NY LOV OM TIDSREGISTERING

Det betyder de nye tidsregisteringsregler for dig som arbejdsgiver

Den 1. juli 2024 træder nye tidsregisteringsregler i kraft. Som arbejdsgiver har du pligt til at indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt tidsregistreringssystem, der gør det muligt for dine medarbejdere at registrere arbejdstid.

Som arbejdsgiver er du ansvarlig for, at

 • den gennemsnitlig arbejdstid max er 48 timer om ugen 
 • 11 timers-reglen bliver overholdt
 • dine medarbejdere husker at holde pauser og ferie
 • det ugentlige fridøgn bliver holdt

Registrér arbejdstid i Danløns app

I dag kan dine medarbejdere bruge appen til at se lønsedler, opdatere stamdata og registrere udlæg, timer til timelønnede medarbejdere, kørsel og fravær. 

Inden d. 1. juli kan dine medarbejdere også registere arbejdstid i appen, så du kan imødekomme de nye regler.

Kom i gang med appen

Hvis dine medarbejdere skal bruge Danløns app, skal du gå til 'Virksomhed', 'Danløn app' og tilmelde dem. Samtidig skal medarbejderne downloade appen i App Store eller Google Play

Webinarer om tidsregistering i appen

I den kommende tid holder vi en række gratis webinarer.

I marts får du en gennemgang af de kommende regler fra Cand. jur. og HR-ekspert Mette Nørlem

I april ser du, hvordan den færdige løsning vil blive i appen, og hvordan den spiller sammen med lønarbejdet i Danløn.

TILMELD WEBINAR

Få svar på dine spørgsmål om tidsregistering

 • Hvilke virksomheder skal registrere arbejdstid?

  Kravet om tidsregistrering gælder for alle virksomheder uanset størrelse. Der er ikke nogen nedre grænse.

  Der er dog et krav om, at der skal være ansatte, så enkeltmandsvirksomheder uden ansatte vil ikke være omfattet. 

 • Hvilke medarbejdere skal registrere arbejdstid?

  Alle ansatte der er underlagt arbejdstidsreglerne, skal i fremtiden også registere arbejdstid, der er altså ingen undtagelser for timelønnede, funktionæransatte eller deltidsansatte. 

 • Skal medarbejderne registrere komme/gå tider?

  Under behandlingen af lovforslaget om registrering af arbejdstid meddelte Beskæftigelsesministeren, at loven udelukkende betyder, at medarbejderne skal registrere deres daglige arbejdstid. Og at det altså ikke er nødvendigt for medarbejderne at registrere komme/gå tider.

  Dog står det sort på hvidt i bemærkningerne til loven, at medarbejderne skal registrere komme/gå tider. Og det bliver bakket op af flere faglige organisationer, advokatfirmaer og andre, der rådgiver danske virksomheder.

  Derfor anbefaler vi, at du vælger en løsning til registrering af arbejdstid, der også gør det muligt for dine medarbejdere at registrere komme/gå tider. På den måde sikrer du at have den rigtige løsning på plads, såfremt det ender med, at dine medarbejdere også skal registrere komme/gå tider.

 • Er CEO'en undtaget?

  Uanset om en CEO er ansat i en mindre eller større virksomhed, er vedkommende som øverste leder ikke omfattet af arbejdstidsreglerne, og vedkommende er derfor heller ikke forpligtiget til at tidsregistrere.

 • Kan en salgschef, produktionschef eller lignende være undtaget?

  Det er altid en konkret vurdering, om en medarbejder kan undtages eller ej.

  Det afgørende er, at vedkommende er ”selvplanlægger”, altså at vedkommende helt selv bestemmer egen arbejdstid, og at arbejdstiden er svær at fastlægge på forhånd.

 • Kan man nøjes med en excel fil, eller skal det være et digitalt værktøj?

  Det er virksomheden selv, der afgør, hvilken metode der skal bruges til at tidsregistrere. Der er således ingen krav om en elektronisk eller digital løsning.

  Udover kravet om, at den metode man vælger, kan registrere alle forhold i forbindelse med arbejdstidsregler, så er der to betingelser, som arbejdsgiver skal være opmærksom på:   

  • Arbejdsgiveren skal sørge for, at lønmodtageren altid selv kan se egne oplysninger i arbejdstidsregistreringssystemet.  
  • Arbejdsgiveren skal opbevare de registrerede oplysninger i en periode på 5 år.
 • Hvem har ansvaret for, at der registreres arbejdstid?

  Ansvaret for at tidsregistrering sker, er ikke beskrevet i loven. Men med fortolkning fra almindelige arbejdsmiljøretlige regler må konklusionen være, at arbejdsgiver har ansvaret.

  Helt på samme måde som en arbejdsgiver pålægges ansvaret, hvis en medarbejder ikke har korrekt sikkerhedsudstyr på, også selv om det er medarbejderen, der har valgt at tage det af.

 • Skal personer i senior- og flexjob også tidsregistrere?

  Om man skal tidsregistrere afgøres af, om man er lønmodtager og omfattet af arbejdsmiljøreglerne. Derimod handler det ikke om ansættelsesvilkår.

