23 marts 2022

3 råd: Sådan sikrer du bemandingen, når en medarbejder skal på barsel

De nye barselsregler er vedtaget, og fra den 2. august er der fuld ligestilling mellem forældrene i forhold til barselsorlov. Især mindre virksomheder med mange mandlige medarbejdere skal forberede sig på en omstilling.

Nybagte fædre kan nu se frem til at skulle på barsel i lige så lang tid som mødrene.

I alt er elleve uger blevet øremærket til far.

Hvis du som arbejdsgiver har mange mænd ansat, er der hermed varslet store ændringer i dagligdagen.

Læs med her og få en række konkrete råd til, hvordan du kan håndtere fraværet.

Fravær i forbindelse med barsel skal altid varsles i god tid fra medarbejderens side. Det betyder, at du også har god tid til at forberede fraværet. Det kan du med fordel udnytte.

Råd nr. 1 - Få overblik over opgaver og ressourcer

Start med at få overblik over opgaverne...

  • Hvilken type opgaver skal løses?
  • Hvor lang tid tager det at løse de enkelte opgaver?
  • Kræver det særlige kompetencer at løse opgaverne?
  • Er der opgaver, der kan vente med at blive løst?

...og herefter over ressourcerne

  • Hvor mange medarbejdere har jeg?
  • Hvor mange timer arbejder de enkelte medarbejdere?
  • Hvilke komptencer har medarbejderne?

Når først du har svar på de spørgsmål, vil du hurtigt kunne se, om kabalen går op - og hvordan du i givet fald lægger den.

Råd nr. 2 - Uddelegér og sørg for oplæring

Det er vigtigt at få på plads, hvem der skal overtage den fraværende kollegas opgaver.

Lav klare aftaler med de berørte medarbejdere og lad dem eventuelt arbejde sammen i perioden op til fraværet, hvis det er muligt. 

Det kan være en god idé ikke blot at uddelegere opgaverne til en enkelt, men derimod at fordele dem på flere hænder. På den måde reducerer du både belastningen af den berørte kollega og sårbarheden i forhold til løsningen af opgaver.

Med til uddelegeringen af opgaver hører selvfølgelig eventuel oplæring og uddannelse.

Måske er der certifikater, der skal i hus. Jo mere specialiseret en opgave er, jo mere tid kræver oplæringen - og jo sværere vil det være at skaffe hænder udefra.

Råd nr. 3 - Fra deltid til fuldtid - eller aktiv rekruttering

Uanset hvor mange anstregelser du gør dig for at få kabalen til at gå op, kan det selvfølgelig ske, at du må konstatere, at løsningen af opgaver ikke kan klares med de forhåndenværende ressourcer. Du må blande kortene igen.

Løsningen kan være at

  • Tilbyde eventuelle deltidsansatte arbejde på fuld tid i den periode, kollegaen er fraværende
  • Tage kontakt til vikarbureauer
  • Rekruttere aktivt

Hvis du vælger den sidste løsning, kan du med fordel overveje, hvordan du bedst muligt tiltrækker medarbejdere til netop din virksomhed.

Det er i øjeblikket stor mangel på arbejdskraft og derfor rift om de kvalificerede medarbejdere.   

Læs her hvordan du gør din virksomhed attraktiv som arbejdsgiver og få et fuldt overblik over de nye barselsregler her.