22 marts 2022

Nye barselsregler: Her er de varslings- og tidsfrister, du skal kende

Den 1. juli 2022 trådte en ny barselslov i kraft. Her får du overblik over, hvad der er nyt, og hvad der bliver ved det gamle i forhold til tids- og varslingsfrister.

Med de nye barselsregler er der også vedtaget nye frister for medarbejderne for varsling af fravær til arbejdsgiveren.

Virksomhedernes frister for indberetning af fravær og anmodning om refusion er ikke ændret med de nye regler.

Få overblikket over alle fristerne her.

Medarbejderens frister for varsling af fravær til arbejdsgiveren

Når de nye barselsregler træder i kraft, gælder der følgende regler for medarbejderens varsling af fravær.

Mor skal senest:

  • 3 måneder før forventet fødsel oplyse arbejdsgiveren om det forventede fødselstidspunkt, og om hun vil bruge sin ret til fravær før fødslen. Dette er ikke nyt.

  • 4 uger før forventet fødsel oplyse arbejdsgiveren om, om hun ønsker at overdrage en del af sin barselsorlov, og om hun holder yderligere orlov i stedet. Dette er nyt. 

  • 6 uger efter fødslen oplyse arbejdsgiveren om, hvornår hun vil genoptage arbejdet. Dette er ændret fra 8 til 6 uger.

  • 8 uger efter fødslen oplyse arbejdsgiveren om, om hun ønsker at gemme orlov til senere. Dette er ikke nyt.

Far skal senest:

  • 4 uger før forventet fødsel oplyse arbejdsgiveren om tre ting; for det første, om han vil bruge sin ret til øremærket barsel, for det andet, om han har fået overdraget orlov fra moren, og for det tredje, om han vil holde yderligere orlov inden for 10 uger efter fødslen. Dette er udvidet med punktet om overdragelse og yderligere orlov.

  • 6 uger efter fødslen oplyse arbejdsgiveren om, hvorvidt han vil bruge sin ret til fravær, om han har fået overdraget orlov fra moren og om start- og sluttidspunktet på eventuel overdraget orlov. Dette er ændret fra 8 til 6 uger og med punktet om overdragelse af orlov.

  • 8 uger efter fødslen oplyse arbejdsgiveren om, om han ønsker at gemme orlov til senere. Dette er ikke nyt.

Virksomhedens frister for indberetning af fravær og anmodning om refusion

Der er ingen ændringer i virksomhedernes tidsfrister for indberetning af fravær og anmodning om refusion i forhold til de regler, der gælder allerede. Virksomheder skal også stadig indberette fravær og anmode om refusion på virk.dk. 

Fristerne afhænger af, om medarbejderen er på orlov med eller uden løn.

Vær opmærksom på, at det kan få betydning for den refusion, du kan få, hvis du ikke overholder tidsfristerne.

Orlov med løn

Hvis du udbetaler løn til medarbejderen under barsel: 

  • kan du indberette fraværet fra 1. fraværsdag.
  • skal du søge om refusion senest 8 uger efter sidste fraværsdag med løn.

Orlov uden løn

Hvis du ikke udbetaler løn til medarbejderen under barsel:

  • kan du indberette fraværet fra 1. fraværsdag.

Det er vigtigt, at du indberetter fraværet, da medarbejderen ellers ikke vil kunne søge om barselsdagpenge.

I den forbindelse er det relevant at vide, at du ganske gratis kan glæde din medarbejder med flere penge, hvis medarbejderen kun modtager dagpenge under barsel.

Frister ved sygdom under graviditet

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler og frister, hvis medarbejderen bliver sygemeldt under graviditeten.

Bliv klogere på de nye barselsregler her.