Hvornår skal du udbetale G-dage til din medarbejder?

Har du styr på, hvilke krav der er til dig som arbejdsgiver, hvis du opsiger din medarbejder? Du skal nemlig betale arbejdsgivergodtgørelse, der er bedre kendt som G-dage. 

Hvad er G-dage? 

Når du opsiger en medarbejder, vil de første to dage efter, at vedkommende er blevet ledig, falde under det, der bliver kaldt G-dage. 

Disse to dage skal du som arbejdsgiver typisk betale en godtgørelse for. Du har to lønkørsler til at udbetale G-dagene til din medarbejder. 

Hvilke krav er der til G-dage?

Der er en række regler, som skal opfyldes for, at du kan udbetale G-dage til din medarbejder. 

Som arbejdsgiver har du kun pligt til at betale for G-dage, hvis din medarbejder er medlem af en a-kasse på det tidspunkt, hvor vedkommende bliver opsagt. Omvendt behøver din medarbejder ikke at have ret til dagpenge for at få G-dage. 

Du skal kun udbetale G-dage til din medarbejder, hvis vedkommende har haft 74 arbejdstimer hos samme arbejdsgiver inden for de sidste fire uger inden opsigelsen. 

Hvis din medarbejder selv siger op eller takker nej til eventuelt tilbud om fortsat arbejde, er du ikke forpligtet til at betale G-dage. 

Går din virksomhed konkurs eller i betalinsstandsning, skal du ikke betale G-dage. 

Har din medarbejder været ansat med løntilskud, har vedkommende heller ikke krav på at få G-dage. 

Der findes et loft for udbetaling af G-dage

Som arbejdsgiver må du højst udbetale 16 G-dage til den samme medarbejder per kalenderår. Det inkluderer både halve og hele dage. 

Satserne for G-dage i 2019 

Der bliver skelnet mellem halve og hele G-dage. En hel ledig dag er defineret som mere end fire timers ledighed. 

Hvis medarbejderen er ledig i fire timer eller derunder, får vedkommende en halv G-dag. Er medarbejderen derimod ledig i mere end fire timer, er han berettiget til en hel G-dag. 

I 2019 er satserne følgende: 

  • ½ dag = 436 kroner 
  • 1/1 dag = 871 kroner

Sådan håndterer du G-dage i Danløn 

Du kan nemt og hurtigt taste dagene ind i Danløn. Det gør du under menupunktet ’Lønberegning’, ’Andet fravær’ i feltet ’Ledighedsdage’. Husk at der bliver trukket A-skat af beløbet, men AM-bidraget bliver ikke beregnet. 

Skal du udbetale en halv ledighedsdag, skal du i feltet ’Sats’ oplyse den halve sats (436 kroner) og i feltet ’Dage’ skrive ’1’.