23 apr 2020

Coronavirus: hjælpepakkerne udvides og forlænges

Hjælpepakkerne, der blev lanceret den 19. marts, har desværre vist sig ikke at være tilstrækkelige til at afbøde de økonomiske konsekvenser af coronakrisen. Indtil videre har 30.000 virksomheder sendt i alt 150.000 medarbejdere hjem med lønkompensation. For fortsat at holde hånden under virksomheder, selvstændige og arbejdspladser udvides og forlænges hjælpepakkerne nu. Og også trepartsaftalen om lønkompensation, der blev indgået den 14. marts, er forlænget og justeret. Alt sammen til gavn for især de små og mellemstore virksomheder.

Regeringen og Folketinget er blevet enige om en udvidelse af hjælpen til dansk økonomi. Hjælpen omfatter både en måneds forlængelse af flere af de tidligere tiltag og helt nye tiltag, der skal forhindre konkurser og fyringer.

Både justeringerne og de nye tiltag kommer især de små og mellemstore virksomheder og iværksætterne til gode.

Aftalen om udvidelse og justering af hjælpepakkerne omfatter blandt andet disse punkter:

  • Ordningen om kompensation for faste omkostninger forlænges med en måned til og med den 8. juli. Samtidig udvides mulighederne for at få kompensation.
  • Kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere forlænges med en måned til og med den 8. juli. Samtidig øges kompensationsgraden. Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for freelancere med både A- og B-indkomster. 
  • Små og mellemstore virksomheder kan få udbetalt indbetalt moms som et rentefrit lån.
  • Erhvervsdrivende som fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd kan få udbetalt indbetalt lønsumsafgift som et rentefrit lån. Samtidig forlænges betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for disse erhverv.
  • Loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af blandt andet A-skat og moms suspenderes midlertidigt.

Aftale om lønkompensation forlænget

Aftalen om lønkompensation, også kaldet trepartsaftalen, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er også blevet forlænget, så den nu gælder til og med 8. juli.

Ordningen bliver samtidig justeret, hvilket betyder, at de samme muligheder gælder for lønkompensation til dine fleksjobbere, uanset om de er på den nye eller gamle fleksjobordning.

Altid opdateret information

Husk, at du altid kan finde opdateret information på ministeriernes hjemmesider:

Justering og udvidelse af hjælpepakker til dansk økonomi fra Finansministeriet

Hjælpepakke til virksomheder fra Skatteministeriet

Tags:

Corona Regler og love Lønbogholder Lønadministration

Relaterede indlæg