12 marts 2022

Glæd dine medarbejdere på barsel med flere penge

Hvis medarbejderne i din virksomhed kun modtager dagpenge under barsel, har du mulighed for at tilbyde dem noget mere.

Mange virksomheder giver ikke deres medarbejdere løn under barsel, fordi de tror, det er en dyr fornøjelse.

For medarbejderen betyder det en barsel på dagpenge i stedet for deres sædvanlige løn.

Men du har faktisk mulighed for at give dem langt mere end det beløb, som svarer til de barselsdagpenge, som medarbejderen normalt modtager.

Og så er det ovenikøbet helt gratis for dig.

Når en medarbejder går på barsel, har du som arbejdsgiver to muligheder.

Du kan stoppe lønudbetalingen helt. Medarbejderen modtager i det tilfælde barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Du kan også vælge at fortsætte med at udbetale løn helt eller delvist. Og så kan du få refunderet et beløb svarende til dagpengesatsen, som ligger på omkring 19.000 kr. om måneden for en fuldtidsansat.

Få glæde af din indbetaling til barselsfonden

Og der er faktisk endnu mere, du kan give din medarbejder.

Du kan nemlig også få refusion fra den barselsfond, din virksomhed indbetaler til. Når alle tal er lagt sammen, betyder det, at du kan få refunderet omkring 30.000 kr. om måneden - og dermed også give din medarbejder på barsel en løn på 30.000 kr.

Og det er altså omkring 11.000 kr. mere end de ca. 19.000 kr., som dagpengesatsen ligger på.

Så hvorfor ikke få noget ud af indbetalingen til barselsfonden - og samtidig glæde din medarbejder med en højere løn?

Med lønnen følger også ferie

Hvis du udbetaler løn til medarbejdere på barsel, betyder det også, at medarbejderen på et senere tidspunkt kan holde ferie med løn eller feriepenge. Den mulighed vil medarbejderen ikke få, hvis du vælger at stoppe lønudbetalingen, da medarbejderen i det tilfælde ikke optjener ferie.

Din eneste ekstraudgift ved at udbetale løn vil med andre ord være de feriedage, som medarbejderen skal afholde.

Resultatet vil uden tvivl være en gladere medarbejder, en endnu mere attraktiv virksomhed (som er vigtigt ved rekruttering) og med stor sandsynlighed også en højere produktivitet og indtjening. Glade medarbejdere er jo lig med effektive medarbejdere!

Hvis du vil vide mere om reglerne for barselsorlov, rettigheder og krav, kan du deltage i Lønskolens kursus om barsel.

Her får du over overblik over, hvad de nye barselsregler betyder for dig som arbejdsgiver.