Sådan udbetaler du bonus til dine medarbejdere

Har du styr på skattereglerne, når du udbetaler bonus til dine medarbejdere? Vi har samlet alt det, du skal vide om udbetaling og beskatning af bonusser, så du er sikker på at overholde reglerne. 

Hvad er en bonus? 

En bonus er et variabelt løntillæg, som bliver udbetalt, når nogle betingelser, som er aftalt mellem dig og din medarbejder, er opfyldt.

Det kan eksempelvis være, at du har lavet en aftale om bonus, når nogle bestemte mål er nået.

I de fleste tilfælde er den betingelse, som udløser medarbejderens bonus, skrevet ind i medarbejderens kontrakt. Bonussen kan være et fast beløb eller en procentdel af et beløb, som ofte er omsætningen eller overskuddet. 

Bonussen bliver oftest udbetalt på baggrund af en bestemt indsats, og i de fleste tilfælde sker det en gang om året.

Skat og feriepenge af bonus

Bonus bliver behandlet som en almindelig lønindkomst på niveau med A-indkomst. Derfor skal du som arbejdsgiver fratrække og afregne arbejdsmarkedsbidrag, bruttoskat og almindelig A-skat efter de almindelige skatteregler.

Bonus er ikke ferieberettiget i alle tilfælde. Det afhænger af, om bonussen er aftalt med din medarbejder på forhånd. Ved en bonusindberetning kan du kun indberette feriepenge, ikke feriedage.

Betingelser for bonusordning

Det er dig som arbejdsgiver, der bestemmer betingelserne for bonusordningen. 

Det ligger dig frit for at bestemme, om du ønsker at oprette en bonusordning for dine ansatte.

Du kan vælge at aftale ordningen individuelt med en medarbejder, eller du kan lade en bonusordning gælde for samtlige medarbejdere.

Størrelsen på bonusordningen kan for eksempel basere sig på din virksomheds omsætning eller driftsresultat.

Du kan også vælge at basere betingelserne for størrelsen på bonussen ud fra din vurdering af medarbejdernes effektivitet, kommunikations- eller samarbejdsevner, lederevner eller noget helt femte.

Få bonusordningen skrevet ind i kontrakten

Hvis du vælger at lade bonusordningen være en fast del af ansættelsesforholdet, skal alle vilkår fremgå tydeligt i ansættelseskontrakten, enten som et afsnit i kontrakten eller som et tillæg.

Det er også din opgave at sørge for at gøre det klart for din medarbejder, hvilke betingelser der gælder. Det skal også fremgå i kontrakten, hvordan din medarbejder kan opnå bonus, og hvordan den bliver opgjort.

Du kan altid udbetale en ekstraordinær bonus til din medarbejder, men i det tilfælde er det en god idé at nedfælde på skrift, at der er tale om en enkelt udbetaling, som skyldes særlige forhold.

Vil du derimod gerne udbetale bonussen på årlig basis, bliver det betragtet som en del af din medarbejders faste løn, som derfor skal fremgå af kontrakten eller tillægget. 

I Danløn HR finder du forskellige kontraktskabeloner, som alle opfylder lovgivningens krav til ansættelseskontrakter, og som du frit kan bruge til dine medarbejdere.

Vil du vide mere om reglerne for bonus?

Hvis du vil vide mere om bonusordninger og de regler, der gælder for udbetalingen, kan du med fordel kigge forbi i Dansk Industri.

Opret gratis konto