Kend forskel på hovedkort, bikort og frikort

Har du svært ved at finde rundt i, hvad der er hovedkort, bikort og frikort?


Vi har samlet en guide til dig med en beskrivelse af de forskellige typer af skattekort, så du får fuldstændig styr på, hvordan dine medarbejdere bruger skattekortet rigtigt, og hvornår de skal gøre brug af hvilket kort. 

Skattekortet er den samlede betegnelse for frikort, hovedkort og bikort. Før i tiden blev skattekortet tilsendt fysisk. I dag kan dine medarbejdere finde det digitalt på Skattestyrelsens hjemmeside under forskudsopgørelsen.

Skattestyrelsen opretter alle tre skattekort automatisk. Skattekortet viser både trækprocent og skattefradrag pr. dag, uge, 14 dage og måned og er en del af forskudsopgørelsen. 

Frikort – når medarbejderen har en lav indtægt

Frikortet er et skattekort, som giver alle lønmodtagere et fastsat personfradrag på 46.700 (2021) og fungerer ved, at Skattestyrelsen fritager lønmodtageren fra at betale skat af indtjeningen.

Har du eksempelvis en medarbejder, der tjener mindre end det, det fastsatte personfradrag lyder på, betaler vedkommende altså 0 kroner i skat.

Selvom din medarbejder er skattefritaget, skal vedkommende stadigvæk betale AM-bidrag på otte procent. 

Frikortet kan sagtens bruges til mere end én arbejdsgiver og dermed udbetaler, og det gælder, indtil beløbet er brugt op.

Hvis grænsen for personfradraget overstiges, skal du trække din medarbejder i skat på normal vis enten via hovedkort eller bikort. Trækprocenten er anført på din medarbejders forskudsopgørelse.

Hovedkort – når medarbejderen har én hovedindtægt

Hovedkortet bruges, hvor lønmodtageren tjener mest. Hovedkortet består af din medarbejders trækprocent og skattefradraget. Trækprocenten er den procentdel af skatten, der bliver trukket, efter at alle fradrag er trukket fra.  

Trækprocenten er bestemt af, hvilken kommune din medarbejder er bosat i, og hvor meget medarbejderen tjener. Det skattefrie fradrag derimod afhænger af faktorer som personfradrag, kørselsfradrag, beskæftigelsesfradrag og rentefradrag.

Hvis din medarbejder har andre arbejdsgivere end dig, er det medarbejderens ansvar at angive, hvem der skal benytte hovedkortet.

Din medarbejder kan kun bruge hovedkortet ét sted, for bliver hovedkortet brugt flere steder, betale vedkommende for lidt i skat.

Det er også vigtigt, at din medarbejder er opmærksom på, at fradragene er korrekt angivet, da vedkommende ellers risikerer at betale for meget eller for lidt i skat.

Bikort – når medarbejderen har flere indtægter

Et bikort er et skattekort, som kun bliver benyttet, hvis din medarbejder har flere arbejdsgivere og dermed flere udbetalere.

Bikortet skal således bruges af alle andre arbejdsgivere end den, der bruger medarbejderens hovedkort. Også i dette tilfælde skal din medarbejder selv give arbejdsgivere besked om at benytte bikortet.

Medarbejderens trækprocent fremgår på bikortet som det eneste. Fradraget fremgår ikke af bikortet, da hele fradraget bliver brugt på hovedkortet.

Bruttotrækkort

Bruttotrækkortet bliver benyttet, hvis din medarbejder ikke har en fast indkomst hver måned. Der er der tale om et skattekort, hvor lønmodtager ikke har noget fradrag, men til gengæld en meget lav trækprocent.

Bruttotrækkortet kan også bruges, hvis din medarbejder eksempelvis får SU ved siden af jobbet, men kan ikke benytte fradraget fuldt ud hos den ene arbejdsgiver.

Kategori

Nystartet virksomhed

Tags:

Ansættelse