne regel jo mulighed for at overføre restferie – men altså kun så længe, der allerede er holdt fire ugers ferie, og kun så længe, I er blevet enige om det.

Du kan derfor godt forlange, at din medarbejder holder sin ferie. Er du stadig med?

Hvis det alligevel glipper, og din arbejdsomme medarbejder har ferie på kontoen, når ferieåret slutter, er der kun lidt tilbage at gøre. Hvis ferien ikke kan overføres til næste år, fordi medarbejderen heller ikke har holdt fire ugers ferie, så skal du betale feriepengene til Lønmodtagernes Feiefond – og din medarbejder går glip af sin opsparede ferie. Og det er et tab for jer begge.

Derfor er det vigtigt, at du planlægger, hvornår dine medarbejder får holdt ferie.

Særligt for virksomhedslukket

Hvis jeres virksomhed holder ferielukket, så skal medarbejderen holde ferie og udgangspunktet er, at det er for egen regning. Som arbejdsgiver er det dog dit ansvar at sikre, at han eller hun har sparet nok op til ferielukningen - ellers ender du nemlig med at betale deres løn. Og det er endnu en god grund til, at du skal planlægge ferie i god tid.

Det gælder dog ikke for en ny medarbejder, der ikke har opsparet nok ferie. Han eller hun må i stedet bruge feriepenge fra tidligere job, holde ferie uden løn, eller I kan aftale at benytte muligheden for forskudsferie.

Hvis du har en medarbejder, som har været ansat hele det forudgående ferieår, men som ikke har optjent feriedage nok, så skal du i stedet lade medarbejderens ferieregnskab gå i minus med de dage, der mangler. Det kan fx ske, hvis en medarbejder har været på barselsorlov og derfor ikke har opsparet nok ferie.

Skide godt, Egon

Det vigtigste skridt på vejen til at undgå, at pengene ryger den forkerte vej, er: Lav en plan.

Når ferien skal planlægges, skal det være en aftale mellem dig og din medarbejder. I denne forhandling skal du som arbejdsgiver, hvis det er muligt, imødekomme medarbejderen ferieønsker. Det gælder også ønsker om ferie i skolernes sommerferie, hvis medarbejderen har skolebørn.

Hvis I ikke kan få ferieplanerne til at gå op, er det i sidste ende dig, der skal beslutte tidspunktet for ferien. Bare husk, at medarbejderen skal have besked i god tid. Du skal nemlig varsle hovedferien (tre ugers ferie i træk) med tre måneder, mens restferien skal varsles med en måned.

Der kan være rift om ugerne i kalenderen

Da sommermånederne typisk er der, hvor flest holder ferie, kan det være en god ide at få sommerferien planlagt i god tid. Det kan derfor være en god ide, at I allerede planlægger sommerferien i begyndelsen af marts. Opnår I ikke enighed og kan alle ikke få deres ønsker opfyldt, ja så har du stadigvæk muligheden for at varsle bestemte uger med tre ugers varsel.

Vinterferie og efterårsferie kan også være uger, hvor mange gerne vil have fri. Forhold dig til det i god tid – du skal give besked om denne ferie med en måneds varsel.

Her er de ting, du skal tage stilling til:

  • Hvordan vil I planlægge ferie i jeres virksomhed?
  • Hvornår må medarbejdere holde ferie, så det tager hensyn til drift af virksomheden?
  • Hvornår skal I senest planlægge sommerferie? (husk hovedferie skal varsles med tre måneder)
  • Hvornår skal I senest planlægge restferien? (husk restferie skal varsles med en måned)

Ny ferielov - nye muligheder

Den nye ferielov giver dig nye muligher, som du skal tage stilling til. Der ligger allerede en guide klar til dig nu, så du nemt kan finde frem til, hvad du skal tage stilling til i den nye ferielov.

Og husk, hvis du har brug for et godt råd, kan du også ringe til vores Ferielinje via Danløn Direkte hver dag fra 10 til 12 helt frem til 30. september. 

God fornøjelse med at tage stilling til de nye muligheder!

Tags:

Ferielov Regler og love

Relaterede indlæg