Udlevering af persondata til din medarbejder

Medarbejdere har i dag krav på at få udleveret dokumentation for de personoplysninger, de har givet dig i din funktion af arbejdsgiver.

Kravet står beskrevet i EU' persondataforordning, der gør det klokkeklart, at ejerretten til persondata tilhører medarbejderen. 

Reglen går også under navnet dataportabilitet, hvilket betyder, at data skal kunne flyttes fra en virksomhed til en anden, uden at det kommer medarbejderen til last.

 

Hvad betyder det for dig som virksomhed? 

Danløn er klar med en ny funktionalitet, der muliggør, at du som virksomhed til hver en tid kan udlevere de persondata, du ligger inde med, hvis din medarbejder ønsker det. 

Desuden sørger Danløn for, at det er nemt for dine medarbejdere at læse de oplysninger, der er trukket ud af systemet. 

Sådan får du fat i dine medarbejderes data 

Du har pligt til at give dine medarbejdere deres egne data og registreringer, hvis de spørger efter det. 

Danløn har samlet alle data og giver dig et overblik over dine medarbejderes stamdata og lønkørsler. 

Danløn krypterer også alle informationer, og derfor bliver du bedt om at angive en adgangskode, som kun du kender, når du vil have adgang til dine medarbejderes stamdata. 

Se mere om retten til dataportabilitet.

Hent Danløns lønguide

Når du arbejder med løn, er der altid mange opgaver at løse. I Danløns gratis lønguide får du måned for måned det store overblik.

HENT LØNGUIDEN