Danløn imødekommer overenskomstkrav med tilpasninger til pensionsbidrag

Vi har gjort det muligt for Danløn at understøtte de tilpasninger, der er lavet i en række kollektive overenskomster. 

Det betyder, at du nu kan beregne pensionsbidrag af dine funktionæransatte medarbejderes feriepenge løbende.

Uanset om du har oprettet en almindelig pensionsordning eller en AM-pensionsordning, kan du i systemet markere, hvorvidt du ønsker at beregne pensionsbidrag af din medarbejders feriepenge. 

Sådan beregner du pensionsbidrag af feriepenge

Feltet ’Beregn pensionsbidrag af feriepenge’ finder du under menuen ’Lønberegning’, ’Pension’ og ’AM pension’.

Vælger du at sætte et flueben i feltet ’Beregn pensionsbidrag af feriepenge’, bliver der beregnet, hvad der svarer til antal procent af arbejdsgivers pensionsandel.

Det udregnede beløb bliver tillagt de øvrige feriepenge, som indefryses i overgangsperioden.

Beløbet bliver lagt sammen med de øvrige feriepenge, der også indefryses i overgangsperioden.

Husk dog, at du kun kan beregne pensionsbidrag af feriepenge for funktionæransatte og dermed medarbejdere, der har ferieordningen ’Ferie med løn’.

Eksempel på pensionsberegning for en funktionæransat

Lad os sige, at din medarbejders grundlag består af ferieberettiget løn på 10.000 kroner. Feriepengeprocenten er 12,5 %. Din pensionsandel som arbejdsgiver er 8 %. 

Feriepenge du skal indberette for en funktionæransat er 12,5 % af 10.000 kroner, hvilket giver regnestykket: 

1.250 kroner + 8 % af 1.250 kroner = 100 kroner. Det betyder, at du i alt skal indberette 1.350 kroner som bruttoferiepenge (i felt 0210 hos eIndkomst).  

Løbende pensionsberegning

Før i tiden ville beregningen af pensionsbidraget først ske ved fratrædelse, når AM-pension er blevet oprettet på medarbejderen.

Overenskomsternes nye regler medfører dog, at medarbejderne i overgangsperioden skal have beregnet pension af feriepenge løbende og altså ikke kun, når de fratræder.