Har du styr på personalegoderne?

Mange virksomheder vælger at tilbyde deres medarbejdere forskellige former for fordele udover den faste løn. 

Det kan være alt fra firmabil, telefon, julegaver, sundhedsforsikringer eller forbedrede pensionsordninger.

Der findes dog særlige skatteregler på området og derfor også en beløbsgrænse, som du skal overholde, så dine medarbejdere ikke får en ekstra skatteregning fra SKAT.

Vi har lavet en guide til dig, så du kan blive klogere på, hvilke regler der gælder, når du giver dine medarbejdere et personalegode oveni deres løn. 

Hvad er personalegoder?

Et personalegode er et gode, du som arbejdsgiver betaler til dine medarbejdere, som de kan bruge privat.

Det kan være, at du gerne vil glæde dine medarbejdere med en spændende julegave, stille dem en firmabil til rådighed, en firmatelefon eller et abonnement til en avis.

Skattepligtige personalegoder

Der er en række personalegoder, dine medarbejdere altid betale skat af. De mest almindelige er:

 • Fri kost og logi
 • Fri (firma)bil
 • Fri telefon
 • Fri tv- og radiolicens
 • Sundhedsforsikring- og behandling
 • Personalegoder, der udelukkende eller overvejende er til privat formål

Skattefrie personalegoder

Omvendt er der også goder, som din medarbejder ikke skal betale skat af:

 • Uddannelsesudgifter, hvis disse er arbejdsrelaterede.
 • Parkeringsplads eller BroBizz som din medarbejder bruger i forbindelse med arbejde.
 • Enkeltstående firmafester- og arrangementer, frugtordninger og lignende.

Bagatelgrænsen 

Personalegoder, der har direkte sammenhæng med din medarbejders arbejde, bliver beskattet, hvis den samlede værdi overstiger den såkaldte bagatelgrænse, der ligger på 6200 kroner i 2019.

I det tilfælde skal du huske at indberette personalegoderne til eIndkomst og give din medarbejder besked herom, så han ikke får skattesmæk.  

Hvis beløbet overstiger bagatelgrænsen, så personalegoderne eksempelvis løber op på 6400 kroner, kan din medarbejder selv betale differencen, som er på 200 kroner. Vælger han ikke at gøre det, bliver han beskattet af det samlede beløb. 

Personalegoder, der overstiger bagatelgrænsen, kan eksempelvis være:

 • Gratis mad og drikke ved overarbejde
 • Fri avis til brug for arbejdet
 • Frikort til offentlig befordring og som kan bruges til anden privat transport mellem hjem og arbejde
 • Kreditkortordninger
 • GPS’er, der skal bruges i arbejdet

Personalegoder for mere end 1200 kroner

Er der ikke en konkret arbejdsmæssig sammenhæng mellem de personalegoder, du tilbyder dine medarbejdere, skal dine medarbejdere betale skat af goderne, hvis den samlede værdi overstiger 1200 kroner.

Hvis personalegodet har en værdi over 1200 kroner, skal du også huske at indberette den til eIndkomst.

Bøder ved manglende indberetning

Husk at indberette i tide, så du slipper for en eventuel administrativ bøde.

Bødens omfang afhænger af virksomhedens størrelse og bliver samtidig vurderet på baggrund af den enkelte overtrædelse.

Her kigger SKAT på, om reglerne er blevet overtrådt bevidst, om der er sket en fejl i indberetningen, eller om indberetningen blot er indsendt for sent.