NY LOV OM TIDSREGISTRERING

Det betyder de nye tidsregistreringsregler for dig som arbejdsgiver

Den 1. juli 2024 træder nye tidsregistreringsregler i kraft. Som arbejdsgiver har du pligt til at indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt tidsregistreringssystem, der gør det muligt for dine medarbejdere at registrere arbejdstid.

Gratis app til tidsregistrering

I Danløns gratis app kan alle typer medarbejdere registrere komme/gå tid og pauser, så du kan overholde reglerne.

Vil du have en introduktion til appen på 15 minutter? Se vores korte video om appen.

SE VIDEOEN

Andre fordele med appen

Dine medarbejdere kan også se lønsedler, opdatere stamdata og registrere timer, udlæg, kørsel og fravær i appen. 

De timer, som dine timelønnede medarbejdere registrerer, bliver automatisk overført til Danløn, så du nemt kan godkende dem.

 

Få e-bog om tidsregistrering

events og unikke tilbud inden for løn og HR fra Danløn og Lessor Group på e-mail. Jeg ved, at jeg til enhver tid kan afmelde mig, og jeg har læst privatlivspolitikken.

Få svar på dine spørgsmål om Danløns app

 • Har I en guide til at komme i gang med appen?

  For at hjælpe både dig og dine medarbejdere godt i gang med Danløns opdaterede app, har vi udarbejdet to korte videoer.

  I videoen 'Sådan behandler du app registreringer i Danløn' får du en gennemgang af, hvordan du godkender og afviser de registreringer, dine medarbejdere har foretaget i appen.

  Se videoen her.

  I videoen 'Sådan kommer du godt i gang med Danløns app', får dine medarbejdere en gennemgang af, hvordan de kommer ind i appen, efter de har downloadet den i App Store eller Google Play.

  Se videoen her.

  I vores visuelle guide kan dine medarbejdere også få hjælp til at komme godt i gang med appen.

  Se den visuelle guide.

  Hvis du ønsker en yderligere gennemgang af appen, kan du tage Lønskolens kursus på 3 timer om appen. Læs mere og tilmeld dig.

 • Hvad koster Danløns app?

  Danløns app er gratis at bruge.

 • Hvem kan bruge Danløns app?

  Alle dine medarbejdere kan bruge Danløns app. 

 • Hvordan bliver appens data behandlet i Danløn?

  De timelønnedes timer bliver medtaget i lønbehandlingen. Funktionærernes komme/gå tider bliver ikke medtaget i lønbehandlingen, men data bliver gemt som dokumentation for arbejdstiden. 

  Du har også mulighed for at afvise registreringerne og sende en kommentar til medarbejderen, så indtastningen kan rettes. 

 • Er der mulighed for at lave reglsæt i appen?

  Vi har ikke nogen regelsæt i Danløns app, der kan styre tidsregistreringen. Hvis det er et ønske, henviser vi til vores integrationspartnere, som du kan finde her.

 • Kan data fra appen overføres til Excel?

  Ja, det er muligt.

Få svar på dine spørgsmål om tidsregistering

 • Hvilke virksomheder skal registrere arbejdstid?

  Kravet om tidsregistrering gælder for alle virksomheder uanset størrelse. Der er ikke nogen nedre grænse.

  Der er dog et krav om, at der skal være ansatte, så enkeltmandsvirksomheder uden ansatte vil ikke være omfattet. 

 • Hvilke medarbejdere skal registrere arbejdstid?

  Alle ansatte, der er underlagt arbejdstidsreglerne, skal i fremtiden registrere arbejdstid. Der er altså ingen undtagelser for timelønnede, funktionæransatte, ungarbejdere, sæsonarbejdere eller deltidsansatte.

  Ligesom krævet om tidsregistrering heller ikke afhænger af det antal timer, som man arbejder.  

 • Skal medarbejderne registrere komme/gå tider?

  Under behandlingen af lovforslaget om registrering af arbejdstid meddelte Beskæftigelsesministeren, at loven udelukkende betyder, at medarbejderne skal registrere deres daglige arbejdstid. Og at det altså ikke er nødvendigt for medarbejderne at registrere komme/gå tider.

  Dog står det sort på hvidt i bemærkningerne til loven, at medarbejderne skal registrere komme/gå tider. Og det bliver bakket op af flere faglige organisationer, advokatfirmaer og andre, der rådgiver danske virksomheder.

  Derfor anbefaler vi, at du vælger en løsning til registrering af arbejdstid, der også gør det muligt for dine medarbejdere at registrere komme/gå tider. På den måde sikrer du at have den rigtige løsning på plads, såfremt det ender med, at dine medarbejdere også skal registrere komme/gå tider.

 • Er CEO'en undtaget?

  Uanset om en CEO er ansat i en mindre eller større virksomhed, er vedkommende som øverste leder ikke omfattet af arbejdstidsreglerne, og vedkommende er derfor heller ikke forpligtiget til at tidsregistrere.

 • Kan en salgschef, produktionschef eller lignende være undtaget?

  Det er altid en konkret vurdering, om en medarbejder kan undtages eller ej.

