24 okt 2023

Susanna Christina Møller

Content Creator

Har du medarbejdere med bopæl i udlandet? Så skal du huske at indberette TIN

Måske har nogle af dine medarbejdere bopæl i udlandet, for eksempel i Sverige. I så fald skal du være opmærksom, at du fra den 1. januar 2024 skal indberette et såkaldt TIN til eIndkomst for disse medarbejdere.

TIN er en forkortelse for 'Taxpayer Identification Number', altså et skatteydernummer. Det er det nummer, som du som arbejdsgiver fra årsskiftet er forpligtet til at indberette til eIndkomst for de af dine medarbejdere, der har bopæl uden for Danmark - også selvom de eventuelt har dansk statsborgerskab.

Helt præcist er indberetningen af TIN et krav for lønindberetninger med en lønperiode fra og med januar 2024. Det betyder, at den kommende januar-løn for forudlønnede også er omfattet af kravet.

Hvordan fremskaffer jeg TIN?

TIN bliver administreret af og udstedt i det land, hvor medarbejderen bor. Du kan som arbejdsgiver ikke selv rekvirere nummeret, da det tildeles medarbejderen direkte.

Det er derfor medarbejderen, der skal skaffe og videregive nummeret til dig, så du kan indberette det til eIndkomst.

Det kan desværre i nogle tilfælde være svært for medarbejderen at fremskaffe sit TIN, og nogle lande kan også være længe om at udstede nummeret.

Det er derfor en god idé, at du sørger for at indhente TIN fra de relevante medarbejdere i så god tid som overhovedet muligt, inden januar-lønnen for 2024 skal gøres klar.

Europa-Kommissionen har lavet en oversigt over de enkelte landes administration af TIN, hvor dine medarbejdere kan få information om, hvordan de finder frem til deres nummer.

Men fortvivl ikke: Skattestyrelsen oplyser, at i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe TIN, vil du kunne indberette til eIndkomst, uden at indberetningen afvises.

Det samme gælder, hvis du indberetter et TIN, der ikke overholder kravene til TIN-formatet i det pågældende land. I givet fald vil du blive adviseret, men indberetningen vil ikke blive afvist.

Er du interesseret i detaljerne i forhold til indberetning af TIN, kan du dykke ned i Skattestyrelsens tekniske vejledning.

Hvor angiver jeg TIN i Danløn?

Feltet, hvor du angiver de relevante medarbejderes TIN, er allerede oprettet i Danløn. Du finder det under 'MEDARBEJDER', 'Generelt' og 'Personlige oplysninger'. Feltet vises kun, når det valgte land ikke er Danmark.

Så snart TIN er indberettet til eIndkomst, vil det fremgå af rapporten 'eIndkomst', som du kan finde under 'Tidligere lønafregninger'.

Har du spørgsmål til TIN, er du som altid velkommen til at skrive til vores support - eller gribe telefonen, hvis du har Danløn Direkte.

Tags:

Regler og love Lønadministration

Relaterede indlæg