Sådan kommer du i gang med Danløn appen

I Danløn arbejder vi benhårdt på at optimere vores lønsystem, så du får de bedste forudsætninger for nemt og hurtigt at lave løn til dine medarbejdere. Effektiviser din virksomhed med Danløn appen, og spar dig selv for kedeligt dobbeltarbejde. 

Her får du en guide til, hvordan dine medarbejdere kan bruge Danløn appen. 

Du skal have nogle ting på plads, før dine medarbejdere kan anvende Danløn appen. 

Først skal du tilmelde dine medarbejdere. Under menuen ’Virksomhed', 'App eller Lønberegning', 'indlæs fra app’ klikker du på knappen ’Tilmeld gratis’ under overskriften ’Gratis anvendelse af Danløn appen’.

Giv dine medarbejdere adgang til appen

Husk at få oprettet og opdateret alle dine medarbejderes mailoplysninger og mobilnumre under menuen ’Medarbejder, Kontakt’. Det er op til dig at bestemme, hvilke medarbejdere, der skal have adgang til Danløn appen.

Det gør du under menupunktet ’Virksomhed', 'app’, der viser dig en oversigt over alle de medarbejdere, som du kan tilmelde til at bruge appen. 

Du kan enten vælge at markere alle, eller gøre det individuelt. Husk, at du kun kan gennemføre tilmeldingen til appen, hvis du har oplyst mail og mobilnummer på dine medarbejdere.

Download appen 

Når dine medarbejdere er tilmeldt appen, er næste skridt at hente Danløn appen i Google Play eller Apple App Store ved at søge på Danløn. Første gang du starter appen, vil du få vist ’Velkommen til Danløn app’. Herefter kan du vælge, om du vil tilmelde dig med det samme, eller om du vil prøve demoversionen først. 

Med demoversionen får dine medarbejdere overblik over appens funktioner, uden at du skal foretage registreringer. 

Dine medarbejdere får kun adgang til de funktioner, som du har givet dem tilladelse til.

Demoversion eller tilmelding? 

Når du har valgt enten tilmelding eller demoversionen, skal du godkende vilkårene for brugen af Danløn appen. Herefter kan du tilmelde dig ved at indtaste et DanlønID, som er unikt for hver medarbejder og ansættelsesforhold. 

Medarbejderne kan finde deres DanlønID tre steder: 

1. Til højre for afregningsrummeret øverst på lønsedlen. 
2. I den mail som dine medarbejdere modtager, når du tilmelder dem. 
3. Under menuen ’Medarbejder', 'Kontakt’.  

Når dine medarbejdere har fundet deres DanlønID og indtastet det, får de tilsendt en kode på 4 cifre via SMS. Først taster de den 4-cifrede kode, og vælger derefter deres personlige 4-cifrede kode, som de fremadrettet skal bruge for at logge på appen. 

Når medarbejderne er logget på appen, bliver deres navne og navnet på din virksomhed vist. De kan også se deres lønsedler, registrere kørsel, timer, fravær og udlæg.

Under titlen på hver flise kan de se statusmeddelelser som antal km, der er registreret i denne måned. De kan også se og rette stamdata og arbejdsgiver ved at trykke på den røde menucirkel nederst til venstre. 

Se dine lønsedler 

Dine medarbejdere kan se deres seneste lønseddel ved at trykke på flisen 'Lønseddel'. De har også mulighed for at gå 12 måneder tilbage i tid, hvis de gerne vil se en oversigt over deres lønsedler. 

Derudover kan de også lave en ny kørselsregistrering ved at trykke på flisen 'Kørsel'. Her skal de angive fra og til, dato, formålet med turen og registreringsnummeret. Google Maps beregner derefter den korrekte afstand for dine medarbejdere. 

Dine medarbejdere kan også se de registreringer, der afventer godkendelse eller er blevet afvist ved at trykke på mappen oppe i højre hjørne. 

Registrer timer og fravær

Du har også mulighed for at lave en timeregistrering. Dette gør du ved at trykke på flisen ’Timer’. Her kan du se dine registreringer, som afventer godkendelse ved at trykke på mappen oppe i højre hjørne.

Du kan også lave forskellige fraværsregistreringer ved at trykke på kategorien ’Fravær’. 

Registrer udlæg

Sidst, men ikke mindst kan dine medarbejdere registrere udlæg og angive beløb. Dette gør de ved at trykke på flisen ’Udlæg’. Trykker de på ’Tilføj bilag’ nede til venstre, kan de tage et billede af din kvittering og vedhæfte den som dokumentation. 

Godkend eller afvis dine medarbejderes registreringer

Du kan altid hente dine medarbejderes registreringer fra Danløn appen og godkende eller afvise dem. Når du er klar til at anvende de godkendte registreringer i lønbehandlingen, klikker du på knappen ’Indlæs godkendte registreringer’.

Herefter får du vist et skærmbillede med en opsummering af de registreringer, du er i gang med at indlæse. 

For at afvise registreringer, markerer du dem og trykker på knappen ’Afvis valgte’. Herefter får du mulighed for at skrive en begrundelse for din afvisning, som bliver sendt til medarbejderens mail.

Hvis du ønsker at skrive forskellige begrundelser, skal du gøre dette for hver enkelt medarbejder.

Bekræft indlæsning

Vil du bekræfte indlæsningen, sætter du en markering i feltet foran periodenavnet og klikker derefter på knappen ’Indlæs på medarbejdere’. Et nyt skærmbillede dukker op og bekræfter indlæsningen. 

Alle de registrerede løntyper er nu blevet indlæst, og du kan fortsætte din lønbehandling ved for eksempel at indtaste timer, kørsel m.m. for de medarbejdere, som ikke bruger Danløn appen. 

Det er nemt at rette fejl

Opdager du en fejl, eller ønsker en af dine medarbejdere at rette noget efter registreringernes godkendelse og indlæsning, kan du stadig ændre eller tilføje løninformationer under ’Lønberegning’.

Du kan se alle indlæste registreringer under ’Afstemning’, ’App registreringer’. Her kan du også filtrere visningen på type (timer, kørsel, fravær), medarbejder, år, registreringsperiode og detaljegraden på oplysningerne.