  Så en status som flex-jobber, deltidsmedarbejder eller andet vil ikke alene kunne begrunde, at man er undtaget kravet om tidsregistrering.

 • Hvad hvis man er omfattet af en overenskomst?

  De kommende regler om registrering af arbejdstid, er fremover en del af arbejdstidsdirektivet, og heri gives på bestemte områder også muligheder for fravigelser i reglerne om arbejdstid via overenskomstaftaler. 

 • Hvad hvis der gælder andre regler for vores branche?

  Reglerne om 48 timer i gennemsnit, pauser, ugentligt fridøgn og 11-timers hvile er alle generelle regler om arbejdstid, og det er dem, der gælder som udgangspunkt.

  Det er dog helt afgørende at præcisere, at der findes mange undtagelser til de regler. De er fastlagt for at tilgodese de måder, man arbejder på i bestemte brancher eller jobs. Så husk, at hvis der findes undtagelser til arbejdstidsbestemmelser, der hvor du arbejder, så er de fortsat helt gældende.

  Og hvis det betyder, at I ikke er omfattet af de generelle regler, så vil der heller ikke være et krav om registrering af arbejdstid i forhold til de nye regler.

  Hvis du vil vide mere om, hvorvidt der gælder særregler for dit job/din branche, så tjek Arbejdstilsynets hjemmeside for mere info.

 • Hvor lang implementeringstid er der lagt op til i lovforslaget?

  Som det er lige nu, er der ingen implementeringstid. Det betyder, at man skal registre arbejdstid fra 1. juli 2024. 

Få svar på dine spørgsmål om Danløns app

 • Hvad koster Danløns app?

  Danløns app er gratis, og det vil den forsat være, når den er blevet opdateret ift. de nye krav om arbejdstidsregistrering.

 • Hvem kan bruge Danløns app?

  Alle dine medarbejdere kan bruge Danløns app. 

 • Har I en guide til at komme i gang med appen?

  Ja, vi har lavet en guide, som du både kan bruge som arbejdsgiver og medarbejder. Se guiden her.

  Vi har også lavet denne YouTube-video, som du kan dele med dine medarbejdere. Se videoen her. 

   

 • Hvornår bliver appen opdateret med tidsregistrering?

  Appen bliver opdateret, så den er klar, når den nye lov træder i kraft.

  Du kan holde dig opdateret omkring den præcise dato ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev. 

  - Hvis du har en almindelig Danløn-konto, tilmelder du dig under 'Konto', 'Mine data'.
  - Hvis du har en administratorkonto, tilmelder du dig under 'Admin', 'Generelt'.
  - Hvis du ikke er Danløn-kunde, tilmelder du dig her.

  Vi vil også anbefale, at du tilmelder dig et af vores kommende webinarer, hvor du kan høre mere om vores løsning. Du kan registrere dig til webinarene her.

   

 • Hvordan bliver appens data behandlet i Danløn?

  De timelønnedes timer bliver medtaget i lønbehandlingen. Funktionærernes komme/gå tider bliver ikke medtaget i lønbehandlingen, men data bliver gemt som dokumentation for arbejdstiden. 

  Du har også mulighed for at afvise registreringerne og sende en kommentar til medarbejderen, så indtastningen kan rettes. 

 • Er der mulighed for at lave reglsæt i app'en?

  Vi har ikke nogen regelsæt i Danløns app, der kan styre tidsregistreringen. Hvis det er et ønske, henviser vi til vores integrationspartnere, som du kan finde her.

 • Kan data fra appen overføres til Excel

  Ja, det er muligt.

OBS: Denne FAQ er alene en generel beskrivelse og udgør ikke konkret rådgivning af dig. Din juridiske position vil altid afhænge af de konkrete omstændigheder. 

Tre centrale datoer

Her får du et overblik over den nye lovs vej gennem først EU og nu Folketinget.
14. maj 2019

Dom i EU-Domstolen

Med dommen fastslog EU, at medarbejderne i alle medlemslandene skal kunne håndhæve deres ret til maksimal arbejdstid og hvileperioder.

23. januar 2024

Loven bliver vedtaget

Den 23. januar blev loven vedtaget.

1. juli 2024

Loven træder i kraft

Pr. 1. juni skal alle arbejdsgivere have indført et system til at registere arbejdstid for deres medarbejdere. 

Se webinarer om tidsregistering

Det juridiske aspekt
Den 1. november 2023 afholdt Senior Manager Mette Nørlem et webinar om de kommende regler. Se webinar her

Lessor Groups løsninger
Den 14. november afholdt vi et webinar, der primært handlede om LessorWorkforce, der er Lessors løsning til tidsregistrering og vagtplanlægning. Se webinar her.

Har du spørgsmål?

Så tøv ikke med enten at ringe til os på 70 80 60 58 eller skrive til salg@danlon.dk.
 
Se Danløns priser
Overvejer du at skifte til Danløn for at få adgang til Danløns app? På vores prisside får du overblik over alle Danløns priser. 
SE DANLØNS PRISER