Bliv klogere på ATP

Du er med garanti stødt på forkortelsen ATP i forbindelse med lønafregning, men ved du også, hvad det er, du og din medarbejder indbetaler til? Danløn giver dig forklaringen. 

Hvad er ATP? 

ATP står får Arbejdsmarkedets TillægsPension og er en lovpligtig pensionsordning, der gør sig gældende for stort set alle løndmodtagere, men også borgere, som er på overførselsindkomst. 

ATP er et tillæg til din medarbejders folkepension, som han får udbetalt resten af livet, når han når pensionsalderen.

Men hvor staten udbetaler folkepensionen, er både du og din medarbejder forpligtede til at indbetale til ATP. Det foregår helt automatisk gennem lønnen. 

Hvilke krav er der? 

Der er nogle bestemte betingelser, som skal være opfyldt, for at du og din medarbejder skal indbetale ATP-bidrag. 

  • Din medarbejder skal arbejde i mindst 9 timer om ugen og få løn for det
  • Din medarbejder skal arbejde i Danmark, eller være udsendt til udlandet for en dansk virksomhed
  • Din medarbejder skal være mindst 16 år gammel 

Antallet af din medarbejders arbejdstimer er afgørende for, hvor meget der bliver beregnet i ATP-bidrag. 

Der er fastsat bestemte satser, som er afhængige af arbejdstimerne og lønmodtagerens ansættelsestype. 

Din medarbejder betaler selv 1/3 af beløbet, hvilket bliver trukket fra hans løn, hvor du som arbejdsgiver står for de resterende 2/3. 

For en månedslønnet fuldtidsmedarbejder udgør din andel 189,35 kroner om måneden, mens han selv står for 94,67 kroner. 

For en 14-dagslønnet fuldtidsmedarbejder udgør din andel 99,60 kroner, hvor han selv skal indbetale 49,80 kroner. 

Desuden har din medarbejder mulighed for at se på sin lønseddel, hvor meget der er indbetalt i eget bidrag for hele det indeværende år på ATP-kontoen. 

Sådan sætter du ATP-ordningen op i Danløn 

Du finder ATP-feltet under menupunktet 'Medarbejder', 'Generelt'. Her skal du vælge den ønskede ATP-ordning. 

Når du opretter en medarbejder, er ATP-ordningen sat til 'Almindelig (A). 

I Danløn kan du vælge følgende satser:  

  • Almindelig (A) - Gælder for privatansatte 
  • Reduceret (B), (C), (D), (E) og (F) - Gælder for visse offentligt ansatte 
  • Almindelig timesats (A) - Gælder for løsarbejdere med korte ansættelsesforhold (en uges varighed) hos flere arbejdsgivere
  • Reduceret timesats (B), (C), (D), (E) og (F) - Gælder for visse offentligt ansatte (løsarbejdere)
  • Ukendt arbejdstid - Gælder for rent provisionslønnede. De timer, der udgør grundlaget for beregningen, bliver udregnet som månedsløn eller timesats
  • Ingen - Har du eksempelvis medarbejdere (udlændinge), der arbejder kort tid i Danmark, skal du ikke indbetale ATP-bidrag til medarbejderen

Tilmeld din medarbejders ATP til Betalingsservice

Danløn overfører ikke dine indbetalinger til ATP hvert kvartal.

Hvis du gerne vil slippe for de løbende indbetalingskort, så gør det nemt for dig selv. Tilmeld din betaling til ATP til Betalingsservice via linket i Danløn. Det finder du under hjælpefunktionen, hvor du i søgefeltet indtaster 'ATP-betaling af bidrag', så du fremover ikke skal tænke på, om udbetalingen nu er gået igennem. 

Pengene bliver trukket automatisk hvert kvartal via Betalingsservice.  

Tilmelder du ikke betalingen til Betalingsservice, vil ATP sende opkrævning til virksomhedens eBoks hvert kvartal. 

Er ATP-skattepligtigt? 

Din medarbejder skal betale skat af ATP-pensionen ved udbetaling. Skatten bliver automatisk fratrukket på hans udbetaling, så du slipper for at gøre noget yderligere. 

Hvornår bliver ATP udbetalt? 

Pensionen bliver udbetalt resten af din medarbejders liv, fra han når pensionsalderen. Din medarbejder skal ikke selv gøre noget for at få udbetalt ATP. Udbetalingen sker helt automatisk til hans NemKonto, når han når pensionen. 

Hvor meget kan din medarbejder få udbetalt i ATP? 

ATP-udbetalingen er afhængig af, hvor meget din medarbejder har været aktiv på arbejdsmarkedet gennem hele livet. Har han eksempelvis arbejdet fuldtid hele sit liv, eller har han også haft perioder, hvor han har været beskæftiget på deltid. 

Der er dog et maksbeløb for, hvor meget din medarbejder kan få udbetalt i ATP, hvis han har arbejdet fuldtid hele sit voksne arbejdsliv.