Udbetaling af bonus til dine medarbejdere

Har du styr på, hvordan skattereglerne er, hvis dine medarbejdere skal have udbetalt en bonus? Vi har samlet en række vigtige ting, du skal vide om udbetaling og beskatning af bonusser, så du er sikker på at overholde reglerne. 

Hvad er en bonus? 

Lad os lægge ud med at forklare, hvad en bonus er. En bonus er et variabelt løntillæg, som bliver udbetalt på baggrund af en række fastsatte betingelser mellem dig og din medarbejder. 

Det kan eksempelvis være, at du har lavet en aftale med din medarbejder om løn med bonus, hvor vedkommende skal indfri nogle bestemte mål for at få udbetalt en ekstra pose penge. 

I de fleste tilfælde foreligger der en skriftlig betingelse, som udløser medarbejderens bonus. Den kan være et fast beløb eller en procentdel af et givent beløb, som oftest er omsætningen eller overskuddet. 

Bonussen bliver oftest udbetalt på baggrund af en bestemt indsats, og i de fleste tilfælde sker det en gang om året.

Bonus bliver behandlet som en almindelig lønindkomst på niveau med A-indkomst. Derfor skal du som arbejdsgiver fratrække og afregne arbejdsmarkedsbidrag, bruttoskat og almindelig A-skat efter de gængse skatteregler.

Husk også at være opmærksom på, at bonus ikke er ferieberettiget i alle tilfælde. Det afhænger af, om bonussen er aftalt med din medarbejder på forhånd. Ved en bonusindberetning kan du kun indberette feriepenge, ikke feriedage. 

Arbejdsgiver bestemmer betingelserne for bonussen 

Som arbejdsgiver ligger det dig frit for at bestemme, om du ønsker at oprette en bonusordning for dine ansatte. Det er også op til dig at fastsætte betingelserne for ordningens funktion.

Du kan vælge at aftale bonusordningen individuelt med en medarbejder, eller lade den gælde for samtlige medarbejdere.

Størrelsen på bonusordningen kan basere sig på din virksomheds udbytte, omsætning eller driftsresultat.

Du kan også vælge at basere betingelserne for størrelsen på bonusordningen på baggrund af din vurdering af medarbejdernes effektivitet, kommunikations- eller samarbejdsevner, lederevner eller noget helt femte. 

Sådan er reglerne for løn med bonus 

Hvis du vælger at lade bonusordningen være en fast del af ansættelsesforholdet, skal alle vilkår fremgå tydeligt i ansættelseskontrakten, enten som et afsnit i kontrakten eller som et tillæg.

Det er også din opgave at sørge for at gøre det klart for din medarbejder, hvilke betingelser der gælder for bonussen. Det skal også fremgå i kontrakten, hvordan din medarbejder kan opnå bonus, og hvordan den bliver opgjort.

Du kan altid udbetale en ekstraordinær bonus til din medarbejder, men i det tilfælde gør du klogt i at nedfælde på skrift, at der er tale om en enkelt udbetaling, som skyldes særlige forhold.

Vil du derimod gerne udbetale bonussen på årlig basis, bliver det betragtet som en del af din medarbejders faste løn og skal derfor fremgå af kontrakten eller i tillægget. 

Hvornår skal beskatningen af bonus ske? 

En bonus bliver som hovedregel beskattet som personlig indkomst. Skattelovgivningen skelner mellem, om betingelsen for bonussen er en formssag, eller hvorvidt der er tale om en usikkerhed om, hvornår og hvorvidt betingelsen bliver opfyldt.