NY LOV OM BARSEL

Det betyder de nye barselsregler for dig som arbejdsgiver

Den 1. juli 2022 trådte nye barselsregler i kraft, der blandt andet øremærker 11 ugers barsel til både mor og far/medmor. Især virksomheder med mange mandlige medarbejdere skal derfor forberede sig på en ny barselsorlov.

Sådan ser de nye barselsregler ud

 • 4 ugers barselsorlov til moren, før barnet bliver født
 • 11 ugers øremærket barselsorlov til hver forælder
 • 13 ugers barselsorlov til hver forælder, som kan overdrages
 • Øremærket barsel kan ikke overdrages til den anden forælder
   

Barselsguide til arbejdsgiver

10 ting du skal have styr på, når en medarbejder skal på barsel

Tre centrale datoer

Der er særligt tre datoer, du skal være opmærksom på, når det kommer til den nye barselslov.
1. juli 2022

Loven trådte i kraft

Denne dag trådte den nye barselsorlov i kraft. Det betyder, at nye varslingsregler gør sig gældende, hvis det forventede fødselstidspunkt er den 2. august 2022 eller senere.

OBS! Orloven skal varsles på ny, hvis:

 • barnet trods forventet fødsel den 2. august eller senere fødes før den 2. august. I så fald gælder de gamle regler for barselsorlov.
 • barnet trods forventet fødsel før den 2. august fødes den 2. august eller senere. I så fald gælder de nye regler for barselsorlov.
2. august 2022

Nyfødte børn er nu omfattet af de nye regler

Fra denne dag og frem er nyfødte omfattet af de nye barselsregler. Alle børn, der kommer til verden før denne dato, er omfattet af de gamle regler om barselsorlov.

1. januar 2024

LGBT+ familier og soloforældre kan overdrage orlov

Fra denne dag og frem kan LGBT+ familier og soloforældre overdrage orlovsuger til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer.

Bliv klogere på de nye barselsregler

Kursus - få 100 % styr på de nye barselsregler

På Lønskolens kursus om barsel bliver du klædt på fra A til Z. Du får reglerne helt ind under huden, og får et komplet overblik over tidsfrister, betalinger, refusion og best practice.

FAQ

Få svar på de mest stillede spørgsmål.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret. Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Få svar på dine spørgsmål til regler og indberetning

 • Skal jeg ændre noget i personalehåndbogen eller i medarbejdernes ansættelseskontrakter?

  Ja, du skal opdatere begge dele, hvis de nævner de specifikke barselsvilkår, som ændres, når den nye barselslov træder i kraft den 1. juli 2022.

  Hvis der i en ansættelseskontrakt eksempelvis står, at far har to ugers barsel, så er det efter de nye regler forkert. Og derfor ville det kræve, at du opdaterer teksten, så den er i overensstemmelse med loven.

  Hvis der i medarbejdernes ansættelseskontrakter i stedet står, at de har ret til barsel efter gældende barselslov, behøver du ikke at opdatere kontrakterne.

 • Skal jeg ændre noget i Danløn eller Danløn HR?

  Nej, det skal du ikke. Både Danløn og Danløn HR overholder naturligvis gældende love og regler.

  Kontraktskabelonerne i Danløn HR nævner i øvrigt ikke noget om barsel.

   

   

   

 • Skal jeg give medarbejderne fuld løn, mens de er på barsel?

  Det kommer helt an på, hvilken aftale du har indgået med dine medarbejdere. 

  Hvis dine medarbejdere er omfattet af en overenskomst, vil det formentlig være beskrevet heri. 

  Hvis dine medarbejdere ikke er omfattet af en overenskomst, vil det afhænge af medarbejderens ansættelseskontrakt. Hvis hverken overenskomsten eller ansættelseskontrakten giver et svar, vil dine medarbejdere som minimum have ret til barselsdagpenge. 

   

 • Gælder reglerne om øremærket barsel for selvstændige?

  Nej, de ni ugers øremærket orlov gælder kun for lønmodtagere. Som selvstændig er du altså ikke omfattet af de nye regler.  

