Danløn klarer feriedifferenceberegningen helt automatisk

Den løn, som dine medarbejdere får, når de holder ferie, skal stå i et rimeligt forhold til den løn, de havde, da de optjente ferien. Det betyder, at lønnen skal justeres, hvis medarbejderne har ændret arbejdstid. Det kaldes feriedifferenceberegning.

Før den nye ferielov trådte i kraft, skulle du kun lave en feriedifferenceberegning, hvis dine medarbejderes arbejdstid ændrede sig mere end 20 procent.

I dag - med den nye ferielov - skal du feriedifferenceberegne i alle tilfælde, uanset om arbejdstiden måske kun ændrer sig en halv time. 

Heldigvis er det nemt at få styr på feriedifferenceberegningen i Danløn, og i denne artikel får du det store overblik.

Du skal kun lave feriedifferenceberegning for dine medarbejdere, hvis

  • de er funktionærer og derfor har ferie med løn, og
  • deres arbejdstid har ændret sig i løbet af ferieåret

Dine timelønnede medarbejdere vil aldrig være omfattet af feriedifferenceberegningen - heller ikke hvis deres arbejdstid ændrer sig.

Og hvis det kun er lønnen, der ændrer sig – og ikke arbejdstiden – behøver du heller ikke tænke på feriedifferenceberegning.

Hvad betyder feriedifferenceberegningen for udbetalingen til medarbejderen?

Hele idéen med feriedifferenceberegningen er at sikre, at lønniveauet på tidspunktet, hvor medarbejderen holder ferie, svarer til lønniveauet på tidspunktet, hvor medarbejderen optjener sin ferie.

Det betyder - lidt forenklet - at en lav løn på optjeningstidspunktet fører til en lav løn på afholdelsestidspunktet. Og omvendt selvfølgelig.

Det betyder, at

  • en medarbejder, der er gået ned i tid siden optjeningen af ferien, skal have et positivt beløb udbetalt, når ferien afholdes - fordi lønnen var højere på optjeningstidspunktet.
  • en medarbejder, der er gået op i tid siden optjeningen af ferien, skal have et negativt beløb udbetalt, når ferien afholdes - fordi lønnen var lavere på optjeningstidspunktet.

Det betyder også, at

  • kun de feriedage, der er optjent på et tidspunkt, hvor arbejdstiden var en anden end på det tidspunkt, hvor ferien afholdes, skal være omfattet af beregningen

Du kan derfor sagtens komme ud for, at kun nogle af medarbejderens samlede feriedage indgår i feriedifferenceberegningen.

Det lyder måske indviklet, men fortvivl ikke. Den automatiske beregning i Danløn tager netop højde for alle detaljerne.

Sådan beregner Danløn feriedifferencen for dig

Den automatiske beregning af feriedifferencen finder du i Danløn under 'Lønberegning', 'Ferie & SH'. Felterne 'Feriedifferenceberegning' og 'Beregn' vises kun, hvis medarbejderens arbejdstid har ændret sig, og det derfor er nødvendigt at lave en feriedifferenceberegning.

Når du trykker på 'Beregn', beregner Danløn automatisk medarbejderens feriedifferencebeløb. Beregningen tager udgangspunkt i kendte data om antal feriedage, som medarbejderen afholder, normtimer og gage. 

Er datagrundlaget nu også i orden? Sådan får du sikkerhed

Hvis du har brug for at få overblik og sikkerhed for, at de er det korrekte data, der ligger til grund for feriedifferenceberegningen, har du mulighed for at få vist medarbejderens tidligere godkendte lønsedler med optjente feriedage og normtimer i PDF-format.

Du kan også udskrive en rapport over de medarbejdere, som har været omfattet af feriedifferenceberegningen, med blandt andet lønperioder, normtimer og feriedifferencebeløb.

Opdager du fejl i beregningsgrundlaget, efter at du har beregnet og overført beløbet til feltet 'Feriedifference', kan du sagtens ændre i data, så grundlaget er i orden. Du skal selvfølgelig bare gentage beregningen og overførslen efterfølgende.

Hent Danløns lønguide

Når du arbejder med løn, er der altid mange opgaver at løse.

I Danløns gratis lønguide får du måned for måned det store overblik.

hent lønguiden

Kategori

Administration

Tags:

Ferieregler