To fritvalgsfelter i Danløn

Som arbejdsgiver har du to fritvalgsfelter i Danløn, som du kan bruge. Det er relevant for nogle virksomheder, der har medarbejdere ansat på overenskomst.

 

Står det i overenskomsten, at dine medarbejdere skal have to fritvalgsordninger?

I Danløn har du to fritvalgsfelter, som du kan administrere, så det passer dig.

Her indtaster du den procentsats, der er aftalt i overenskomsten, og vælger, om optjeningen skal udbetales løbende eller opspares.

Hvis du kun har behov for én fritvalgsordning, der skal hedde noget bestemt, kan du med fordel bruge ’fritvalg 2’. Den kan du nemlig navngive, som du har lyst til.

Medarbejderne får nemt overblik

Hver eneste måned kan dine medarbejdere bevare overblikket på deres lønseddel fra Danløn.

I nederste sektion af lønsedlen kan medarbejderen se, hvad vedkommende har optjent den givne måned, og hvad medarbejderens saldo er. Hvis det opsparede beløb bliver udbetalt, fremgår det på lønsedlen sammen med resten af lønnen for den givne måned.

Få det store overblik

Samtidig er det nemt for dig at bevare overblikket over alle dine medarbejdere.

Du kan se alle afregninger for hver enkelt medarbejder og summeret for alle medarbejdere. Samtidig kan du se, hvad der er blevet optjent under de forskellige fritvalgsfelter for hver måned og samlet for året.

Hvis du retter i en medarbejders fritvalgssaldo, vil rettelsen medgå i beløb for perioden. Så hvis din medarbejder eksempelvis var oprettet med en forkert fritvalgsprocentsats, vil det fremgå, så snart afregningen er godkendt. 

Hent Danløns lønguide

Når du arbejder med løn, er der altid mange opgaver at løse.

I Danløns gratis lønguide får du måned for måned det store overblik.

hent lønguiden

Kategori

Løn

Tags:

Overenskomst