13. april 2022

Sådan søger du om refusion for barsel

Du kan som arbejdsgiver få refusion af barselsdagpengene, hvis du udbetaler løn til medarbejderen under barsel. Læs her, hvilke regler der gælder, og hvordan du søger om refusion.

Din ret til refusion er betinget af:

Retten gælder, uanset om du udbetaler fuld eller delvis løn til medarbejderen på barselsorlov.

Få det store overblik og svar på dine spørgsmål om refusion her.

Hvordan søger jeg om refusion?

Du søger om refusion for barselsdagpenge ved hjælp af NemRefusion på Virk. Her vejledes du i trin for trin, hvordan du søger. Det er en god idé at have NemID/MitID eller NemID medarbejdersignatur (MitID Erhverv) klar, inden du går i gang, da du skal bruge en af disse til at logge ind og underskrive med.

Hvilke tidsfrister skal jeg overholde, når jeg søger om refusion?

Du kan tidligst søge om refusion fire uger før den forventede fødselsdato - og skal senest søge otte uger efter sidste fraværsdag med løn. 

Hvis din ansøgning bliver godkendt, modtager du refusion inden for otte uger fra Udbetaling Danmark.

Hvor meget kan min virksomhed modtage i refusion?

Din virksomhed kan højst få udbetalt det beløb, der svarer til dagpengesatsen, det vil sige 4.465 kroner (2022) om ugen før skat for en fuldtidsansat - svarende til en timeløn på 120,68 kroner.

Kan jeg også få refusion fra barselsfonden?

Ja - du kan også modtage refusion fra barselsfonden - det vil sige refusion ud over den refusion, du modtager fra Udbetaling Danmark.

Barselsfondene har forskellige bidragssatser, refusionssatser og betingelser for at modtage refusion. Kontakt din barselsfond for at få nærmere oplysninger.

Betingelserne for at modtage refusion fra Barsel.dk er, at

  • du udbetaler løn til medarbejderen på barsel
  • du har ret til refusion fra Udbetaling Danmark
  • medarbejderens timeløn er højere end 120,68 kroner

Refusionens størrelse afhænger af medarbejderens timeløn. Det højeste beløb, du kan modtage i refusion fra Barsel.dk, er 83,58 kroner pr. time (2022).

Hvordan søger jeg om refusion fra barselsfonden?

Hvordan du søger om refusion fra barselsfonden afhænger af, hvilken barselsfond din virksomhed betaler til. Kontakt din barselsfond for at få oplyst, hvordan du søger.

Når du søger om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark via NemRefusion, får Barsel.dk automatisk besked fra Udbetaling Danmark. Du skal derfor ikke gøre noget ekstra for at få refusion fra Barsel.dk.