Sådan håndterer du ferieopgørelse for en fratrådt medarbejder

Har du styr på, hvad du skal gøre med feriepengene, hvis en af dine medarbejdere fratræder?

Når en medarbejder fratræder, er det din opgave at indbetale feriepenge for ferie, han endnu ikke har afholdt. 

Virksomheder skal som regel afregne medarbejdernes feriepenge til FerieKonto. Er du omfattet af en overenskomstaftale, skal du enten afregne til en anden feriekasse, eller beholde feriegodtgørelsen i virksomheden og udbetale dem til din medarbejder, når han er fratrådt. 

Vi klæder dig på, så du nemt og hurtigt kan håndtere ferieopgørelsen for den fratrådte medarbejder, uanset om han er funktionæransat eller timelønnet. 

Afregningsregler for en timelønnet medarbejder 

Hvis din medarbejder er timelønnet, har han ikke ret til løn under ferie, men får i stedet feriegodtgørelse på 12,5 %, som bliver udbetalt via feriekort.

Det betyder, at du skal opgøre feriepengene hver eneste gang, vedkommende får sin lønseddel. Feriekonto sender en opkrævning til din e-Boks hvert kvartal, medmindre du har tilmeldt dig PBS. 

Uhævede feriepenge bliver efter ferieårets afholdelse overført til Feriefonden. 

Du skal registrere de afholdte feriedage i Danløn, da din medarbejders fradrag bliver reduceret i perioden for ferieafholdelsen. Din medarbejder styrer selv, hvornår han hæver feriepengene via Borger.dk. 

Afregningsregler for en funktionær 

Du skal typisk forholde dig til tre år, når du skal afregne feriepenge for den fratrådte medarbejder. Det er vigtigt, at du afregner 12,5 % af det han har optjent forrige, sidste og indeværende år. 

Du må kun udbetale feripenge direkte til din medarbejder svarende til det antal dage, medarbejderen afholder i forlængelse af fratrædelsen. De resterende feriepenge skal du fortsat indbetale til FerieKonto.

Udbetaling af ferietillæg i forbindelse med fratrædelse

Tidspunktet for din medarbejders fratrædelse er afgørende for, om han har ret til ferietillæg.

Lad os sige, at din medarbejder fratræder i maj måned og du udbetaler feriegodtgørelsen i samme måned, så har du lov til at tilbageholde ferietillægget for i stedet at afregne 12,5 %.

Er din medarbejder ansat i en funktionærstilling, bliver feriepengene afregnet, men retten til ferietillægget bortfalder for de feriedage, som ikke er afholdt ved fratrædelse. 

Så har din medarbejder eksempelvis afholdt 10 dage, så har han ret til ferietillæg, der svarer til de 10 dage. 

Ferietillægget er indført for at udligne forskellen fra at afholde fem ugers ferie og op til de 12,5 % i feriepenge, så har din medarbejder allerede modtaget det, der svarer til ferietillægget på 1 %. 

Udbetaler du til gengæld eksempelvis ferietillægget i maj og din medarbejder fratræder i juni måned, så er løbet kørt, for i det tilfælde kan du ikke modregne beløbet og kræve det tilbagebetalt.

Mange virksomheder vælger at udbetale ferietillægget drypvis, så det ikke bliver en dyr fornøjelse, hvis en medarbejder en dag vælger at forlade din virksomhed.