Kend forskel på kilometerpenge, kørselstilskud og befordringsgodtgørelse

Kilometerpenge, kørselstilskud og befordringsgodtgørelse bliver ofte blandet sammen. De har ganske vist alle med kørsel at gøre, men de betyder faktisk noget vidt forskelligt. Danløn gør dig klogere på, hvad det er for tre størrelser, vi har med at gøre. 

Hvad er skattefrie kilometerpenge?

Skattefrie kilometerpenge er de penge, som din medarbejder modtager skattefrit fra dig som arbejdsgiver, når medarbejderen bruger egen bil til erhvervsmæssig kørsel.

Pengene godtgøres pr. kørt kilometer.  

Hvad er kørselstilskud?

Det er et tillæg til din medarbejders bruttoløn. Det er typisk et fast beløb, du giver din medarbejder for at stille egen bil til rådighed til erhvervsmæssig kørsel. 

Hvad er befordringsgodtgørelse?

Befordringsgodtgørelse er det beløb, som din medarbejder kan trække fra på sin egen årsopgørelse. Godtgørelsen dækker over kørsel mellem hjem og arbejde. 

Arbejdsgiverbetalt befordring

Som hovedregel gælder det, at kørsel mellem hjem og og arbejde bliver betragtet som privat kørsel. Derfor kan du ikke udbetale skattefrie kilometerpenge til din medarbejder for denne type kørsel. 

Hvis du alligevel giver din medarbejder arbejdsgiverbetalt befordring, og medarbejderen vælger ikke at angive det som et befordringsfradrag, anses det for et skattefrit personalegode. Du skal derfor huske at indberette det til Skattestyrelsen

Offentlige transportmidler, taxa, fly og lignende hører med i den arbejdsgiverbetalte befordring, hvorimod udgifter til kørsel i bil eller andre transportmidler, som din virksomhed ejer, ikke bliver dækket skattefrit. 

Hvad er erhvervsmæssig kørsel?

Erhvervsmæssig kørsel er, når din medarbejder kører i egen bil mellem sit hjem og en arbejdsplads, som han er "udstationeret til" i en kortere periode, dog maksimalt i op til 60 arbejdsdage inden for 12 måneder. 

Det kan også være kørsel mellem to eller flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver og kørsel inden for samme arbejdsplads. 

Din medarbejder kan ikke få både skattefrie kilometerpenge og befordringsgodtgørelse for kørsel mellem hjem og arbejde. 

Hvis du ikke udbetaler skattefri kørselsgodtgørelse, kan din medarbejder i stedet fratrække befordringsgodtgørelsen på sin egen årsopgørelse. 

Det er ikke skattepligtigt, hvis du som arbejdsgiver dækker din medarbejders udgifter til for eksempel færgebilletter og broafgifter i forbindelse med en erhvervsmæssig kørsel eller kørsel mellem hjem og arbejdsplads. 

Kilometerpenge sats

Skattestyrelsen fastsætter satserne for de skattefrie kilometerpenge hvert år.

Der er en sats, der er gældende for de første 20.000 km, som din medarbejder kører - og en anden, lavere sats for de resterende kilometer. I Danløn reguleres satsen automatisk, når din medarbejder har nået 20.000 km. 

I 2022 blev satsen ganske ekstraordinært hævet i slutningen af april på grund af de høje benzinpriser. Satsen for skattefrie kilometerpenge for erhvervskørsel i egen bil er:

  • 3,70 kr. pr. km. for de første 20.000 km.
  • 2,17 kr. pr. km. for kørsel udover 20.000 km.

Skattefrie eller skattepligtige kilometerpenge? 

Som arbejdsgiver kan du enten vælge at bruge statens takst eller en lavere takst efter aftale med din medarbejder. 

Hvis du vælger at udbetale din medarbejder et fast tillæg, som ikke er betinget af antal kørte kilometer, er hele beløbet skattepligtigt. 

Får din medarbejder derimod et tilskud efter faktisk kørte kilometer, er det skattefrit. 

Husk at udregne kørselstilskuddet efter det faktiske antal kilometer. For hvis din medarbejder får et fast beløb i godtgørelse af den faktiske kørsel, er beløbet skattepligtigt som almindelig løn.

Medarbejderne indtaster selv i Danløns app

Du kan nemt få overblik over dine medarbejders kørte kilometer og skattefrie kilometerpenge ved at lade medarbejderen registere kørsel i Danløns gratis app

På den måde overholder du og dine medarbejdere samtidig Skattestyrelsens krav om dokumentation for de skattefrie kilometerpenge. 

Du kan selvfølgelig også selv indtaste medarbejdernes kørsel, men det er da dejligt at undgå tastearbejde, hvis det er muligt.

Opret gratis konto

Danløn er et nemt, sikkert og billigt lønsystem, der bruges af tusindvis af virksomheder. Opret en gratis konto i dag og prøv Danløn ganske uforpligtende, før du eventuelt beslutter at skifte permanent til os.

OPRET GRATIS KONTO

Kategori

Administration

Tags:

Personalegoder