Sådan tilbagefører du en forkert løn

Er du kommet til at bogføre en forkert løn til din medarbejder, som du fortryder, skal du blot tilbageføre lønnen. Vi viser dig, hvordan. 

Før du kan tilbageføre lønnen, kræver det, at din medarbejder ikke har fået udbetalt sin nettoløn.  

Tilbageførslen vil ændre saldi både i Danløn, men også hos eIndkomst. 

Danløn kan ikke trække penge tilbage fra din medarbejders konto, skat eller pensionsselskab. 

Vigtigt at vide 

Du skal kontakte din bank eller Nets for at stoppe overførslen, hvis pengene endnu ikke er trukket på din virksomheds bankkonto. 

Nets påkræver et gebyr på omkring 1100,- kroner for at annullere hele overførslen. 

Vælg den ønskede medarbejder

Lad os sige, at din medarbejder har fået løn i januar, men det skulle han slet ikke have haft. 

Det er vigtigt, at du - om mulig - tilbagefører med samme lønperiode og dispositionsmåned som på den forkerte lønseddel. 

Først vælger du den eller de medarbejdere, du gerne vil tilbageføre løn for. Det gør du i menupunktet 'Medarbejder', 'Aktiv/inaktiv', hvor du også sætter flueben ud for feltet 'Aktiver de valgte til en ekstra lønafregning (rettelser)' og klikker på 'udfør'. 

Lønperioden bliver derefter ændret til den seneste godkendte lønperiode og kun den eller de valgte medarbejdere bliver medtaget i afregningen. 

Har du overskredet dispositionsdatoen, kan du anvende anden dispositionsdato i samme måned, eller bruge dispositionsdatoen tilbage i tid, hvis du har fravalgt automatisk Netsoverførsel i menupunktet 'Virksomhed', 'Bank og Nets'. 

Er du en større privat virksomhed, skal du fravælge alle overførsler. 

Er du en mindre privat virksomhed, kan du nøjes med at fravælge 'Løn og pension' frem til den 6. i måneden efter dispositionsdatoen. Husk at trykke 'gem'.

Sådan tilbagefører du den forkerte løn 

Nu er du faktisk klar til at lave tilbageførslen, så lad os komme i gang. 

Første opgave bliver at finde din medarbejders forkert bogførte løn. Det gør du i menupunktet 'Medarbejder', 'Lønsedler'. Du kan gøre det nemmere for dig selv og udskrive lønsedlen, så du kan sammenligne med den, du skal rette. 

Hvis du har timelønnede medarbejdere

Derefter skal du indtaste de negative enheder. Det gør du i menupunktet 'Lønberegning', 'Timeløn m.m.', så Danløn kan beregne det negative beløb. 

Hvis du har fastlønnede medarbejdere 

Drejer det sig om en fastlønnet medarbejder, klikker du på menupunktet 'Lønberegning', 'Gage m.m.' og indtaster negativt fortegn både foran 'Normtimer' og 'Gage' og trykker 'gem'. 

Fri telefon 

Hvis din medarbejder eksempelvis er beskattet af fri telefon, skal du også tilbageføre dette. Det gør du ved at klikke på kladdelønsedlens blå link for fri telefon. Her kommer du til menuen 'Personalegoder' og taster negativt fortegn ved 'Fri telefon'. 

Rettelser 

Inden du er klar til løbe din kladdeseddel igennem, skal du huske at sørge for at føre ATP, A-skat og A-skat af feriepenge retur. De bliver nemlig ikke beregnet automatisk på grund af afrundinger eller eventuelt nye skattekort på medarbejderen.

Du skal under menupunktet 'Lønberegning', 'Rettelser' angive disse beløb negativt i felterne ATP Beløb, A-skat samt for timelønnede ligeså i feltet 'A-skat af feriepenge'. 

AM-bidrag og pension bliver automatisk ført retur og pension ligeså, hvis du anvender procentsatser. 

Nu kan du kontrollere, at nettolønnen bliver negativ modsvarende den positive på den forkerte lønseddel. 

Pension retur? 

Hvis der tilbageføres pension, skal du indberette den negative pension manuelt til pensionsselskabet, så de refunderer beløbet. 

Kontrol af kladdelønseddel 

Nu er du faktisk klar til at løbe din kladdelønseddel igennem. Her kan du sammenholde alle beløbene fra den forkert bogførte lønseddel, blot med modsatte fortegn og med undtagelse af optjente feriedage. 

Du kan ikke rette feriedage i negativ med mere end det, din medarbejder optjener i perioden. I stedet kan rettelsen ske ved, at din medarbejder undlader at optjene feriedage i den kommende periode, så saldo kommer til at stemme. 

Så snart du har gået din lønseddel i sømmene, går du videre til menupunktet 'Lønafregning', 'Næste lønafregning' og gennemfører den som du plejer. 

Efter afregning vil de resterende medarbejdere stå som aktive igen og lønperioden er klar til den kommende lønafregning. 

Husk derfor at rette de negative fortegn på dine valgte medarbejdere tilbage igen inden næste lønafregning, og tilvælg de automatiske overførsler igen.