19 feb 2024

Susanna Christina Møller

Content Creator

12 spørgsmål og svar om afskaffelsen af store bededag

Store bededag som helligdag er afskaffet fra den 1. januar 2024 og er nu en helt almindelig arbejdsdag. Det betyder, at den løn, som dine medarbejdere tjener den dag er præcis den samme som på alle andre almindelige arbejdsdage.

Den øgede arbejdstid, som afskaffelsen af store bededag medfører, betyder, at de fleste lønmodtagere har krav på en kompensation på 0,45 % af årslønnen.

Hvem der skal modtage kompensation, og hvordan den bliver beregnet i Danløn og skal udbetales, får du svar på nedenfor, hvor vi besvarer de 12 mest stillede spørgsmål om afskaffelsen af store bededag.

Hvordan skal mine ferie-med-løn-medarbejdere kompenseres for den øgede arbejdstid?

Dine månedslønnede medarbejdere skal kompenseres for den øgede arbejdstid ved en kompensation på 0,45 % af deres årsløn. Kompensationen optjenes løbende.

Du kan vælge at afregne kompensationen løbende med hver lønudbetaling eller med lønningerne for maj og august.

Hvordan skal mine timelønnede medarbejdere kompenseres for den øgede arbejdstid?

Dine timelønnede medarbejdere får kun løn for de timer, de arbejder. De skal derfor ikke kompenseres særligt for de timer, de arbejder på store bededag, men blot have deres almindelige timeløn. 

Bortfalder helligdagstillægget for arbejde på store bededag?

Ja, da store bededag ikke længere er en helligdag, bortfalder helligdagstillægget.

Bortfalder andre tilllæg også?

Nej, det er kun helligdagsrelaterede tillæg, som bortfalder ved arbejde på store bededag. Tillæg som for eksempel forskudttidstillæg, overarbejdstillæg og aftentillæg skal du stadig afregne som tidligere.

Hvorfor er kompensationen 0,45 %?

Kompensationen for den afskaffede store bededag er 0,45 %, fordi 1 arbejdsdag udgør 0,45 % af det gennemsnitlige samlede antal arbejdsdage om året (222).

Hvordan beregnes kompensationen?

I beregningsgrundlaget for kompensationen indgår alle faste løndele. I Danløn er disse løndele:

  • gage
  • personligt tillæg
  • ugeløn/14-dagesløn
  • kørselstilskud
  • faste tillæg

Danløn laver automatisk beregningen af kompensationen.

Hvordan beregnes pension af kompensationen?

I Danløn beregnes der pension af kompensationen, i takt med at medarbejderen optjener kompensationen. Med andre ord beregnes der ikke pension af kompensationen, når den udbetales.

Skal medarbejdere, som er ansat efter 1. januar 2024, også have kompensation?

Ja, det skal de.

Ferie-med-løn-medarbejdere, der er ansat, efter at loven trådte i kraft den 1. januar 2024, har også krav på en kompensation på 0,45 %.

Hvad gør jeg, hvis en medarbejder fratræder, inden kompensationen er udbetalt?

Hvis en medarbejder med ret til kompensation fratræder, inden den er udbetalt, skal den del af kompensationen, som er opsparet siden seneste udbetaling, afregnes.

Hvis du som arbejdsgiver har valgt at udbetale kompensationen med lønningerne for maj og august, og medarbejderen fratræder for eksempel i november, skal den del af kompensationen udbetales, som medarbejderen har opsparet i september, oktober og november.

Når du fratræder en medarbejder i Danløn, sker udbetalingen af medarbejderens saldo helt automatisk.

Hvordan beregner jeg kompensationen for deltidsansatte?

Kompensationen for deltidsansatte beregner du på samme måde som for fuldtidsansatte, da deltidsansatte med månedsløn også har krav på en kompensation på 0,45 % af årslønnen.

Påvirker afskaffelsen af store bededag også lærlinge og elever?

Ja, det gør den.

Afskaffelsen af store bededag har samme konsekvenser for lærlinge og elever, som den har for andre lønmodtagere.

Får medarbejdere på barsel samme kompensation som andre medarbejdere?

Ja, det gør de.

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at beregne kompensationen til medarbejdere på barsel, som om de havde været på arbejde.

Hvis dine medarbejdere på barsel ikke får løn under barslen, skal de gøres aktive for de måneder, hvor kompensationen udbetales – og der skal på lønafregningen for de pågældende måneder ikke stå opført andet end udbetaling af kompensation for afskaffelse af store bededag.

Sådan gør du i Danløn

Er du i tvivl om, hvordan du administrerer kompensationen i Danløn, kan du med fordel læse vores tidligere blogpost om kompensationen for store bededag.

Flere spørgsmål?

Har du flere spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive til vores support. Du kan også ringe til os, hvis du har valgt Danløn Direkte.

Tags:

Lønadministration Regler og love

Relaterede indlæg