  Det afgørende er, at vedkommende er ”selvtilrettelægger”, altså at vedkommende helt selv bestemmer egen arbejdstid, og at arbejdstiden er svær at fastlægge på forhånd.

 • Kan man nøjes med en excel fil, eller skal det være et digitalt værktøj?

  Det er virksomheden selv, der afgør, hvilken metode der skal bruges til at tidsregistrere. Der er således ingen krav om en elektronisk eller digital løsning.

  Udover kravet om, at den metode man vælger, kan registrere alle forhold i forbindelse med arbejdstidsregler, så er der to betingelser, som arbejdsgiver skal være opmærksom på:   

  • Arbejdsgiveren skal sørge for, at lønmodtageren altid selv kan se egne oplysninger i arbejdstidsregistreringssystemet.  
  • Arbejdsgiveren skal opbevare de registrerede oplysninger i en periode på 5 år.
 • Hvad tæller som arbejdstid?

  Der er mange spørgsmål til, hvad der tæller som arbejdstid - eksempelvis om man i pauser stadigvæk skal stå til rådighed, eller hvis man er på forretningsrejse.

  Det er svært at give et konkret svar på dette, da det afhænger af eventuel overenskomst og ansættelsesvilkår. Vores anbefaling er, at I på arbejdspladsen fastsætter tydelige retningslinjer for, hvad der er arbejdstid. 

 • Hvem har ansvaret for, at der registreres arbejdstid?

  Ansvaret for at tidsregistrering sker, er ikke beskrevet i loven. Men med fortolkning fra almindelige arbejdsmiljøretlige regler må konklusionen være, at arbejdsgiver har ansvaret.

  Helt på samme måde som en arbejdsgiver pålægges ansvaret, hvis en medarbejder ikke har korrekt sikkerhedsudstyr på, også selv om det er medarbejderen, der har valgt at tage det af.

 • Skal personer i senior- og flexjob også tidsregistrere?

  Om man skal tidsregistrere afgøres af, om man er lønmodtager og omfattet af arbejdsmiljøreglerne. Derimod handler det ikke om ansættelsesvilkår.

  Så en status som flex-jobber, deltidsmedarbejder eller andet vil ikke alene kunne begrunde, at man er undtaget kravet om tidsregistrering.

 • Hvad hvis man er omfattet af en overenskomst?

  De kommende regler om registrering af arbejdstid, er fremover en del af arbejdstidsdirektivet, og heri gives på bestemte områder også muligheder for fravigelser i reglerne om arbejdstid via overenskomstaftaler. 

 • Hvad hvis der gælder andre regler for vores branche?

  Reglerne om 48 timer i gennemsnit, pauser, ugentligt fridøgn og 11-timers hvile er alle generelle regler om arbejdstid, og det er dem, der gælder som udgangspunkt.

  Det er dog helt afgørende at præcisere, at der findes mange undtagelser til de regler. De er fastlagt for at tilgodese de måder, man arbejder på i bestemte brancher eller jobs. Så husk, at hvis der findes undtagelser til arbejdstidsbestemmelser, der hvor du arbejder, så er de fortsat helt gældende.

  Og hvis det betyder, at I ikke er omfattet af de generelle regler, så vil der heller ikke være et krav om registrering af arbejdstid i forhold til de nye regler.

  Hvis du vil vide mere om, hvorvidt der gælder særregler for dit job/din branche, så tjek Arbejdstilsynets hjemmeside for mere info.

 • Hvad er en selvtilrettelægger?

  En selvtilrettelægger er en person, der er fritaget for kravet om at registrere arbejdstid.

  En selvtilrettelægger er en person, der i meget stor udstrækning selv kan tilrettelægge sin arbejdstid. Det kan f.eks. være det højere ledelseslag, senioradvokater og lignende.

  Vær opmærksom på, at denne kategori kun kan bruges i helt særlige tilfælde. Hvis en person bliver vurderet til at være selvtilrettelægger, så skal det også fremgå af ansættelsesbeviset. 

 • Hvilken instans kommer til at kontrollere, at lovgivningen bliver overholdt?

  Ligesom ved de andre forhold i arbejdsmiljøloven så er det Arbejdstilsynet, der fører tilsyn.

OBS: Denne FAQ er alene en generel beskrivelse og udgør ikke konkret rådgivning af dig. Din juridiske position vil altid afhænge af de konkrete omstændigheder. 

Se webinarer om tidsregistering

Det juridiske aspekt
Den 6. marts 2024 afholdt Senior Manager Mette Nørlem et webinar om de kommende regler. Se webinar her

Lessor Groups løsninger
Den 14. november 2023 afholdt vi et webinar, der primært handlede om LessorWorkforce, der er Lessors løsning til tidsregistrering og vagtplanlægning. Se webinar her.

Spørgsmål?

Så tøv ikke med at ringe til os på 70 80 60 58 eller skrive til salg@danlon.dk.
 
Se Danløns priser
Overvejer du at skifte til Danløn for at få adgang til appen? På vores prisside får du overblik over alle priser.
SE DANLØNS PRISER