  Hvis du er selvstændig, har du mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov til den anden forælder. 

  Du er selvstændig, når du: 

  • Udelukkende arbejder for egen regning, for egen risiko og i eget navn. 
  • Er momsregistreret og din indtjening beskattes som B-indkomst. 
  • Er ansat i dit eget ApS eller A/S selskab, ejer 100 % af selskabet og ikke har øvrig lønindkomst. 
 • Hvad gælder, hvis der kun er én forælder?

  Soloforældre har ret til samme orlov som i dag – 46 orlovsuger med barselsdagpenge efter fødslen. Det gælder, uanset om forælderen er lønmodtager, selvstændig eller ledig. 

  Som noget nyt sidestilles solofædre og solomødres orlovsperiode, så begge får ret til at holde op til 46 ugers orlov med barselsdagpenge.  

  Derudover får soloforældre fra den 1. januar 2024 mulighed for at overdrage den del af orloven, som ikke er øremærket, til et nærtstående familiemedlem. Det kan enten være til bedsteforældre eller søskende. Hvis der er tale om, at den ene forælder er død, er der mulighed for at overdrage orlovsuger til den afdødes forældre eller søskende. Det nærtstående familiemedlem skal afholde orloven, inden barnet fylder ét år. 

 • Betyder de nye regler, at far eller mor skal holde barsel?

  Med den nye barselslov får både mor og far/medmor ret til 24 ugers orlov efter barnets fødsel (11 ugers øremærket barsel og 13 ugers barsel der kan overdrages).  

  De 11 øremærkede uger kan ikke overdrages, og hvis mor eller far/medmor ikke afholder dem, bortfalder de. De 13 ugers barsel kan enten helt eller delvis overdrages til den anden forælder. 

 • Hvor meget orlov kan gemmes til senere?

  De i alt 11 ugers øremærket barselsorlov skal afholdes, inden barnet fylder et år. 

  De øvrige uger kan som udgangspunkt udskydes og afholdes, indtil barnet fylder ni år. På den måde er reglerne om barsel uændret.

  Hvis man er lønmodtager, har man ret til at udskyde fem af ugerne til senere, hvis man varsler sin arbejdsgiver. Og faderens øvrige otte uger vil kunne udskydes, hvis der indgås en aftale med arbejdsgiveren om det. 

 • Hvordan får jeg hjælp til indberetning af orlov?

  Du kan godt få hjælp til at indberette en medarbejders orlov. Det gør du ved at ringe til supporten i NemRefusion på telefon 4460 7213.

  Du kan også få hjælp til sagsbehandlingen, til udbetaling af refusion eller til reglerne og barsel ved at kontakte Udbetaling Danmark på telefon 7012 8064.

 • Hvilke tidsfrister skal jeg overholde som arbejdsgiver?

  For at du som arbejdsgiver og din medarbejder kan få refusion fra Udbetaling Danmark, skal du overholde en række tidsfrister.

  Får medarbejderen løn under orlov, skal du:

  • Indberette fravær tidligst 1. fraværsdag og senest 8 uger efter sidste orlovsdag med løn.
  • Søge om refusion senest 8 uger efter sidste orlovsdag med løn.

  Får medarbejderen ingen løn under orlov, skal du:

  • Indberette fraværet tidligst 1. fraværsdag.
 • Skal jeg indberette orlov uden løn?

  Ja, du skal indberette en sag, også selvom din medarbejder ikke får løn under personens barselsorlov.

  Når du har indberettet, at din medarbejder holder orlov uden løn, vil din medarbejder få et brev fra digital post om ansøgning om barselsdagspenge.

Få overblik over medarbejdernes barsel

Med Danløn HR kan du registrere, hvornår medarbejderne er på barsel, og hvilken type barsel der er tale om. På den måde får du et samlet overblik. Samtidig får du 8 kontraktskabeloner, digital signering af kontrakter og et GDPR-sikkert dokumentarkiv, der gør din HR-administration smart, hurtig og sikker.