Sådan er feriereglerne for funktionærer og timelønnede

Der er grundlæggende forskel på feriekravene alt efter, om dine medarbejdere er funktionærer og dermed har ferie med løn og ferietillæg, eller om de er timelønnede og således får betalt ferien gennem feriepengeopsparingen.

Bliv klogere på, hvordan reglerne er for optjening og beregning af ferie for funktionærer og timelønnede, så du altid er sikker på at overholde Ferieloven, uanset hvilken ansættelsesform dine medarbejdere har. 

 

Alle lønmodtagere optjener ret til ferie

Både timelønnede og funktionærer optjener ret til betalt ferie. Men der er forskel på kravene alt efter, om dine medarbejdere får betalt ferien med feriepengeopsparing på 12,5%, eller om de har ferie med løn inklusiv ferietillæg på 1%. 

Dine medarbejdere optjener 2,08 feriedage per måned de er ansat, hvilket svarer til fem ugers ferie på et år. 

Optjeningen af retten til betalt ferie sker i optjeningsåret, som løber fra den 1. januar til den 31. december, mens dine medarbejdere kan holde ferie mellem den 1. maj til den 30. april.

Ferieregler for funktionærer 

Har du funktionærer ansat i din virksomhed, er der tre krav, de skal leve op til, før de optjener retten til løn under ferie med ferietillæg.  

  • Medarbejderen modtager løn under egen sygdom
  • Medarbejderen modtager løn på arbejdsfrie søgnehelligdage
  • Medarbejderen har mindst en måneds opsigelsesvarsel

Hvis du ikke kan sætte flueben ved alle tre kriterier, har dine medarbejdere ikke krav på ferie med løn, men må i stedet optjene retten til ferie med feriepengeopsparing på 12,5%. 

Reduktion af dine medarbejderes gage 

Er din medarbejder nyansat funktionær i 2018, har vedkommende endnu ikke optjent feriedage i din virksomhed, som han kan få løn for. Det kan enten være fordi din medarbejder kommer fra en anden arbejdsgiver, en dagpengeperiode eller er nyuddannet. 

Derfor bliver din medarbejders gage reduceret i Danløn med det beløb, der svarer til antallet af afholdte feriedage, når du lægger dem ind i Danløn. 

Selv når din medarbejder har optjent feriedage i din virksomhed, er det vigtigt, du registrerer afholdte feriedage i Danløn. Det er der en bestemt årsag til. Den løn din medarbejder får udbetalt, mens vedkommende holder ferie, er nemlig feriepenge. Det betyder, at han ikke kan optjene feriepenge af feriepenge. 

Mange får først registreret de afholdte feriedage ved ferieårets afslutning, men det er vigtigt at få det gjort løbende i de perioder, hvor dine medarbejdere rent faktisk er på ferie.

På den måde undgår du at reducere den ferieberettiget løn i det forkerte år. 

Sker det, at den er svipset, så kan du korrigere under ’Lønberegning’, ’Rettelser’, hvor du klikker på ’Saldorettelser, ferie’ og indtaster de rigtige værdier.

Ferieregler for de timelønnede 

I visse tilfælde kan dine timelønnede medarbejdere også have ret til ferie med løn, men det kræver, at de lever op til tre krav.

  • Du skal som arbejdsgiver have et opsigelsesvarsel på minimum en måned
  • Dine timelønnede medarbejdere får fuld løn på helligdage
  • Dine timelønnede medarbejdere fårfuld løn på sygedage

Hvis ikke du kan sætte kryds ved de tre kriterier, har dine medarbejdere krav på feriegodtgørelse på 12,5 % af deres løn.

Du afregner medarbejdernes feriepenge til en feriekasse hvert kvartal. Det er altid nettobeløbet, der bliver overført, da dine medarbejdere bliver beskattet løbende. Her bliver der beregnet et ekstra skattefradrag, som bliver brugt inden skattetræk. 

De fleste virksomheder skal bruge FerieKonto som modtager af feriepenge. Har din virksomhed en særlig garantiordning, kan du vælge en anden feriepengemodtager. 

Når dine medarbejdere så afholder deres ferie, skal du reducere deres skattefradrag for den lønperiode, hvor ferien bliver afholdt, for ikke at risikere at få 13 måneders fradrag i stedet for 12. Danløn har en indbygget automatik til dette, som du kan vinge af under menuen ’Virksomhed’.

Registrer dine medarbejderes ferie i god tid 

Der går ofte kuk i systemet, når det kommer til registrering af medarbejdernes ferie. Enten fordi det bliver gjort for sent, eller fordi ferieoplysningerne ikke stemmer overens med medarbejdernes ansættelsesform. 

Husk derfor at registrere dine medarbejderes ferie i de lønperioder, hvor de holder deres ferie, så du er sikker på, at ferieoplysningerne står korrekt, når ferieåret er omme.