10 dec 2023

Ulrik Stavnsbjerg Offersen

Content Specialist

Her er alt, du skal vide om kompensationen for store bededag

Som kompensation for afskaffelsen af store bededag skal alle funktionærer med ferie med løn fra 1. januar 2024 modtage en årlig kompensation til deres løn på 0,45%. Her kan du læse mere om, hvordan du administrerer kompensationen i Danløn og få svar på alle dine spørgsmål.

Det er dig som arbejdsgiver, der vælger, hvordan kompensationen skal administreres for dine ‘Ferie med løn’ medarbejdere. 

Du har fire forskellige muligheder i Danløn: 

1) Opsparing: Kompensationen bliver automatisk udbetalt to gange om året - med lønnen for maj og august.  

2) Løbende udbetaling: Hver gang du kører løn, bliver kompensationen automatisk udbetalt til medarbejderne. 

3) Ingen: Kompensationen bliver ikke udbetalt. Denne ordning er relevant for de medarbejdere, der har arbejdet under en overenskomst, der dikterede, at store bededag var en normal arbejdsdag. 

4) Er indarbejdet i lønnen: Denne ordning er relevant, hvis du som arbejdsgiver har aftalt med medarbejderne, at kompensationen er indarbejdet i deres løn. 

Da dine ‘Ferie med løn’ medarbejdere skal have én af de fire ordninger pr. 1. januar 2024, har vi på forhånd valgt ordningen ‘Opsparing’.  

Du kan naturligvis vælge frit mellem de fire ordninger, og det kan du gøre: 

 • enten under ‘Medarbejder’, ‘Ferie & SH’, ‘St. Bededagskompensation', hvis du har få ‘Ferie med løn’ medarbejdere 
   
 • eller under ‘Medarbejder’, ‘Masseopdatering’, hvis du vil ændre ordning for mange medarbejdere på én gang

Beregningsgrundlag for kompensationen 

Det er selvfølgelig interessant at vide, hvordan kompensationen bliver beregnet.  

Loven dikterer, at det kun er de faste løndele, der er med i beregningsgrundlaget. 

I Danløn er der fem faste løndele: 

 • Gage 
 • Personligt tillæg 
 • Ugeløn/14-dages løn
 • Kørselstilskud 
 • Faste tillæg 

Det betyder, at hvis en ‘Ferie med løn’ medarbejder eksempelvis både får en fast månedsløn (gage) og et fast tillæg, bliver kompensationen beregnet ud fra den samlede sum af de to beløb. 

Hvis medarbejderen får en fast julebonus, vil det beløb ikke blive medregnet, da bonus ikke er en fast løndel. 

Eksempel på beregning

En medarbejder får 30.000 kroner i gage og 5.000 kroner i et fast tillæg hver måned, så her er beregningsgrundlaget 35.000 kroner. 

Medarbejderen skal altså modtage 0,45% af 35.000 kroner som kompensation for afskaffelsen af store bededag. Det beløb er 157,50 kroner, og ganget med 12 (måneder) bliver beløbet 1.890 kroner.  

 • Hvis du vælger ordningen ‘Løbende udbetaling’, vil medarbejderen hver måned automatisk få udbetalt 157,50 kroner. 

 • Hvis du vælger ordningen ‘Opsparing’, vil medarbejderen automatisk få udbetalt kompensationen to gange årligt, med lønnen for maj og august. 

11 spørgsmål og svar om kompensationen

Hvem skal modtage kompensation for afskaffelsen af store bededag? 

Det er kun dine ‘Ferie med løn’ medarbejdere, der skal have kompensation. Og derfor finder du kun feltet ‘St. Bededagskompensation' under ‘Medarbejder’, ‘Ferie & SH’ for de medarbejdere, som du har oprettet med ‘Ferie med løn’. 

Hvornår skal kompensationen beregnes med i lønnen? 

