Når feriepengene er afregnet forkert

Vi har lavet en guide til dig, så du hurtigt kan gennemskue, hvordan du laver en rettelse af feriepengeafregning, uanset om du er kommet til at afregne for lidt eller for mange feriepenge til din medarbejder. 

Lad os tage et kig på de to mest gængse scenarier, der er i spil, når det kommer til at lave fejl i feriepengeafregningen. 

Har du registreret for få feriedage? 

Din medarbejder har eksempelvis afholdt noget ferie, men du har glemt at registrere alle afholdte feriedage.

Det, der sker i dette tilfælde, er, at når du bogfører din medarbejder som fratrådt, bliver der afregnet alt for mange feriepenge, fordi din medarbejder får feriepenge for 25 dage.

Du skal derfor lave en ekstra afregning for samme lønperiode. Det gør du ved at vælge menupunktet ’Lønberegning’, ’Rettelser’, hvorefter du i feltet ’Afholdte dage’ under år afholdelsesåret skriver ’20’.

Dermed angiver du, at 20 dage er blevet afholdt, hvorefter feriepengene på den nye kladdelønseddel vil stå med negativt fortegn.

Rettelse af feriepenge for indeværende år 

Anderledes er det, hvis du skal rette feriepenge for indeværende år. Her fører du feriepengene retur ved at klikke på menupunktet ’Lønberegning’, ’Særlige tillæg’ og taster beløbet med negativt fortegn i feltet ’Tillæg, ej ferieberettiget’.

Systemet beregner automatisk AM-bidraget tilbage, men det kan den ikke med A-skatten.

Derfor skal du indtaste det A-skattens beløb fra den forkert afregnede lønseddel, ind med negativt fortegn. Det gør du i menupunktet ’Lønberegning’, ’Rettelser’ i feltet ’A-skat’.

Men legen stopper ikke her, for du skal også logge på eIndkomst og nedskrive feriedagene manuelt, for ellers står der optjente feriedage uden tilsvarende optjente feriepenge på din medarbejder.  

Har du afregnet for lidt feriepenge? 

Er du kommet til at afregne for lidt feriepenge til din medarbejder, bliver din medarbejders profil låst for, at du kan lave rettelser.

Derfor skal du markere profilen som ’Ikke aktiv’ og lave en kopi af den, hvor du markerer ferie med løn og skriver samme ansættelsesdato samt fratrædelsesdato.

Du skal også taste startsaldo på optjente dage, indtaste ferieberettiget løn samt feriepenge og til sidst bogføre din medarbejder som fratrådt.

Hvis du er kommet til at afregne det rigtige antal dage, men for lidt feriepenge, skal du taste en optjent dag ind på din medarbejders kopi-profil, da systemet ikke kan afregne feriepenge, hvis der ikke er feriedage knyttet til disse.

Selvom den ekstra dag bliver indberettet, nedskriver FerieKonto alt, hvad der går over 25 feriedage.

Afslutningsvis skal du fjerne markeringen for ’Aktiv’ i kopi-profilen, når du har lavet rettelsen og rette den oprindelige profil til ’Aktiv’ igen.

Hvis din medarbejder ikke længere er tilknyttet din virksomhed, skal du også huske at afmelde vedkommende fra eIndkomst. 

Gør det nemt for dig selv og registrer feriedagene løbende 

Slip for at lave rettelser ved at sørge for at registrere dine medarbejderes feriedage løbende for hver afregning, hvor de afholder feriedagene.

På den måde kan du være sikker på, at du hverken har afregnet for mange eller for lidt feriepenge til din medarbejder.