Nye sorteringsmuligheder i ferieregnskabet

Vi har lavet en række tilpasninger i ferieregnskabet, som gør det muligt for dig at sortere dine data på tre områder.

Nu kan du sortere data på dine medarbejderes ferieordning, på fratrådte og ikke fratrådte medarbejdere samt per lønafregningsperiode.

Det betyder, at du nu kan vælge afregningsperiode som på den gamle rapport ’Feriepenge’. Det giver dig flere muligheder og en mere fleksibel håndtering af afstemningen af feriepenge. 

Du har også mulighed for at udsøge på dine medarbejdere ud fra den ferieordning de hører til, så du enten kan sortere på ’Ferie med løn’ eller ’Løbende’.

På den måde kan du fremsøge skyldige feriepenge, så du ved, hvor meget du skal hensætte til opkrævning af FerieKonto eller anden feriekasse.

Samtidig har vi fjernet rapporten ’Feriepenge’, da du nu kan finde data fra rapporten i ’Ferieregnskab’ og rapporterne ’Ferie med løn’ samt ’Løbende ferieafregning’.

I feltet ’Ferie’, ’Løbende ferieafregning’ får du vist alle dine medarbejdere, der har ferieordningen Løbende (feriekasse) eller Løbende (eget). Her kan du i toppen af siden vælge årstal og de medarbejdere, du ønsker at få en oversigt over.

Oversigten i ferieregnskabet er opdelt på lønperioder og viser optjente feriedage og nettoferiepenge.

Kategori

Ferielov

Tags:

Ferieregnskab Rapport Vejledning

Andre interessante artikler

Artikel

Når feriepengene er afregnet forkert

Ferieregistrering Rettelser Vejledning

Vi har lavet en guide til dig, så du hurtigt kan gennemskue, hvordan du laver en rettelse af feriepengeafregning, uanset om du er kommet til at afregne for lidt eller for mange feriepenge til din medarbejder. 

Artikel

Overførsel af ferie til næste ferieår

Ferieregistrering Ferieoverførsel Vejledning

Har du medarbejdere, der ikke har fået afholdt al deres ferie inden udgangen af ferieåret, kan du indgå en aftale og lade dem overføre op til fem dage til næste ferieår. 

Artikel

Start og slut ferieåret i Danløn med et brag

Ferieregistrering Ferieår Feriefridage Ferietillæg Vejledning

Her får du en tjekliste til, hvad du skal være opmærksom på, når du afslutter det gamle ferieår og starter det nye, så du undgår unødvendige svipsere og bøvl med rettelser. 

Artikel

Sådan håndterer du ferietillæg i Danløn

Ferietillæg Ferieår Ferieregistrering Vejledning

Når sommerferien rykker tættere på, og du skal til at tage hul på et nyt ferieår, så medfølger der også udbetaling af ferietillæg for visse medarbejdertyper. Du får derfor en række tip til, hvordan du håndterer ferietillæg i Danløn, så du kan manøvrere udenom unødvendigt bøvl og manuelle rettelser. 

Artikel

(Frit)valg på alle hylder

Fritvalg Vejledning

Har du også svært ved at kende forskel på søgnehelligdagsbetaling og fritvalgsopsparing?  

Ikke overraskende sætter mange lighedstegn mellem søgnehelligdag og fritvalg, men de to begreber betyder noget vidt forskelligt i lønuniverset. Danløn giver dig her en forklaring på, hvad fritvalg dækker over.