Det skal den i alle lønafregninger for 2024 og fremefter. Det er selvfølgelig Danløn, der automatisk klarer selve beregningen for dig.  

Kan jeg i december 2023 ændre ordning for mine medarbejdere? 

Ja, det kan du sagtens. Kompensationen bliver først taget med i din lønberegning fra 2024 og frem.

Hvorfor er kompensationen på 0,45%? 

Beskæftigelsesministeriet har udregnet, at der i gennemsnit er 222 arbejdsdage på et år. Store bededag er nu blevet afskaffet, og det tal er derfor nu 223. Hvis du dividerer 1 med 222, får du værdien af én arbejdsdag. Og resultatet af det regnestykke er 0,45. 

Skal funktionærer have 0,45% ekstra af deres årsløn eller månedsløn? 

Som beskrevet ovenfor er der nu én ekstra arbejdsdag om året, og derfor er det årslønnen, der bliver forhøjet med 0,45%. 

Hvorfor skal timelønnede ikke have kompensation

Store bededag er nu en ganske almindelig arbejdsdag. Og det betyder, at timelønnede får én arbejdsdag mere, hvor de kan tjene penge. Funktionærer får en fast løn, og de får derfor ikke en økonomisk fordel, fordi en helligdag er blevet afskaffet. Kompensationen kompenserer derfor de fastlønnede. 

Hvorfor er der fire valgmuligheder i Danløn? 

Loven dikterer, at funktionærer enten skal modtage kompensationen to gange årligt eller løbende. Det forklarer de to ordninger ‘Opsparing’ og ‘Løbende udbetaling’. 

Danmarks Statistik ønsker af statistikmæssige årsager at vide, hvor mange funktionærer der enten ikke skal modtage kompensation, eller hvor kompensationen er indarbejdet i lønnen. Det forklarer ordningerne ‘Ingen’ og ‘Er indarbejdet i lønnen’. 

Skal jeg udbetale kompensationen i maj og august sammen med ferietillægget? 

Nej, det behøver du ikke, for kompensationen har ikke noget med ferietillægget at gøre. Hvis du vælger ordningen ‘Opsparing’ under ‘Medarbejder’, ‘Ferie & SH’, ‘St. Bededagskompensationen' vil kompensationen dog automatisk blive udbetalt til alle dine ‘Ferie med løn’ medarbejdere i netop maj og august, uden at du skal foretage dig noget. 

Kan jeg udbetale kompensationen når som helst, hvis jeg ønsker? 

Ja, det kan du, og du har flere forskellige muligheder: 

 • Under ‘Løn’, ‘Lønafregning’, ‘Næste lønafregning’ kan du når som helst sætte flueben i ‘Udbetal st. Bededagskompensation saldo’. Det betyder, at alle dine ‘Ferie med løn’ medarbejdere får hele deres store bededagskompensation udbetalt i den næste løn, du godkender. 
   
 • Under ‘Løn’, ‘Lønberegning’, ‘Ferie & SH’ kan du i feltet ‘St. Bededagskompensation udbetalt’ indtaste et beløb, som den konkrete medarbejder så får udbetalt med sin næste løn. 
   
 • Når en medarbejder fratræder, bliver medarbejderens saldo for store bededagskompensation helt automatisk udbetalt på medarbejderens sidste lønseddel. 

Kan mine medarbejdere fortsat have fri på store bededag? 

Det står dig frit for, om dine medarbejdere fortsat skal have fri på store bededag, men i så fald er det en betalt fridag, som du giver dem. Og uanset hvad skal dine ‘Ferie med løn’ medarbejdere stadig have kompensationen på 0,45%. 

Kan medarbejderne se en status på kompensationen på deres lønsedler? 

Ja, ligesom det er tilfældet i dag med blandt andet ferietillægget, kan dine medarbejdere på deres lønsedler både se, hvad der er opsparet og udbetalt for perioden og samlet for året. 

Tags:

Regler og love Lønadministration

Relaterede indlæg