Kend dine skattefrie kilometerpenge

Kilometerpenge, befordringsgodtgørelse og kørselsgodtgørelse bliver alt for ofte blandet sammen.

Ja, de har alle med kørsel at gøre, men de betyder faktisk noget vidt forskelligt. Danløn gør dig klogere på, hvad det er for tre størrelser, vi har med at gøre. 

Tre kørselstyper kort fortalt 

Skattefrie kilometerpenge dækker over erhvervsrelateret kørsel, som din medarbejder foretager i egen privat bil. De godtgøres skattefrit pr. kørt kilometer.  

Kørselstilskud er et tillæg til din medarbejders bruttoløn, som typisk er et fast beløb, du giver din medarbejder for at stille egen bil til rådighed til erhvervsmæssig kørsel. 

Befordringsgodtgørelse er det beløb som din medarbejder kan trække fra på sin egen årsopgørelse. Godtgørelsen dækker over kørsel mellem hjem og arbejde. 

Arbejdsgiverbetalt befordring

Som hovedregel gælder det, at kørsel mellem hjem og og arbejde bliver betragtet som privat kørsel. Derfor kan du ikke udbetale skattefrie kilometerpenge til din medarbejder for denne type kørsel. 

Hvis du alligevel giver din medarbejder arbejdsgiverbetalt befordring, og han vælger ikke at angive det som et befordringsfradrag, bliver det kategoriseret som et skattefrit personalegode. Du skal derfor huske at indberette det til SKAT. 

Offentlige transportmidler, taxa, fly og lignende hører med i den arbejdsgiverbetalte befordring, hvorimod udgifter til kørsel i bil eller andre transportmidler, som din virksomhed ejer, ikke bliver dækket skattefrit. 

Hvad er erhvervsmæssig kørsel?

Erhvervsmæssig kørsel er, når din medarbejder kører i egen bil mellem sit hjem og en arbejdsplads, som han er "udstationeret til" i en kortere periode, dog maksimalt i op til 60 arbejdsdage inden for 12 måneder. 

Det kan også være kørsel mellem to eller flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver, og kørsel inden for samme arbejdsplads. 

Din medarbejder kan ikke få både skattefrie kilometerpenge og befordringsgodtgørelse for kørsel mellem hjem og arbejde. 

Hvis du ikke udbetaler skattefri kørselsgodtgørelse, kan din medarbejder i stedet fratrække befordringsgodtgørelsen på sin egen årsopgørelse. 

Det er ikke skattepligtigt, hvis du som arbejdsgiver dækker din medarbejders udgifter til eksempelvis færgebillet og broafgift i forbindelse med en erhvervsmæssig kørsel eller kørsel mellem hjem og arbejdsplads. 

Nemt at registrere kilometerpenge i Danløn 

Du kan lynhurtigt indtaste din medarbejders antal af kørte kilometer. Det gør du under menupunktet ’Lønberegning', 'Særlige tillæg’ i feltet ’Kilometerpenge’.  

SKAT fastsætter satserne for de skattefrie kilometerpenge hvert år.

Der er en sats, der er gældende for de første 20.000 km, som din medarbejder kører. Og en anden lavere sats for de resterende kilometer. I Danløn regulerer satsen sig automatisk, når din medarbejder har nået 20.000 km. 

Skattefrie eller skattepligtige kilometerpenge? 

Som arbejdsgiver kan du enten vælge at bruge statens takst eller lavere efter aftale med din medarbejder. 

Hvis du vælger at udbetale din medarbejder et fast tillæg, som ikke er betinget af antal kørte kilometer, er hele beløbet skattepligtigt. I det tilfælde skal du i Danløn angive det under menupunktet 'Lønberegning', 'Gage' i feltet 'Kørselstilskud'. 

Får din medarbejder derimod en godtgørelse efter faktiske kørte kilometer, er den skattefri. I Danløn taster du beløbet ind under menupunktet 'Lønberegning', 'Særlige tillæg' i feltet 'Kilometerpenge'. 

Husk at udregne kørselsgodtgørelsen efter det faktiske antal kilometer, for hvis din medarbejder får et fast beløb i godtgørelse af den faktiske kørsel, er beløbet skattepligtigt som almindelig løn.

Appen dokumenterer de skattefrie kilometerpenge

Du kan nemt få overblik over dine medarbejders kørte kilometer og skattefrie kilometerpenge ved at lade ham registere sin kørsel via Danløn appen

På den måde overholder du og dine medarbejdere samidig SKATs krav om dokumentation for de skattefrie kilometerpenge. 

Kategori

Regler om løn

Tags:

Kilometerpenge Kørselsregistrering Befordringsgodtgørelse