Sådan håndterer du udbetaling af provision og bonus

Har du medarbejdere, der er provisionslønnede eller modtager bonus? Vi giver dig overblik over reglerne for løn med provision og bonus. 

Forskellen på provision og bonus

Løn med provision og løn med bonus betyder i bund og grund, at din medarbejder ikke kun får løn på baggrund af antal arbejdstimer, men også får en ekstra lønsum, når medarbejderen for eksempel opnår et bestemt arbejdsmål.

Lønnen afhænger altså af, hvad din medarbejder præsterer. Som regel er det kun en del af lønnen, der er provision, mens den anden del af lønnen er fast.

Provision beregnes typisk som en særlig procentdel af medarbejderens omsætning for virksomheden og bliver som regel gjort op hver måned eller hvert kvartal. 

Udbetaling af bonus sker i de fleste tilfælde på baggrund af en bestemt indsats og som regel én gang om året. Det kan eksempelvis være, at du har sat konkrete mål med din medarbejder eller et fælles mål for hele din virksomhed. 

Løn med provision

Vil du gerne aflønne dine medarbejdere med provision, er det vigtigt, at du har en aftale om, hvordan aflønningen helt præcist skal ske.

Et godt udgangspunkt er at gøre det tydeligt for din medarbejder, om provisionen bliver beregnet for hvert enkelt stykke udført arbejde eller som en procentsats af den samlede omsætning i en bestemt periode.

I Danløn udbetaler du provision under ved at klikke på menupunktet ’Lønberegning’, ’Periodisk tillæg’. Husk, at det er ferieberettiget. Hvis du ikke ønsker, at provisionen skal være pensionsgivende, skal du anvende feltet ’Periodisk tillæg 5’.

Løn med bonus 

Når det kommer til bonus, kan du vælge at lave en ordning individuelt med én medarbejder eller lade den gælde for alle medarbejdere i virksomheden.

Vælger du at lade bonusordningen være en fast del af ansættelsesforholdet, skal dette fremgå af ansættelseskontrakten, enten som et afsnit eller et tillæg.

Husk at være opmærksom på at gøre det tydeligt for medarbejderen, hvilke kriterier bonussen afhænger af, hvordan vedkommende kan opnå bonussen, og hvordan den bliver opgjort.  

Ønsker du at beregne feriepenge af bonus, udbetaler du den ved at klikke på menupunktet ’Lønberegning’, ’Periodisk tillæg’, ’Tillæg 1-4, hvis bonussen også er pensionsgivende. Hvis ikke det er tilfældet, skal du udbetale i feltet ’Tillæg 5’.

Er bonussen ikke ferieberettiget, skal du i stedet udbetale den via menupunktet ’Lønberegning’, ’Særlige tillæg’, ’Tillæg ej ferieberettiget’. Her beregnes hverken feriepenge eller pension.

Hvad så med skat? 

Løn med provision og løn med bonus er en del af medarbejderens løn, og derfor bliver begge dele også beskattet. Det vil sige, at dine medarbejdere skal betale almindelig A-skat og AM-bidrag af lønnen.

Det er også vigtigt at nævne, at løn med provision og bonus er AM-indkomst og derfor også feriepengeberettiget. 

Provision og feriepenge 

Der er ikke opstillet entydige regler for, hvornår en provisionslønnet medarbejder har krav på løn under ferie, ferietillæg og kompensation for mistet provision og feriegodtgørelse.

Din medarbejder har ret til ferie med løn, hvis vedkommende opfylder de gældende betingelser i ferieloven for ferie med løn.

Det samme gælder, hvis den provisionslønnede medarbejder kan tilrettelægge sit arbejde, så virksomheden ikke lider et større indtægtstab.

Er ovenstående krav ikke mulige at opfylde, skal din medarbejder i stedet have løn under ferie og en feriegodtgørelse på 12,5 % af provisionen, som vedkommende har optjent i optjeningsåret.

Husk, at du ikke skal indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto. 

Provision ved fratrædelse 

Hvis du har en provisionslønnet medarbejder, der fratræder, skal vedkommende stadigvæk have provision i opsigelsesperioden. 

Provision ved pension

Om provision og bonus er pensionsgivende afhænger af, hvad du har aftalt med din medarbejder, eller hvad der er fastlagt i en eventuel overenskomst.

Står der eksempelvis i medarbejderens ansættelseskontrakt, at pension bliver betalt af medarbejderens grundløn, skal du som udgangspunkt ikke beregne pension af bonus og provision.

Hvis der derimod står i ansættelseskontrakten, at pension bliver beregnet af den A-skattepligtige lønindkomst, vil provision og eventuel bonus også være pensionsgivende.