Persondatapolitik

Logoplysninger

Vi gemmer din IP-adresse for at vise dig denne samt tidspunkt for sidste login.

Persondataloven

Danløn er naturligvis omfattet af persondataloven.

Som databehandler indgår vi en skriftlig aftale med den dataansvarlige (dig som kunde) og behandler alene den dataansvarliges data efter instruks fra denne.

Endvidere træffer vi fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Anvendelse af persondata

Danløn anvender kun persondata med det formål at beregne og udbetale løn. Persondata bliver givet videre til myndigheder, pensionsselskaber, feriekasser og lignende i det omfang, det følger af kundens opsætning og instrukser.

Danløn vil ikke videregive, videresælge eller på anden måde overdrage persondata til tredjemand, som ikke følger af før nævnte anvendelse.