20 februar 2022

Her er svar på 4 vigtige spørgsmål om loven om øremærket barsel

Den 3. marts 2022 får vi efter planen ny lov om barsel, der formentlig sikrer større ligestilling mellem køn og familieformer. Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2022 og gælde for børn, der er født 2. august 2022 eller senere.

Med en ny lov kan kommende forældre forvente, at der bliver mere ligestilling mellem far og mor, når det kommer til barselsorlov.

For den 2. august træder en ny lov i kraft, der øremærker 11 ugers barselsorlov til både far og mor. Ugerne kan ikke overføres og bortfalder altså, hvis ikke de afholdes.

De nye regler medfører mange spørgsmål fra virksomheder.

Og derfor svarer jeg her på fire vigtigste spørgsmål, som mindre og mellemstore virksomheder har om den nye lov.

Spørgsmål 1: Hvad er de vigtigste ændringer i den nye lov?

Kort fortalt er de vigtigste ændringer, at der skabes bedre ligestilling mellem mor og far, når det handler om barsel, og der gives mulighed for, at andre familiekonstellationer får bedre vilkår for at dele orlovsugerne.

Med de nye regler gælder det, at:

  • alle gravide har ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen.

  • begge forældre har ret til 2 ugers øremærket orlov lige efter fødslen. Moderen skal afholde de to uger direkte efter fødslen, mens faren/medmoren skal afholde de to uger indenfor de første 10 uger af barnets liv.

  • begge forældre udover de to første uger har ret til yderligere 9 ugers øremærket orlov efter fødslen, der skal afholdes inden barnet fylder 1 år. De i alt 11 ugers øremærket orlov kan ikke overføres, og hvis de ikke bliver afholdt, vil ugerne bortfalde.

  • forældrene frit kan fordele yderligere 26 ugers orlov mellem sig. Denne orlov skal afholdes efter de 10 uger eller kan eventuelt udskydes og afholdes, inden barnet fylder 9 år.

  • det fra 2024 bliver muligt for LGBT+-familier og enlige forældre at overdrage dele af orloven til andre, eksempelvis en bedsteforælder eller den tredje part i en regnbuefamilie.

Få overblik over hvad de nye barselsregler betyder for dig som arbejdsgiver.

Spørgsmål 2: Hvad vil reglerne betyde for mig som arbejdsgiver?

De nyeste tal (2019) viser, at mødre i gennemsnit holdt 280 dages barselsorlov, mens mændene holdt 34 dage

Denne ulighed vil man med loven gerne rette op på.

Og selvom det selvfølgelig er umuligt med sikkerhed at sige, hvad nye regler kommer til at betyde for farens lyst til at tage orlov, så er det en klar antagelse, at mænd fremover vil tage mere barselsorlov.

Det vil naturligvis påvirke alle arbejdspladser, men de arbejdspladser, der har mange mænd ansat, vil formodentlig mærke de nye regler endnu mere. Og hvad betyder det så?

For det første kan det være en omkostning, hvis medarbejderen eksempelvis har ret til fuld løn under barsel. Har man pludselig mange, der skal på barsel, ja så stiger udgifterne til det.

Imidlertid er det faktisk ikke ret mange mænd uden overenskomst, der har ret til løn under orlov. Så måske giver de nye regler anledning til, at virksomheder kan/skal overveje, om de kan/vil sikre bedre ligestilling mellem kønnene.

For manglende løn under orlov kunne måske være et incitament for far til at skifte job.  

Inden man kigger dybt i pengepungen efter flere penge til medarbejdere på orlov, er det dog også værd at kigge på de forskellige refusionsordninger, der findes.

De betyder nemlig, at små og mellemstore virksomheder faktisk allerede nu uden udgifter på denne front kan glæde medarbejdere på barsel med flere penge. Her kan du læse, hvordan du gør.

For det andet er det også soleklart, at der skal hentes ny arbejdskraft, når en medarbejder går på barsel.

Det kan eksempelvis være en vikar, og rekruttering og oplæring tager altid tid og ressourcer.

Og hvis det ikke lykkes at erstatte medarbejderen, der er på barsel, kan det måske ende med, at nogle opgaver ikke bliver løst i den periode. Og det vil formentlig påvirke virksomhedens bundlinje.

Spørgsmål 3: Gælder reglerne om øremærket barsel for selvstændige?

Nej, de ni ugers øremærket orlov gælder kun for lønmodtagere. Som selvstændig er du altså ikke omfattet af de nye regler. 

Hvis du er selvstændig, har du mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov til den anden forælder.

Du er selvstændig, når du:

  • Udelukkende arbejder for egen regning, for egen risiko og i eget navn.

  • Er momsregistreret og din indtjening beskattes som B-indkomst.

  • Er ansat i dit eget ApS eller A/S selskab, ejer 100 % af selskabet og ikke har øvrig lønindkomst.

Spørgsmål 4: Skal jeg give medarbejderne fuld løn, mens de er på barsel?

Det kommer helt an på, hvilken aftale du har indgået med dine medarbejdere.

Hvis dine medarbejdere ikke er omfattet af en overenskomst, vil det afhænge af den enkelte ansættelseskontrakt.

Hvis hverken overenskomsten, ansættelseskontrakten eller personalehåndbogen giver et svar, vil dine medarbejdere i stedet have ret til barselsdagpenge.

Vil du vide mere om barselsreglerne?

Så bør du deltage på Lønskolens kursus om barsel.

Her lærer du blandt andet om reglerne for afholdelse og udskydelse af barsel, hvem orlov kan overføres til, frister for at varsle orlov, hvordan du søger refusion fra barselsfonde, hvilke muligheder du har for at hjælpe dine medarbejdere yderligere og meget mere.

Læs mere og tilmeld dig her.