Guide til grundlæggende regler om barsel

Hvis din medarbejder går på barsel, er der en række ting du som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Vi giver dig overblik med denne guide, så du får styr på barselsreglerne. 

Er din virksomhed underlagt en overenskomst, er der muligvis en række rettigheder at hente for din medarbejder.

Du gør derfor klogt i at sætte dig ind i disse, inden du sender din medarbejder på barsel. 

Hvad siger loven om barsel? 

Uanset om din virksomhed er dækket af en overenskomst eller ej, så sikrer barselsloven, at din medarbejder er omfattet af denne. 

Barselsloven foreskriver, at medarbejderen har ret til 52 ugers barselsorlov på dagpenge, som kan fordeles mellem mor og far. 

 

Derudover er din medarbejder sikret retten til fravær, hvilket betyder, at hver af forældrene har ret til 32 ugers forældreorlov. Til sammen har mor og far altså 64 ugers barsel (forældreorlov), hvoraf de 32 uger er barselsdagpengeberettigede.

Parret har ikke barselsdagpenge i alle 64 uger, men fraværsretten for parret er sikret. Det er derfor op til din medarbejder at finde ud af, hvordan vedkommende vil dække de resterende 32 uger økonomisk.

Medarbejderen har pligt til at oplyse, hvordan vedkommende ønsker at afholde barslen. Bliver dette oplyst senest 8 uger efter fødslen, kan du som arbejdsgiver ikke afvise hende eller ham.

Sådan ser fordelingen af barselsorlov ud 

Hvad har din medarbejder ret til, når familien vokser? Her får du overblik over, hvordan barselsorloven er fordelt.

1. Graviditetsorlov 

Er din medarbejder gravid, har vedkommende ifølge barselsloven ret til at gå på orlov fire uger før forventet fødsel. Lægen fastsætter terminsdagen, som også indgår i de fire uger. Hvis medarbejderen føder før denne dato, bliver graviditetsorloven forkortet. Går hun derimod over tid, bliver graviditetsorloven forlænget.

Faren eller medmoren har ret til to ugers fædreorlov (fædre- medmor orlov) med dagpenge, som vedkommende skal sørge for at få afholdt inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.

Som regel bliver de to uger afholdt i en sammenhængende periode, men du kan også aftale med din medarbejder at dele orloven op i flere kortere perioder. Moren kan ikke overtage disse to uger.

2. To ugers tvungen barselsorlov

Efter fødslen har din medarbejder ret til orlov i 14 uger, hvor vedkommende er forpligtet til at holde fri de første to uger efter fødslen.

De næste 12 uger er frivillige og medarbejder kan vælge at afholde ugerne delvist. Vælger hun ikke at afholde dem med det samme, kan ugerne ikke gemmes til senere.

Moren kan ikke dele de 14 uger med faren, medmindre at hun bliver ramt af sygdom og ikke er i stand til at passe barnet i denne periode. 

3. Forældreorlov i 32 uger med barselsdagpenge 

Når din medarbejder er færdig med at holde barselsorlov, og faren afslutter sin fædreorlov, har begge forældre ret til orlov i 32 uger hver, altså 64 uger tilsammen.

De har dog kun ret til barselsdagpenge i 32 af ugerne. Derfor kan de vælge at afholde forældreorloven sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden. Også denne orlov kan medarbejder vælge at afholde delvist.

Faren kan sagtens starte sin forældreorlov, mens barnets mor stadig er på 14 ugers barselsorlov, men det betyder bare, at retten til dagpenge bliver reduceret med de uger, parret afholder sammen.

Hvis din medarbejder eller faren får løn i nogle af de 32 uger, bliver perioden fratrukket ugerne med barselsdagpenge og udbetales til dig eller farens arbejdsgiver som refusion.

Forlængelse af forældreorlov 

Begge forældre kan vælge at forlænge de 32 ugers forældreorlov med 8 eller 14 uger. Hvis de tager den fulde forlængelse med 14 uger, får din medarbejder kun ca. 61 % af dagpengesatsen. Strækker hun i stedet forældreorloven med 8 uger, får hun ca. 80 % af satsen.

En vigtig pointe er, at din medarbejder ikke kan kombinere forlængelse og udskydelse af orlov. 

Sådan håndterer du barsel i Danløn

I Danløn skal du vælge den barselsordning, som din virksomhed er medlem af. Det gør du i feltet ’Barsel’ under ’Medarbejder’ i menupunktet ’Generelt’, ’Lønoplysninger’. Som standard er der valgt ’Barsel.dk – fuldt medlem’.

Danløn må ikke overføre til barsel.dk for virksomheder, der er fuldt medlem. I stedet vil du modtage et girokort fra barsel.dk, som du skal betale. Du kan med fordel tilmelde girokortet Betalingsservice via din bank, så betalingerne foregår automatisk.

Hvis din virksomhed er tilknyttet enten DA-Barsel, DI Barsel, SALA eller lignende godkendte barselsordninger, skal du vælge en af disse ordninger på din medarbejder.

- Frivillig DA-Barsel vælger du, hvis din medarbejder hører under DA-Barsel som frivilligt medlem.
- Obligatorisk DA-Barsel vælger du, hvis din medarbejder hører under DA-Barsel som obligatorisk medlem.
- Barsel.dk – delvis medlem vælger du for medarbejdere, der er overenskomstansat, og derfor ikke hører under DA-Barsel, DI Barsel eller SALA.

Din virksomhed er delvist omfattet af Barsel.dk, hvis en del af dine ansatte er dækket af Barsel.dk, mens andre ansatte er dækket i en anden godkendt barselsordning. 

Kategori

Administration

Tags:

Fravær